Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Metsät ja puuraaka-aine
Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsävaramme siis karttuvat kaiken aikaa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää puuston elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Hyvän metsänhoidon ansiosta metsien käyttöä voidaan lisätä samalla vahvistaen niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.

Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta. Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä.
Artikkeli
Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa

Lehtojen hoidosta tarjotaan tietoa ja koulutusta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Lue lisää

26.8.2021

Talousmetsien luonnonhoito edistää metsien monimuotoisuutta
Artikkeli
Talousmetsien luonnonhoito edistää monimuotoisuutta

Metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan metsien suojelun ja talousmetsien luonnonhoidon yhdistelmällä.

Talousmetsä on monikäyttömetsä

Puuraaka-aineen saatavuus on metsäteollisuuden olemassaolon perusedellytys. Menestyvä metsäteollisuus tuo Suomeen vero- ja vientituloja ja mahdollistaa uudet ympäristöystävälliset investoinnit. Aktiivinen metsänhoito ja puupohjaiset tuotteet yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen.

Suomalainen talousmetsä tarjoaa puuntuotannon ohella lukuisia muita hyötyjä ja hyödykkeitä. Puuntuotanto, hiilivaraston kehitys, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä virkistysarvot sovitetaan yhteen osana kestävää metsätaloutta.

Suomessa metsien käyttö on kestävää ja vastuullista. Metsiä hoidetaan, jotta ne pysyvät elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan tehty metsänhoito turvaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta, ehkäisee metsätuhoja ja samalla edistää metsävarojemme karttumista sekä pitää yllä metsien hiilivarastoa. Talousmetsien luonnonhoito on osa arjen metsätaloutta. Sen avulla edistetään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Auts! Julkaisuja ei vielä ole
Ajankohtaista
Uutinen
Metsäteollisuus tukee esitystä vuoden 2030 nielutavoitteeksi

Metsäteollisuus pitää hyvänä, että EU-parlamentti kannattaa komission esitystä vuoden 2030 nielutavoitteeksi.

Uutiset
Euroopan unioni
Lue lisää

9.6.2022

Blogi
Kestävämpää suometsien hoitoa yhteistyön avulla
Kestävämpää suometsien hoitoa yhteistyön avulla

Yhdessä tekemällä, teollisuuden käytännön kokemuksista oppimalla ja tutkimustietoa hyödyntämällä, suometsien tilaa pystytään parantamaan

Blogit
Hiilinielu
Ilmansuojelu
Ilmasto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Lue blogi

30.5.2022

Uutinen
Puukauppa neljänneksen hiljaisempaa edellisvuoteen verrattuna
Alkuvuoden puukauppa neljänneksen edellisvuotta hiljaisempaa

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-huhtikuussa puuta 7,4 miljoonaa kuutiota, mikä on 24 % edellisvuotta vähemmän

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Investoinnit
Kilpailukyky
Kauppapolitiikka
Puunhankinta
Lue uutinen

17.5.2022

Tilasto
Puunkäyttö ja tuontipuu

Valtaosa metsäteollisuuden tarvitsemasta puusta ostetaan kotimaasta. Sitä täydennetään tuontipuulla, josta suurin osa tuodaan Venäjältä.

Tilastot
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Kansainvälinen kauppa
Katso

27.4.2022

Lausunto
Metsätalouden tuet

Metsäteollisuus ry:n lausunto koskien ehdotusta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Rahoitus
Lue

27.4.2022

Artikkeli
Metsäteollisuuden tuoteinnovaatiot ovat vielä tuntemattomia

Metsäteollisuuden tuoteinnovaatiot ja tuotteiden ilmastohyödyt ovat vielä tuntemattomia kuluttajille.

Artikkelit
Tutkimus ja innovaatiot
Lue lisää

22.4.2022

Uutinen
Hallitukselta esitys kotimaan puunkuljetusten turvaamiseksi

Hallitus on helpottamassa kotimaan puunkuljetuksia tilanteessa, jossa puunhankinta Venäjältä on äkisti loppunut Ukrainan sodan alettua.

Uutiset
Logistiikka
Lue uutinen

21.4.2022

Blogi
Mattina tuli muutostarpeita metsäpolitiikkaan

Metsästrategian tulee elää ajassa ja onneksi sitä paraikaa päivitetään.

Blogit
Metsien hoito ja käyttö
Lue blogi

21.4.2022

Uutinen
Puun tuonnin loppuminen edellyttää toimenpiteitä

Metsäteollisuuden tuotannon turvaaminen edesauttaa myös energiakysymysten ratkaisemisessa.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Lue tiedote

7.4.2022

Uutinen
Hallitukselta tarvitaan nopeita toimia

Maamme hallitus valmistautuu 5. ja 6. huhtikuuta pidettävään kehysriiheensä vaikeassa tilanteessa.

Uutiset
Logistiikka
Lue tiedote

31.3.2022

Uutinen
Puukauppa käynnistyi edellisvuosia vaisummin

Puukauppaa tehtiin tammi-helmikuussa 20 prosenttia vähemmän edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Uutiset
Puunhankinta
Metsien hoito ja käyttö
Lue tiedote

11.3.2022

Lausunto
Meriliikenne

Valtioneuvoston selvitys: Meriliikennettä koskevien 55-valmiuspaketin ehdotusten vaikutuksista

Lausunnot
Lausunnot
Logistiikka
Lue

25.2.2022