Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Metsät ja puuraaka-aine
Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsävaramme siis karttuvat kaiken aikaa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää puuston elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Hyvän metsänhoidon ansiosta metsien käyttöä voidaan lisätä samalla vahvistaen niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.

Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta. Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä.
Artikkeli
Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa

Lehtojen hoidosta tarjotaan tietoa ja koulutusta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Lue lisää

26.8.2021

Talousmetsien luonnonhoito edistää metsien monimuotoisuutta
Artikkeli
Talousmetsien luonnonhoito edistää monimuotoisuutta

Metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan metsien suojelun ja talousmetsien luonnonhoidon yhdistelmällä.

Talousmetsä on monikäyttömetsä

Puuraaka-aineen saatavuus on metsäteollisuuden olemassaolon perusedellytys. Menestyvä metsäteollisuus tuo Suomeen vero- ja vientituloja ja mahdollistaa uudet ympäristöystävälliset investoinnit. Aktiivinen metsänhoito ja puupohjaiset tuotteet yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen.

Suomalainen talousmetsä tarjoaa puuntuotannon ohella lukuisia muita hyötyjä ja hyödykkeitä. Puuntuotanto, hiilivaraston kehitys, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä virkistysarvot sovitetaan yhteen osana kestävää metsätaloutta.

Suomessa metsien käyttö on kestävää ja vastuullista. Metsiä hoidetaan, jotta ne pysyvät elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan tehty metsänhoito turvaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta, ehkäisee metsätuhoja ja samalla edistää metsävarojemme karttumista sekä pitää yllä metsien hiilivarastoa. Talousmetsien luonnonhoito on osa arjen metsätaloutta. Sen avulla edistetään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Auts! Julkaisuja ei vielä ole
Ajankohtaista
Uutinen
PEFC-metsäsertifioinnin päivitys näkyy arjen metsätaloudessa

PEFC-sertifioitujen metsien hoidon ja käytön vaatimuksiin on tulossa monia uudistuksia.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Puunhankinta
Lue tiedote

17.2.2022

Uutinen
Vuosi 2021 oli vilkas puukauppavuosi

Viime vuonna Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat 36,8 miljoonaa kuutiota puuta, mikä on 24 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Ilmasto
Puunhankinta
Lue tiedote

25.1.2022

Blogi
Talousmetsien monimuotoisuutta turvataan arkisilla toimilla

Metsäteollisuus on sitoutunut tavoitteeseen saada metsälajien uhanalaistumiskehitys laskuun.

Blogit
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Lue blogi

19.1.2022

Uutinen
Taksonomia lisää byrokratiaa - ei merkittäviä ilmastohyötyjä

Metsäteollisuus on pettynyt, kun EU:n jäsenmaat hyväksyivät taksonomian ilmastokriteerit.

Uutiset
Rahoitus
Ilmasto
Euroopan unioni
Metsien hoito ja käyttö
Lue tiedote

9.12.2021

Blogi
Metsäteollisuustuotteiden globaali kysyntä kasvaa, ymmärrystä metsien käytöstä tarvitaan lisää
Metsäteollisuus-tuotteiden globaali kysyntä kasvaa

Metsäteollisuustuotteiden globaali kysyntä tulee kasvamaan. Kuitenkin ymmärrystä metsien käytöstä tarvitaan lisää.

Blogit
Ilmasto
Metsien hoito ja käyttö
Lue lisää

1.12.2021

Blogi
Velvoitteet ja vapaaehtoisuus - molempia tarvitaan

Parasta aikaa uudistettava luonnonsuojelulaki on yksi monista keinoista turvata luonnon monimuotoisuutta Suomessa.

Blogit
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Lue blogi

29.11.2021

Uutinen
EU-komissiolta ehdotus metsäkadon pysäyttämiseksi

Metsäteollisuus pitää metsäkadon vastaisten toimien globaalia tehostamista tärkeänä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Uutiset
Ilmasto
Metsäsertifiointi
Luonto ja ympäristö
Lue tiedote

17.11.2021

Uutinen
Suomen hallitus on oikeassa - taksonomiaesitys kaadettava

Suomen tulee jatkaa aktiivista EU-vaikuttamista ja kerätä päätöksen taakse riittävä määrä jäsenmaita.‍

Uutiset
Euroopan unioni
Ilmasto
Metsien hoito ja käyttö
Rahoitus
Lue tiedote

17.11.2021

Uutinen
Puukauppa käy edelleen hyvin

Puukauppaa on käyty tammi-lokakuussa vilkkaammin kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Lue tiedote

9.11.2021

Blogi
Onnittelut 100-vuotiaalle valtakunnan metsien inventoinnille

Suomessa metsät tunnetaan. Maamme metsistä kerätty tieto on kansainvälisesti verrattuna korkealla tasolla.

Blogit
Ilmasto
Metsien hoito ja käyttö
Lue blogi

19.10.2021

Uutinen
Lehdot tutuiksi - uusi opas ja verkkokurssi julkaistu

Metsäteollisuus esitteli uuden lehtojen hoidon oppaan ja verkkokurssin Metsäluonnon monimuotoisuuden pyöreässä pöydässä.

Uutiset
Monimuotoisuus
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Lue uutinen

22.9.2021

Uutinen
Puukauppa on hyvässä vauhdissa

Puukauppaa on käyty tammi-elokuussa huomattavasti enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Uutiset
Puunhankinta
Metsien hoito ja käyttö
Hiilinielu
Ilmasto
Lue tiedote

14.9.2021