Tuoreimman PISA-tutkimuksen tulokset julkaistiin tiistaina. Tällä kertaa tutkimus keskittyi mittaamaan erityisesti nuorten matematiikan osaamista. Suomen osalta tulokset jatkavat viime vuosien laskevaa suuntaa: nyt ne laskivat jopa enemmän kuin koskaan aiemmin. Osaamistulosten heikkeneminen on globaali ilmiö.


Suomalaiset yläkoululaiset pärjäävät edelleen hyvin PISA-tutkimuksen kansainvälisessä vertailussa. Vaikka oppimistulokset ovat Suomessa vielä keskimäärin muita OECD-maita parempia, on syytä kiinnittää huomiota koronapandemian aikaiseen tason putoamisen kiihtymiseen. Pudotus on ollut erityisen suurta matematiikan osaamisessa. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että tutkimuksen mukaan niin sanottua matematiikka-ahdistusta potevat kaikista vähiten juuri suomalaisnuoret: he eivät pelkää tai jännitä matematiikan tunteja tai tehtäviä.


PISA-tuloksista kannattaa olla kiinnostunut, sillä tutkimukseen osallistuvat yläkoululaiset miettivät parhaillaan omia tulevaisuudensuunnitelmiaan. He tekevät valintoja siitä, menevätkö lukioon vai ammattikouluun, ottavatko pitkän vai lyhyen matematiikan, hakeutuvatko prosessinhoitajaksi vai kenties leipuri-kondiittoriksi.


Metsäteollisuuskin tarvitsee kyvykkäitä nuoria osaajia tulevaisuudessa. Osaavaa työvoimaa on ollut jo nyt haastavaa löytää erityisesti tekniikan alan koulutusta vaativiin työtehtäviin, mikä ei sinällään ole ihme, sillä suurin osa metsäteollisuuden työtehtävistä on tekniikkaan liittyviä. Metsäteollisuudessa työskentelevistä noin 60 % on suorittanut tekniikan alan koulutuksen.


Metsäteollisuudessa pidetään tärkeänä sitä, että nuorille välitetään eri kanavia pitkin tietoa LUMA-aineiden tuomista mahdollisuuksista. Yksi merkittävä panostus on 11. vuotta toteutettava Mahdollisuuksien metsä -koulukampanja, joka tutustuttaa yläkouluikäisiä metsäteollisuuteen. Myös kouluajan ulkopuolella olisi hyvä olla tarjolla enemmän aktiviteetteja, kuten tiede- ja matikkakerhoja, jotka innostavat LUMA-aineiden pariin. Näitä vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia peräänkuulutetaan myös Suomen LUMA-strategian toimenpidesuunnitelmassa, jonka toteutumista Metsäteollisuus ry on mukana varmistamassa.


Luonnontieteiden ja matematiikan osaamisesta on hyötyä monenlaisissa metsäteollisuuden tehtävissä, kuten tuotantoprosessien ja innovaatioiden kehittämisessä sekä uuden teknologian omaksumisessa. LUMA-osaamista tarvitaan kaiken tasoissa työtehtävissä, suorittavasta työstä tietotyöhön. Myös alaa vahvasti muovaava vihreä siirtymä edellyttää LUMA-osaamista ja koulussa saatujen perustietojen soveltamista työelämässä.


Matematiikasta ja luonnontieteistä ei kannata puhua rakettitiedettä lähentelevinä aineina.

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelun innostavuuteen vaikuttaa paljon kouluopetuksen ohella se, että aihe koetaan merkitykselliseksi ja sitä arvostetaan. Kipinä matematiikan pariin voi syttyä siitä, että nuori huomaa matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen auttavan arkipäivän ilmiöiden ymmärtämisessä ja ongelmien ratkaisemisessa. Matematiikasta ja luonnontieteistä ei kannata puhua vaikeina, rakettitiedettä lähentelevinä aineina, vaan aineina, joiden opiskelu antaa hyvät valmiudet toimia muuttuvassa maailmassa.