Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Metsät ja puuraaka-aine
Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsävaramme siis karttuvat kaiken aikaa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää puuston elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Hyvän metsänhoidon ansiosta metsien käyttöä voidaan lisätä samalla vahvistaen niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.
Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta
Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä.
Artikkeli
Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa

Lehtojen hoidosta tarjotaan tietoa ja koulutusta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Lue lisää

26.8.2021

Talousmetsä on monikäyttömetsä

Puuraaka-aineen saatavuus on metsäteollisuuden olemassaolon perusedellytys. Menestyvä metsäteollisuus tuo Suomeen vero- ja vientituloja ja mahdollistaa uudet ympäristöystävälliset investoinnit. Aktiivinen metsänhoito ja puupohjaiset tuotteet yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen.

Suomalainen talousmetsä tarjoaa puuntuotannon ohella lukuisia muita hyötyjä ja hyödykkeitä. Puuntuotanto, hiilivaraston kehitys, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä virkistysarvot sovitetaan yhteen osana kestävää metsätaloutta.

Suomessa metsien käyttö on kestävää ja vastuullista. Metsiä hoidetaan, jotta ne pysyvät elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan tehty metsänhoito turvaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta, ehkäisee metsätuhoja ja samalla edistää metsävarojemme karttumista sekä pitää yllä metsien hiilivarastoa. Talousmetsien luonnonhoito on osa arjen metsätaloutta. Sen avulla edistetään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Auts! Julkaisuja ei vielä ole
Ajankohtaista
Lausunto
Ilmastoselvitys

Lausunto ehdotuksesta rakennuksen ilmastoselvitysasetukseksi

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Lue

3.11.2022

Uutinen
Puuta jalostava teollisuus arvioi luonnon monimuotoisuustyön vaikutuksia laajalla tutkimuksella
Laaja monimuotoisuustyön tutkimus liikkeelle

Metsäsektorin monimuotoisuustyön vaikutuksia ja kehitystä tutkitaan pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Uutiset
Luonto ja ympäristö
Metsäsertifiointi
Agenda 2030
Hiilinielu
Metsien hoito ja käyttö
Lue uutinen

1.11.2022

Lausunto
Metsätuholaki

Lausunto koskien hallituksen esitysluonnosta metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Lue

24.10.2022

Lausunto
Ennallistamisasetus

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Lue

18.10.2022

Lausunto
Kasvinterveyslaki

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kasvinterveyslain muuttamisesta

Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Lue

18.10.2022

Lausunto
Metsätalouden tuet

Lausunto metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Lue

10.10.2022

Lausunto
Luonnonsuojelulakien muuttaminen

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Lue

4.10.2022

Blogi
Kvintiljardien väittämien maa
Kvintiljardien väittämien maa

Metsäkeskustelu menee joskus tunteisiin, mutta hyvä olisi väitellä faktapohjaisesti.

Blogit
Ilmansuojelu
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Lue blogi

23.9.2022

Blogi
Puuntuotanto ja monimuotoinen luonto mahtuvat samaan metsään
Puuntuotanto ja monimuotoinen luonto mahtuvat samaan metsään

Metsäluonnon monimuotoisuus luo perustan metsien kasvulle ja on siten metsien talouskäytön edellytys.

Blogit
Hiilinielu
Ilmasto
Luonto
Luonto ja ympäristö
Metsäsertifiointi
Lue blogi

22.9.2022

Uutinen
Puukauppa vilkastui elokuussa – kaikelle puulle on hyvä kysyntä
Puukauppa vilkastui elokuussa

Puukauppa käynnistyi ripeästi lomakauden jälkeen, ja syksyn puukaupalle on nyt erinomaiset edellytykset.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Lue tiedote

12.9.2022

Blogi
Metsäpolitiikan on kannustettava hyvään metsänhoitoon

Metsänhoidosta keskustellaan aktiivisesti mediassa, ja keskustelu jatkuu myös eduskunnassa lomien päätyttyä.

Blogit
Metsien hoito ja käyttö
Lue blogi

4.8.2022

Blogi
Ilmastopolitiikka tarvitsee suunnanmuutoksen - ei metsäpolitiikka
Ilmastopolitiikka tarvitsee suunnanmuutoksen

Ilmastopolitiikkaa tulee arvioida uudelleen metsien nieluja laajemmin.

Blogit
Hiilinielu
Ilmansuojelu
Monimuotoisuus
Lue blogi

3.8.2022