Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Metsät ja puuraaka-aine
Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsävaramme siis karttuvat kaiken aikaa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää puuston elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Hyvän metsänhoidon ansiosta metsien käyttöä voidaan lisätä samalla vahvistaen niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.
Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta
Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä.
Artikkeli
Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa

Lehtojen hoidosta tarjotaan tietoa ja koulutusta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Lue lisää

26.8.2021

Talousmetsä on monikäyttömetsä

Puuraaka-aineen saatavuus on metsäteollisuuden olemassaolon perusedellytys. Menestyvä metsäteollisuus tuo Suomeen vero- ja vientituloja ja mahdollistaa uudet ympäristöystävälliset investoinnit. Aktiivinen metsänhoito ja puupohjaiset tuotteet yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen.

Suomalainen talousmetsä tarjoaa puuntuotannon ohella lukuisia muita hyötyjä ja hyödykkeitä. Puuntuotanto, hiilivaraston kehitys, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä virkistysarvot sovitetaan yhteen osana kestävää metsätaloutta.

Suomessa metsien käyttö on kestävää ja vastuullista. Metsiä hoidetaan, jotta ne pysyvät elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan tehty metsänhoito turvaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta, ehkäisee metsätuhoja ja samalla edistää metsävarojemme karttumista sekä pitää yllä metsien hiilivarastoa. Talousmetsien luonnonhoito on osa arjen metsätaloutta. Sen avulla edistetään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Auts! Julkaisuja ei vielä ole
Ajankohtaista
Artikkeli
Suomalainen metsäteollisuus tuntee käyttämänsä puun alkuperän
Suomen metsäteollisuus tuntee käyttämänsä puun alkuperän

Suomalaiset metsäteollisuusyritykset käyttävät tuotannossaan ainoastaan laillisesti hankittua puuta.

Artikkelit
Puunhankinta
Metsäsertifiointi
Kansainvälinen kauppa
Lue

9.2.2023

Artikkeli
Metsäteollisuus tarvitsee puuraaka-ainetta tasaisesti
Metsäteollisuus tarvitsee puuraaka-ainetta tasaisesti

On tärkeää lisätä metsien kasvua, jotta varmistetaan puun riittävyys kasvavaan tarpeeseen. Samalla varmistamme metsien hiilivaraston kasvun.

Artikkelit
Puunhankinta
Metsien hoito ja käyttö
Lue

9.2.2023

Tilasto
Suomen metsävarat kasvavat
Suomen metsävarat kasvavat

Suomen metsien kasvu ylittää vuotuisen puustonpoistuman, joten metsävaramme karttuvat kaiken aikaa.

Tilastot
Metsien hoito ja käyttö
Artikkeli
Suomen metsävarat kasvavat jatkuvasti
Suomen metsävarat kasvavat jatkuvasti

Suomen metsien ylittää vuotuisen puuston poistuman.

Artikkelit
Metsien hoito ja käyttö
Lue

9.2.2023

Uutinen
Metsäteollisuuden tuotantomäärät laskivat viime vuonna
Metsäteollisuuden tuotantomäärät laskivat viime vuonna

Tuotantoa painoivat alaspäin yleinen taloustilanne, alkuvuoden laaja lakko sekä paperitehtaan sulkeminen Kemissä.

Uutiset
Kansainvälinen kauppa
Kilpailukyky
Puunhankinta
Talouspolitiikka
Lue uutinen

9.2.2023

Lausunto
EU:n maaperän terveyslaki

E 128/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: EU:n maaperän terveyslaki

Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Lue

7.2.2023

Blogi
Ensiharvennusten hyvä toteutus on kaikkien etu
Ensiharvennukset - hyvä toteutus kaikkien etu

Metsien ensiharvennuksella on iso merkitys, kun tarkastellaan puuston elinvoimaa, hyvää kasvua sekä laadukkaan puuston määrää.

Blogit
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Luonto ja ympäristö
Lue blogi

30.1.2023

Lausunto
Kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia

Kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia

Lausunnot
Monimuotoisuus
Metsien hoito ja käyttö
Lue

30.1.2023

Uutinen
Puukauppa vilkastui loppuvuotta kohti - koko vuoden volyymi edellisvuotta niukasti pienempi
Viime vuoden puukaupan volyymi edellisvuotta hieman pienempi

Puukauppa kiri loppuvuoden aikana ja puun kysyntä jatkui vahvana. Tukki- ja kuitupuun kantohinnat nousussa.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Tuotanto
Lue uutinen

20.1.2023

Uutinen
Biotalousalan teettämä selvitys: Huoltovarmuus vaatii nopeita panostuksia vähäliikenteiselle tieverkolle
Huoltovarmuus vaatii nopeita panostuksia vähäliikenteiselle

Kriittisten kuljetusten kustannukset tuplaantuvat 2025 mennessä, ellei vähäliikenteisten teiden ja niiden siltojen ylläpidosta huolehdita

Uutiset
Kansainvälinen kauppa
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Logistiikka
Teollisuuspolitiikka
Lue uutinen

28.12.2022

Blogi
Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset metsäteollisuudelle

Metsäteollisuudessa vaikutukset näkyvät etenkin raaka-aineen hankinnassa sekä haasteina logistiikassa.

Blogit
Logistiikka
Puunhankinta
Lue blogi

15.12.2022

Blogi
Sekä uusia että perinteisiä metsäteollisuuden tuotteita tarvitaan
Sekä uusia että perinteisiä tuotteita tarvitaan

Jotta arvokas puumateriaali tulisi hyödynnettyä kokonaan, siitä kannattaa valmistaa monenlaisia tuotteita.

Blogit
Tutkimus ja innovaatiot
Tuotanto
Investoinnit
Lue blogi

7.12.2022