Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Metsät ja puuraaka-aine
Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsävaramme siis karttuvat kaiken aikaa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää puuston elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Hyvän metsänhoidon ansiosta metsien käyttöä voidaan lisätä samalla vahvistaen niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.
Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta
Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä.
Artikkeli
Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa

Lehtojen hoidosta tarjotaan tietoa ja koulutusta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Lue lisää

26.8.2021

Talousmetsä on monikäyttömetsä

Puuraaka-aineen saatavuus on metsäteollisuuden olemassaolon perusedellytys. Menestyvä metsäteollisuus tuo Suomeen vero- ja vientituloja ja mahdollistaa uudet ympäristöystävälliset investoinnit. Aktiivinen metsänhoito ja puupohjaiset tuotteet yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen.

Suomalainen talousmetsä tarjoaa puuntuotannon ohella lukuisia muita hyötyjä ja hyödykkeitä. Puuntuotanto, hiilivaraston kehitys, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä virkistysarvot sovitetaan yhteen osana kestävää metsätaloutta.

Suomessa metsien käyttö on kestävää ja vastuullista. Metsiä hoidetaan, jotta ne pysyvät elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan tehty metsänhoito turvaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta, ehkäisee metsätuhoja ja samalla edistää metsävarojemme karttumista sekä pitää yllä metsien hiilivarastoa. Talousmetsien luonnonhoito on osa arjen metsätaloutta. Sen avulla edistetään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Ajankohtaista
Uutinen
Monimuotoisuuskiertue käynnistyi Oulussa
Monimuotoisuus-kiertue käynnistyi Oulussa

Puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekarttaa esitellään tilaisuuksissa ympäri Suomen.

Uutiset
Luonto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Lue uutinen

17.1.2024

Uutinen
Alkuvuoden ripeä puukauppa hidastui loppuvuodesta, kantohinnat historiallisen korkeat
Alkuvuoden ripeä puukauppa hidastui loppuvuodesta

Vuonna 2023 Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat 33 miljoonaa kuutiota puuta, mikä on kahdeksan prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Uutiset
Energiatehokkuus
Kilpailukyky
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Tuotanto
Lue uutinen

9.1.2024

Blogi
5+1 syytä parantaa suomalaisen laserkeilausaineiston tarkkuutta
5+1 syytä parantaa laserkeilausaineiston tarkkuutta

Suomelle on jo maailman tarkimman metsävaratieto, mutta vieläkin tarkempi laserkeilausaineisto toisi lukuisia uusia mahdollisuuksia.

Blogit
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Tutkimus ja innovaatiot
Tuotanto
Lue blogi

20.12.2023

Uutinen
Metsäsektori esittää alalle kasvuohjelmaa

MTK, Metsäteollisuus ry, Paperiliitto, Sahateollisuus ja Teollisuusliitto esittävät Metsäsektorin kasvuohjelman käynnistämistä.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Lue lisää

19.12.2023

Lausunto
Puutavaran virallisesta mittauksesta perittävistä maksuista

Lausunto luonnoksesta puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta

Lausunnot
Puunhankinta
Lue lisää

5.12.2023

Blogi
Lainsäädäntö, jolla totisesti on ”työllistävä” vaikutus
Lainsäädäntö, jolla totisesti on ”työllistävä” vaikutus

Metsäkatoasetuksen toimeenpano on osoittautunut juuri niin mutkikkaaksi, kuin valmisteluvaiheessa metsäteollisuus toi esiin.

Blogit
Euroopan unioni
Luonto ja ympäristö
Luonto
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Lue blogi

23.11.2023

Uutinen
Metsätiedon keruuta koskeva asetusehdotus menee liian pitkälle
Komission ehdotus metsätiedon keruusta menee liian pitkälle

Tiedonkeruujärjestelmän kehittäminen on tärkeää, mutta asetusehdotus menee liian yksityiskohtaiselle tasolle.

Uutiset
Euroopan unioni
Metsien hoito ja käyttö
Luonto ja ympäristö
Luonto
Monimuotoisuus
Lue uutinen

22.11.2023

Uutinen
Ennallistamisasetus voi pahimmillaan heikentää kotimaisen puun saatavuutta ja teollisuuden kilpailukykyä
Ennallistamisasetus voi heikentää kotimaisen puun saantia

EU:n ennallistamisasetusta koskevien neuvottelujen lopputulos herättää huolen kotimaisen puun saatavuudesta ja teollisuuden kilpailykyvystä.

Uutiset
Euroopan unioni
Luonto ja ympäristö
Luonto
Metsien hoito ja käyttö
Lue uutinen

10.11.2023

Artikkeli
Mittauksen kehittäminen auttaa parantamaan monimuotoisuustietoa
Mittauksen kehittäminen parantaa monimuo-toisuustietoa

Monimuotoisuustyön vaikuttavuuden arviointiin sekä kohdentamiseen tarvitaan tietoa luonnon monimuotoisuudelle tärkeistä rakennepiirteistä.

Artikkelit
Luonto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Tutkimus ja innovaatiot
Lue artikkeli

1.11.2023

Artikkeli
Monipuolistuva metsä parantaa monien uhanalaisten lajien tilaa
Monipuolistuva metsä parantaa uhanalaisten lajien tilaa

Metsässä elävät lajit hyötyvät siitä, että luonnontilaisille metsille tyypillisiä rakennepiirteitä lisätään talousmetsiin.

Artikkelit
Ilmasto
Luonto
Monimuotoisuus
Energiaverotus
Luonto ja ympäristö
Lue artikkeli

31.10.2023

Artikkeli
Monimuotoisuuden positiivinen kehitys jatkuu kohti 2050
Monimuotoisuuden positiivinen kehitys jatkuu kohti 2050

Monimuotoisuustoimet lisäävät tutkitusti metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä.

Artikkelit
Luonto
Luonto ja ympäristö
Monimuotoisuus
Metsäsertifiointi
Metsien hoito ja käyttö
Lue artikkeli

20.10.2023

Artikkeli
Vuosikymmeniä jatkunut monimuotoisuustyö tuottaa tulosta
Vuosikymmeniä jatkunut monimuotoisuustyö tuottaa tulosta

Metsätalouden yhteydessä toteutettavia, luonnon tilaa vahvistavia toimia on tehty jo noin 30 vuoden ajan.

Artikkelit
Luonto
Luonto ja ympäristö
Monimuotoisuus
Metsien hoito ja käyttö
Metsäsertifiointi
Lue artikkeli

18.10.2023