Kesätöiden tai TET-paikkojen löytäminen ei ole työelämässä toimimista vasta harjoittelevalle nuorelle helppoa. Pienillä teoilla voimme huomioida nuorten esille tuomia ongelmakohtia. Samalla vahvistamme alan imagoa nuorten silmissä.


Opinto-ohjaajat näkevät metsäteollisuuden hyvänä uravaihtoehtona nuorille. Alan monipuolisia mahdollisuuksia ei kuitenkaan välttämättä täysin tunnisteta kouluissa, sillä sekä oppilaat että opetushenkilökunta tietävät alasta vain vähän.


Tämä käy ilmi Metsäteollisuus ry:n elokuussa 2022 tekemästä kyselystä opinto-ohjaajille sekä sitä seuranneesta samasta aiheesta pidetystä webinaarista, jossa selvitettiin, miten nuoria saataisiin hakeutumaan entistä enemmän TETiin metsäteollisuuden pariin. Sekä kyselyyn vastanneet että webinaariin osallistuneet opinto-ohjaajat näkivät metsäteollisuudessa työnantajana paljon potentiaalia, mutta myös rakentavaa palautetta nuorten työllistämisestä sateli. Opinto-ohjaajien mukaan tärkeintä olisi, että metsäteollisuuden yritykset toisivat itseänsä näkyviksi lähialueen oppilaitoksissa.


Kyselyyn vastanneista noin 70 % kertoi, että oppilailla on jonkin verran tai paljon haasteita TET-paikan löytämisessä. Haasteiden taustalla on monia syitä: nuoren rohkeuden puute yhdistettynä siihen, että pienillä paikkakunnilla tettiläisiä ottavia yrityksiä on usein vähän, tekee TET-paikan etsinnästä vaikeaa. Tilannetta voisikin helpottaa se, että yritykset ilmoittaisivat vapaista TET-paikoistaan lähialueen kouluille. Kyselyyn vastanneista opinto-ohjaajista vain 15 % ilmoitti paikkakunnan yritysten olleen kouluun yhteydessä tarjolla olevista TET-paikoista viimeisen viiden vuoden sisällä.


Onnistuneesta työnhakuprosessista hyötyvät kaikki osapuolet


Ensimmäinen kesätyöpaikka tai TET-harjoittelu on arvokas kokemus nuorelle. Se on monelle ensimmäinen kosketus työelämään, ja koko työnhakuprosessi harjoittelupaikan etsimisestä alkaen on nuorelle uuden oppimista. Onnistunut hakuprosessi voi jäädä nuorelle pysyvästi mieleen, ja se voi parhaimmillaan luoda itsevarmuutta ja itseohjautuvuuden sekä pystyvyyden tunnetta.

Nuoren työllistäminen antaa yritykselle mahdollisuuden tehdä vaikutus nuoreen – tulevaisuuden osaajaan


Nuoren työllistäminen on hedelmällistä myös yritykselle. Se antaa yritykselle mahdollisuuden tehdä vaikutus nuoreen – tulevaisuuden osaajaan. Nuori tuo mukanaan uusia näkökulmia, ideoita ja innovatiivista ajattelua tutustuessaan alaan ensi kertaa. TET-jakso onkin molemmille osapuolille kaikista antoisinta silloin, kun nuori saa itse vaikuttaa omaan työhönsä ja työtehtäviinsä osaamisensa ja kiinnostuksenkohteidensa pohjalta. Mahdollisuus vaikuttaa työnkuvaan kannattaa tuoda hyvin esiin jo työpaikkailmoituksessa.


Kesätyö- ja TET-paikkailmoitusten näkyvyyteen kannattaa panostaa. TET-paikoista ilmoitetaan vain harvoin julkisesti esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla ja oikean yhteyshenkilöt tiedot eivät ole monesti helposti nuorten löydettävissä. Nuoren työnhakijan työtä voikin helpottaa huolehtimalla, että niin TET-paikkailmoitukset kuin nuorten rekrytoinneista vastaavan henkilön yhteystiedot ovat selkeästi esillä yrityksen verkkosivuilla.


Palautteen saaminen ja huomatuksi tuleminen on monelle nuorelle tärkeää: kielteistä vastausta pahempaa voi olla se, että vastausta sähköpostitse tai verkkolomakkeen kautta lähetettyyn hakemukseen ei kuulu lainkaan. Jokaisen nuoren yhteydenottoon vastaaminen on tärkeää, jotta nuori saa tunteen siitä, että hänen hakemuksensa on huomioitu ja sitä arvostetaan – vaikka juuri sillä kertaa työpaikkaa ei irtoaisikaan.


Metsäteollisuudesta löytyy jokaiselle jotakin


Metsäteollisuuden yrityksissä tehdään paljon työtä vastuullisuuden ja kestävän tulevaisuuden eteen, mitä ympäristötietoiset nuoret arvostavat. Alasta käydään paljon keskustelua myös nuorten suosimissa sosiaalisen median kanavissa. Paras tapa saada käsitys siitä, mitä kaikkea metsäteollisuudessa todella tehdään, on itse kokea ala työntekijän silmin.


Kannustamme yrityksiä ottamaan nuoria TET-harjoitteluun ja tuomaan itseään esiin potentiaalisena työnantajana. Haluamme haastaa yritykset mukaan tutustuttamaan nuoria työelämään. TET-harjoittelun suunnittelun voi aloittaa vilkaisemalla metsäteollisuuden uutta Mahdollisuuksien metsä -TET-mallia. #otanuoritetiin!