Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Metsät ja puuraaka-aine
Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsävaramme siis karttuvat kaiken aikaa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää puuston elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Hyvän metsänhoidon ansiosta metsien käyttöä voidaan lisätä samalla vahvistaen niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.
Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta
Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä.
Artikkeli
Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa

Lehtojen hoidosta tarjotaan tietoa ja koulutusta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Lue lisää

26.8.2021

Talousmetsä on monikäyttömetsä

Puuraaka-aineen saatavuus on metsäteollisuuden olemassaolon perusedellytys. Menestyvä metsäteollisuus tuo Suomeen vero- ja vientituloja ja mahdollistaa uudet ympäristöystävälliset investoinnit. Aktiivinen metsänhoito ja puupohjaiset tuotteet yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen.

Suomalainen talousmetsä tarjoaa puuntuotannon ohella lukuisia muita hyötyjä ja hyödykkeitä. Puuntuotanto, hiilivaraston kehitys, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä virkistysarvot sovitetaan yhteen osana kestävää metsätaloutta.

Suomessa metsien käyttö on kestävää ja vastuullista. Metsiä hoidetaan, jotta ne pysyvät elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan tehty metsänhoito turvaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta, ehkäisee metsätuhoja ja samalla edistää metsävarojemme karttumista sekä pitää yllä metsien hiilivarastoa. Talousmetsien luonnonhoito on osa arjen metsätaloutta. Sen avulla edistetään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Ajankohtaista
Uutinen
Metsäluonnon monimuotoisuutta edistetään paahderinteillä
Metsäluonnon monimuotoisuutta edistetään paahderinteillä

Uusi toimintaohjelma auttaa parantamaan talousmetsien paahde-elinympäristöjen sekä niistä riippuvaisten lajien tilaa.

Uutiset
Luonto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Lue uutinen

14.6.2023

Blogi
Teknologian mahdollisuudet monimuotoisuuden mittauksessa puunkorjuussa
Teknologia apuna monimuotoisuuden mittauksessa puunkorjuussa

Suomessa halutaan raportoida maailman parhaimmasta metsäluonnon monimuotoisuuden huomioimisesta puunkorjuussa.

Blogit
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Tietoa meistä
Lue blogi

31.5.2023

Blogi
Tarkemman metsävaratiedon monimuotoiset mahdollisuudet
Tarkemman metsävaratiedon monimuotoiset mahdollisuudet

Kaukokartoituksessa käytettävä sensoritekniikka kehittyy vauhdilla, paljon mahdollisuuksia myös monimuotoisuuden mittaamiseen.

Blogit
Hiilinielu
Luonto ja ympäristö
Luonto
Monimuotoisuus
Tutkimus ja innovaatiot
Lue blogi

24.5.2023

Uutinen
Puukaupassa vilkas kevät; menestyvä metsäsektori on koko maan etu
Puukaupassa vilkas kevät

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-huhtikuussa puuta yksityismetsistä 11,5 miljoonaa kuutiota.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Lue uutinen

22.5.2023

Lausunto
Esitys metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelmaksi

Lausuntopyyntö työryhmän esityksestä metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelmaksi

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Lue

16.5.2023

Blogi
Venäläisen koivuvanerin laiton kulkeutuminen EU-markkinoille on estettävä
Laittoman venäläisen vanerin tulo EU-markkinoille estettävä

Pakotteiden kierto ja laittoman koivuvanerin markkinoille pääsy aiheuttaa merkittävää haittaa eurooppalaiselle vaneriteollisuudelle.

Blogit
Euroopan unioni
Kansainvälinen kauppa
Kauppapolitiikka
Puunhankinta
Tuotanto
Lue blogi

5.4.2023

Uutinen
Suomen metsäkeskuksen mittaukset antoivat Keski-Suomessa epätarkan kuvan ensiharvennusten laadusta
Ensiharvennukset tehty Keski-Suomessa väitettyä paremmin

Tarkistusmittaukset antavat selvästi paremmat tulokset metsään jäävän puuston määrästä kuin Suomen metsäkeskuksen esittämät tulokset.

Uutiset
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Lue uutinen

30.3.2023

Blogi
Metsiin lisätään monimuotoisuutta monipuolisin keinoin

Vastuullisuussitoumusten väliraportissa avataan konkreettisia keinoja, joilla monimuotoisuutta turvataan talousmetsissä.

Blogit
Vastuullisuussitoumukset
Monimuotoisuus
Lue blogi

27.3.2023

Uutinen
Puukauppa käynnistyi viime vuotta vilkkaammin
Puukauppa käynnistyi viime vuotta vilkkaammin

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-helmikuussa puuta yksityismetsistä 5,5 miljoonaa kuutiota.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Lue uutinen

23.3.2023

Blogi
Hiilinielujen vahvistamiseksi ei tarvitse odotella metsäpolitiikan muutosta
Metsäpolitiikan muutosta ei tarvitse odotella

Metsien kasvua vahvistava ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää nielut kunnossa.

Blogit
Hiilinielu
Ilmasto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Metsäsertifiointi
Lue blogi

21.3.2023

Uutinen
Työpaikkailmoitus: Metsäympäristö-asiantuntija

Haemme metsäympäristöasiantuntijan / kestävän kehityksen päällikön sijaisuutta.

Uutiset
Tietoa meistä
Lue lisää

8.3.2023

Uutinen
Tuoretta tutkimustietoa metsien monimuotoisuudesta: mustikan, lahopuun ja isojen haapojen määrä kasvussa, kuusettuminen huolenaiheena
Tuoretta tutkimustietoa metsien monimuotoisuudesta

Mustikan, lahopuun ja isojen haapojen määrä kasvussa, kuusettuminen huolenaiheena

Uutiset
Monimuotoisuus
Luonto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Metsäsertifiointi
Lue uutinen

28.2.2023