Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Metsät ja puuraaka-aine
Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsävaramme siis karttuvat kaiken aikaa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää puuston elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Hyvän metsänhoidon ansiosta metsien käyttöä voidaan lisätä samalla vahvistaen niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.
Blogi
Suunnitelmallisuutta sukupolvenvaihdoksiin

Suunnitelmallinen sukupolvenvaihdos on pitkällä aikajänteellä jokaisen metsänomistajan etu.

Talousmetsien luonnonhoito edistää metsien monimuotoisuutta
Artikkeli
Talousmetsien luonnonhoito edistää monimuotoisuutta

Metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan metsien suojelun ja talousmetsien luonnonhoidon yhdistelmällä.

Talousmetsä on monikäyttömetsä

Puuraaka-aineen saatavuus on metsäteollisuuden olemassaolon perusedellytys. Menestyvä metsäteollisuus tuo Suomeen vero- ja vientituloja ja mahdollistaa uudet ympäristöystävälliset investoinnit. Aktiivinen metsänhoito ja puupohjaiset tuotteet yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen.

Suomalainen talousmetsä tarjoaa puuntuotannon ohella lukuisia muita hyötyjä ja hyödykkeitä. Puuntuotanto, hiilivaraston kehitys, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä virkistysarvot sovitetaan yhteen osana kestävää metsätaloutta.

Suomessa metsien käyttö on kestävää ja vastuullista. Metsiä hoidetaan, jotta ne pysyvät elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan tehty metsänhoito turvaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta, ehkäisee metsätuhoja ja samalla edistää metsävarojemme karttumista sekä pitää yllä metsien hiilivarastoa. Talousmetsien luonnonhoito on osa arjen metsätaloutta. Sen avulla edistetään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Auts! Julkaisuja ei vielä ole
Ajankohtaista
Artikkeli
Kotimaiselle puulle on kysyntää
Kotimaiselle puulle on kysyntää

Kotimaisen puun käyttö tuo työpaikkoja eri puolille maatamme ja kasvattaa bruttokansantuotetta.

Artikkelit
Puunhankinta
Metsien hoito ja käyttö
Artikkeli
Metsäteollisuus tarvitsee puuraaka-ainetta tasaisesti
Metsäteollisuus tarvitsee puuraaka-ainetta tasaisesti

On tärkeää lisätä metsien kasvua, jotta varmistetaan puun riittävyys kasvavaan tarpeeseen. Samalla varmistamme metsien hiilivaraston kasvun.

Artikkelit
Puunhankinta
Metsien hoito ja käyttö
Artikkeli
Suomalainen metsäteollisuus tuntee käyttämänsä puun alkuperän
Suomen metsäteollisuus tuntee käyttämänsä puun alkuperän

Suomalaiset metsäteollisuusyritykset käyttävät tuotannossaan ainoastaan laillisesti hankittua puuta.

Artikkelit
Puunhankinta
Metsäsertifiointi
Kansainvälinen kauppa
Artikkeli
Metsävaratiedot avain metsäalan digitalisaatioon
Metsävaratiedot avain metsäalan digitalisaatioon

Metsänhoito- ja puukauppapalveluja tarjoavien tahojen palveluiden kohdentaminen tehostaa toimintaa.

Artikkelit
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Blogi
Mosaiikki turvaa metsien monimuotoisuutta
Mosaiikki turvaa metsien monimuotoisuutta

Julkisessa keskustelussa pannaan helposti vastakkain avohakkuut ja jatkuva kasvatus, vaikka talousmetsiä voidaan kasvattaa monella tavalla.

Blogit
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Luonto
Artikkeli
Yhteismetsällä suunnitelmallista ja kannattavaa metsätaloutta
Yhteismetsällä suunnitelmallista metsätaloutta

Yhteismetsät edistävät suunnitelmallista metsätaloutta. Aktiivinen ja järjestäytynyt metsänomistus helpottaa tasaisen puuvirran saamista.

Artikkelit
Puunhankinta
Metsien hoito ja käyttö
Hiilinielu
Artikkeli
Metsäteollisuus kirii kohti hiilineutraaliustavoitetta

Metsäteollisuus on saanut valmiiksi tiekartan, joka piirtää näkyväksi toimialan vahvasti myönteisen roolin...

Artikkelit
Ilmasto
Agenda 2030
Uutinen
Puukauppa käy tasaisena − avoin puukauppapaikka Kuutio kattavasti käyttöön
Puukauppa käy tasaisena − puukauppapaikka Kuutio käyttöön

Viime viikot puukauppa on kuitenkin käynyt edellisvuotta vilkkaammin. Sähköiset työkalut helpottavat metsäalan arkea.

Uutiset
Puunhankinta
Artikkeli
Metsänhoitoon ja metsien kasvun lisäämiseen panostettava
Metsänhoitoon ja metsien kasvun lisäämiseen panostettava

Metsäteollisuuden puun tarve ja käyttö vaihtelee vuosittain globaalien markkinoiden mukaan.

Artikkelit
Metsien hoito ja käyttö
Artikkeli
Metsäsertifiointi edistää vastuullista metsätaloutta
Metsäsertifiointi edistää vastuullista metsätaloutta

Metsäteollisuus tukee puolueettomien ja laajasti hyväksyttyjen kansainvälisten sertifiointijärjestelmien käyttöä.

Artikkelit
Luonto
Metsäsertifiointi
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Blogi
Kaavoitus ei ole luonnonsuojelun työkalu
Kaavoitus ei ole luonnonsuojelun työkalu

Maankäyttö- ja rakennuslaki tulee uudistaa oikeusturva ja perusoikeudet huomioiden.

Blogit
Metsien hoito ja käyttö
Artikkeli
Suomen metsävarat kasvavat jatkuvasti
Suomen metsävarat kasvavat jatkuvasti

Suomen metsien ylittää vuotuisen puuston poistuman. Metsävarojen suotuisa kehitys mahdollistaa puun käytön lisäämisen.

Artikkelit
Metsien hoito ja käyttö