Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Metsät ja puuraaka-aine
Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsävaramme siis karttuvat kaiken aikaa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää puuston elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Hyvän metsänhoidon ansiosta metsien käyttöä voidaan lisätä samalla vahvistaen niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.
Artikkeli
Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa

Lehtojen hoidosta tarjotaan tietoa ja koulutusta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Lue lisää

26.8.2021

Talousmetsien luonnonhoito edistää metsien monimuotoisuutta
Artikkeli
Talousmetsien luonnonhoito edistää monimuotoisuutta

Metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan metsien suojelun ja talousmetsien luonnonhoidon yhdistelmällä.

Talousmetsä on monikäyttömetsä

Puuraaka-aineen saatavuus on metsäteollisuuden olemassaolon perusedellytys. Menestyvä metsäteollisuus tuo Suomeen vero- ja vientituloja ja mahdollistaa uudet ympäristöystävälliset investoinnit. Aktiivinen metsänhoito ja puupohjaiset tuotteet yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen.

Suomalainen talousmetsä tarjoaa puuntuotannon ohella lukuisia muita hyötyjä ja hyödykkeitä. Puuntuotanto, hiilivaraston kehitys, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä virkistysarvot sovitetaan yhteen osana kestävää metsätaloutta.

Suomessa metsien käyttö on kestävää ja vastuullista. Metsiä hoidetaan, jotta ne pysyvät elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan tehty metsänhoito turvaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta, ehkäisee metsätuhoja ja samalla edistää metsävarojemme karttumista sekä pitää yllä metsien hiilivarastoa. Talousmetsien luonnonhoito on osa arjen metsätaloutta. Sen avulla edistetään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Auts! Julkaisuja ei vielä ole
Ajankohtaista
Artikkeli
Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa

Lehtojen hoidosta tarjotaan tietoa ja koulutusta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Artikkelit
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Luonto ja ympäristö
Lue lisää

26.8.2021

Blogi
Järkevä energiasiirtymä huomioi metsien monimuotoisuuden

Metsä- ja energiateollisuus ovat huolissaan siitä, että lisääntyvä kysyntä johtaisi huonoihin ratkaisuihin energiapuun hankinnassa.

Blogit
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Uusiutuva energia
Lue blogi

24.8.2021

Lausunto
Metsävähennyksen muutosehdotus

Metsäteollisuuden lausunto koskien metsävähennyksen muutosehdotusta

Lausunnot
Lausunnot
Lue

16.8.2021

Lausunto
Metsävähennysten muutosehdostus

Metsäteollisuuden lausunto koskien metsävähennyksen muutosehdotusta

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Lue

16.8.2021

Uutinen
Metsäteollisuus hidastaa ilmastonmuutosta
Metsäteollisuus hidastaa ilmastonmuutosta

Metsäteollisuudella ja -taloudella on tärkeä ja vahvasti myönteinen rooli asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Uutiset
Hiilinielu
Ilmasto
Metsien hoito ja käyttö
Lue tiedote

9.8.2021

Uutinen
Ehdotuksessa luonnonsuojelulaiksi on paljon ongelmakohtia

MTK ja Metsäteollisuus korostavat, että luonnonsuojelulain lisävalmisteluun on varattava riittävästi aikaa.

Uutiset
Luonto ja ympäristö
Lue tiedote

5.7.2021

Lausunto
Metsätuhojen torjunnan lainsäädäntö

Hallituksen esitysluonnos metsätuhojen torjunnasta annetun lainsäädännön muuttamiseksi

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Lue

1.7.2021

Uutinen
Lehtometsät tarvitsevat täsmätoimia

Metsäteollisuuden Lehtojen hoidon toimintaohjelmassa tarjotaan koulutusta lehtojen hoidosta alan ammattilaisille.

Uutiset
Luonto ja ympäristö
Lue uutinen

17.6.2021

Uutinen
Puukaupassa kiireinen toukokuu

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä 25 prosenttia edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Euroopan unioni
Lue tiedote

11.6.2021

Blogi
Järkevää polttoainesiirtymää etsimässä

Tuskin kellään on jäänyt huomaamatta, että energiantuotannon murros on käynnissä.

Blogit
Kilpailukyky
Metsien hoito ja käyttö
Uusiutuva energia
Lue blogi

3.6.2021

Blogi
Kuntavaalikeskustelu ei ole mennyt metsään

Kuntavaalien kierrokset nousevat vaalien lähestyessä. Metsiin liittyvää keskustelua ei kuitenkaan juuri kuulu.

Blogit
Metsien hoito ja käyttö
Lue blogi

21.5.2021

Lausunto
Lue

19.5.2021