Metsäteollisuudessa löytyy paikka jokaiselle ja tyttöjä sekä naisia kannustetaan tutustumaan innovatiiviseen alaan. Erilaiset teemapäivät ja hankkeet muistuttavat myös metsäteollisuutta moninaisuuden tärkeydestä työelämässä.  


Maailmanlaajuisesti vain noin 30 % kaikista naisopiskelijoista opiskelee jotakin STEM-alaa (luonnontieteet, teknologia, insinöörityö tai matematiikka). (Lähde: Suomen YK-liitto) Globaalisti tarkasteltuna naiset ovat aliedustettuina tekniikan ja luonnontieteiden alalla, mutta ainakin Suomessa tilanne vaikuttaa kehittyvän parempaan suuntaan.


Suomi on ainoa OECD-maa, jossa tytöt menestyivät tuoreimman PISA-arvioinnin matematiikan osiossa poikia paremmin. Tällainen tilanne on ollut maassamme jo vuodesta 2015 lähtien. Korkeakoulujen hakijatilastotkin ovat rohkaisevia, sillä naisten osuus tekniikan alan hakijoista ja opiskelijoista on ollut viime vuosina kasvussa. Yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin tekniikan alalle pyrkivistä noin 30 % on naisia, metsätalouden ja metsätieteiden opintoihin hakevista 40 %.


Metsäteollisuudessa tarvitaan erityisesti tekniikan osaamista ja tekniikan koulutus onkin 60 prosentilla työntekijöistä. Tekniikasta kiinnostuneita, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä tarvitaan metsäteollisuuteen lisää jo monilla aloilla vallitsevan osaajapulan vuoksi, nyt ja tulevaisuudessa. Osaavaa työvoimaa on ollut haastavaa löytää esimerkiksi kunnossapidon ja tuotannon eri tasoisiin tehtäviin. Uudistuvalla alalla tarvitaan osaajia myös tutkimus- ja kehitystehtäviin, kuten tuote- ja prosessi-innovaatioiden pariin.


YK:n kansainvälistä päivää naisille ja tytöille tieteen ja teknologian parissa vietettiin 11.2. Päivän on tarkoitus kiinnittää huomiota uravalintaan vaikuttaviin ennakkoluuloihin ja stereotypioihin. Metsäteollisuusyrityksissä naisia on viidennes henkilöstöstä.  Stereotypioita pyritään rikkomaan ja naisten määrää lisäämään entisestään eri keinoin, kuten yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa ja tarjoamalla esikuvia alalla menestyvistä ihmisistä.


- Rohkaisemme kaikenlaisia ihmisiä sukupuolesta ja taustasta riippumatta töihin metsäteollisuuden pariin. Hyvä väylä tutustua metsäisiin työtehtäviin on esimerkiksi alan kesätyöpaikka. Viimeiset hetket hakea töitä ensi kesälle ovatkin juuri käsillä, sanoo Metsäteollisuus ry:n osaamisen ja koulutuksen asiantuntija Venla Kaplas.


Tasa-arvoinen työelämä on metsäteollisuudelle tärkeää. Metsäteollisuus ry on ollut mukana THL:n ja Ponssen kanssa Segregaation purku -hankkeessa, jossa tavoiteltiin sukupuolen mukaisen segregaation vähentämistä työelämässä. Hankkeessa koostettiin työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään.


Eri taustoista tulevia nuoria innostetaan metsäalalle Mahdollisuuksien metsä -kampanjalla, joka tutustuttaa vuosittain noin 15 000 nuorta ympäri Suomen metsäteollisuuden urapolkuihin ja alan innovaatioihin. Tänä vuonna kampanjan pyörähtäessä käyntiin 11. kerran on tehty sisältöuudistus erityisesti nuoria kuunnellen – odotammekin innolla maaliskuun kampanjakuukauden alkamista.


Lue lisää:
Eikö matematiikka enää motivoi? Tuoreimmat PISA-tulokset viestivät LUMA-osaamisen laskusta