Metsäteollisuus ry:n jäsenkyselyn mukaan 76 % jäsenyritysten toimipaikoista on kohdannut haasteita rekrytoinneissa vuonna 2023. Suurin osa vaikeuksista kohdistui tuotannon ja kunnossapidon työtehtäviin. Vaikeudet rekrytoinneissa ja osaavan työvoiman saatavuudessa johtuvat esimerkiksi toimipaikan sijainnista. Kielitaitovaatimusten muutokset viestivät kansainvälisyyden merkityksen kasvamisesta.

Metsäteollisuus ry:n toteuttaman tuoreen jäsenkyselyn mukaan jäsenyritysten rekrytointihaasteisiin vaikuttavat eniten toimipaikan sijainti, hakijoiden osaamistaso ja toimialan imago. Esimerkiksi mediassa käytävä keskustelu alasta koettiin usein negatiiviseksi ja alan työtehtävien ja työympäristön tunnettuus heikoksi. Lisäksi monet metsäteollisuuden tuotantolaitokset sijaitsevat kaukana isoista kaupungeista tai alan oppilaitoksista, mikä on vaikeuttanut rekrytointeja.


Rekrytointihaasteita kokeneista toimipaikoista 88 % ilmoitti vaikeuksien ilmenneen pätevien hakijoiden puuttumisena. Usein myös hakuaikaa jouduttiin pidentämään, jotta hakemuksia sopivilta hakijoilta saatiin. Se, ettei hakijoiden joukossa ollut päteviä hakijoita, on voinut johtaa monenlaisiin seurauksiin. Yleisimmin tehtävänkuvaa jouduttiin muokkaamaan. Pätevien hakijoiden puutteesta kärsineistä reilu kolmannes raportoi, että työtehtävä jäi täyttämättä, ja yhtä moni kertoi palkanneensa tehtävään henkilön, joka ei vastannut hakukriteerejä.


Eniten pulaa on ollut tekniikan alan osaajista, varsinkin sähkö- ja automaatioalan sekä konetekniikan osaajista - niin työntekijätehtävissä kuin toimihenkilötasolla. Näiden alojen ammattilaisia tarvitaan paitsi metsäteollisuudessa - jossa jopa 60 %:lla työntekijöistä on tekniikan alan koulutus - mutta myös muualla teollisuudessa, mikä lisää kilpailua parhaista osaajista.  


Suomen kielen vaatimukset ovat loiventuneet


Työturvallisuuden näkökulmasta sujuva suomen kielen taito on pitkään nähty toimipaikoissa välttämättömänä. Kyselyn mukaan sujuvaa suomen kieltä vaaditaan kaiken tasoisissa työtehtävissä kuitenkin aiempaa harvemmin, kun taas englannin kielen osaamisen vaatimukset ovat kasvaneet.

Kevään 2024 kyselyssä esimerkiksi sujuvaa suomen kielen osaamista edellytetään 35 % tuotannon töistä, kun vastaava luku vuonna 2022 oli 76 %. Nykyään tuotannon työtehtävissäkin riittää yhä useammin kohtalainen suomen kielen taito. Kohtalaista englannin kieltä vaaditaan 18 % työtehtävistä (4 % vuonna 2022). Toimihenkilötason työtehtävissä englannin kielen taitoa on vaadittu jo pitkään, mutta osaamisen taso on noussut.

"Muutos metsäteollisuusyritysten kielitaitovaatimuksissa voi viestiä siitä, että kansainvälisten osaajien potentiaali huomioidaan yhä vahvemmin. Lähes puolet toimipaikoista kertoikin rekrytoineensa kansainvälisiä osaajia viime vuonna", sanoo Metsäteollisuus ry:n osaamisen ja koulutuksen asiantuntija Venla Kaplas.  


Hakijoiden osaamistaso haasteena - puutteet osaamisessa ovat moninaisia


Vastaajilta kysyttiin, ovatko he havainneet vastavalmistuneiden ja jo pidempään työelämässä olevien henkilöiden osaamisessa vajeita. Alle kaksi vuotta työelämässä olleiden rekrytoitujen kohdalla osaamispuutteita raportoi 24 % vastaajista. Vastaajien mukaan osalla valmistuneista perustaidot sekä yleiset työelämätaidot ovat heikot, osalla taas esimerkiksi ammatillisesta koulutuksesta saatu ammattiosaaminen on heikolla pohjalla. Monet mainitsevat puutteita olevan varsinkin ammattikoulujen tuottamassa osaamisessa.


Yli kaksi vuotta työelämässä olleiden rekrytoitujen osaamispuutteita raportoi 15 %: tyypillisimmin näillä henkilöillä osaaminen on kapeaa tai tieto vanhentunutta, ja esimerkiksi digitalisaatioon tai metsäteollisuuden tuotantolaitoksiin liittyvää osaamista ja tietämystä kaivattiin.


Esiintyviin osaamispuutteisiin pyritään vastaamaan yrityksissä henkilöstöä kouluttamalla ja opastamalla. Oppisopimuskoulutus on yksi väylä päivittää olemassa olevan henkilöstön osaamista ja kouluttaa alalle uusia osaajia. Monet työntekijät osallistuvat innokkaasti myös erilaisiin työn ohessa suoritettaviin tutkintoon johtaviin koulutuksiin sekä lyhyempiin koulutuksiin ja kursseille. Toimipaikoista 85 % raportoi, että heidän henkilöstöään on osallistunut tällaisiin koulutuksiin vuonna 2023.


Kyselyyn tuli yhteensä 34 vastausta eri Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten toimipaikoista. Vastanneissa toimipaikoissa työskentelee yhteensä n. 10 500 ihmistä. Kysely toteutettiin verkkokyselynä Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksille maalis-huhtikuussa 2024.