Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Luonnon monimuotoisuus
Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta

Metsäteollisuus on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Tärkeimpiä keinoja ovat talousmetsien luonnonhoito ja biodiversiteetin kannalta arvokkaimpien kohteiden suojelu.

Tutustu monimuotoisuutta edistävään työhön.
Artikkeli
Metsäluonnon monimuotoisuuden tila on parantunut

Monimuotoisuustyö tuottaa tulosta suomalaissa talousmetsissä. Tutustu puuta jalostavan teollisuuden tiekarttatyöhön.

Metsäsertifiointi velvoittaa jättämään puunkorjuussa säästöpuita ja kuolleita puita, joista muodostuu lahopuuta.
Artikkeli
Metsäsertifiointi edistää metsien käytön kestävyyttä

Metsäsertifioinnilla todennetaan, että luonnon monimuotoisuus otetaan metsätaloudessa huomioon yli lainsäädännön vaatimusten.

Luonnonhoito on Suomessa metsänhoidon arkea

Suomalainen metsäala tekee paljon vapaaehtoisia toimia, joiden tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta ja kääntää metsälajien uhanalaistumiskehitys laskuun.

Käytännössä monimuotoisuutta edistetään talousmetsien luonnonhoidolla sekä suojelemalla monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaat kohteet, kuten rehevät lehtolaikut, joissa lajien kirjo on suuri.

Metsäsertifiointi edistää metsien kestävän käytön, jossa luonnonhoito on osa metsänhoidon arkea. Säästöpuiden jättäminen, lahopuun säästäminen ja vesistöjen suojakaistat ovat esimerkkejä sertifiointien myötä vakiintuneista luonnonhoitotoimista. Suomen talousmetsistä 93 % on sertifioitu.

Monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan monenlaisia keinoja

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tarvitaan useita keinoja, kuten erilaisille kohteille sopivia metsänkäsittelymenetelmiä ja hoitotoimia sekä eri-ikäisistä sekä erilaisista metsistä koostuvaa metsien mosaiikkia.

Koko sektorin yhteiset tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat tärkeä osa elonkirjon turvaamista. Metsäteollisuus on käynnistänyt esimerkiksi lehtojen hoidon toimintaohjelman, paahderinteiden hoidon toimintaohjelman ja Lisää lahopuuta talousmetsiin -ohjelman. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnonhoidon toimet ovat oikeansuuntaisia. Kehitys kuitenkin näkyy metsäluonnossa viiveellä, etenkin uhanalaisimmassa lajistossa. Aktiivinen yhteistyö biodiversiteetin hyväksi jatkuu.


Monimuotoisuustiekartan tutkimukset osoittavat, että monimuotoisuuden tila on monella mittarilla parantunut. Tuore tiekartta kannustaa monimuotoisuustoimien yhä laajempaan toteuttamiseen

Tutustu monimuotoisuustiekartan
5+5 -malliin.
Luonto ja ympäristö
Uutinen
Monimuotoisuustiekarttakiertue rantautui Brysseliin
Monimuotoisuus-tiekarttakiertue rantautui Brysseliin

Elsi Kataisen emännöimässä tilaisuudessa esiteltiin Suomen pitkäjänteistä työtä metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Uutiset
Metsäteollisuus ry
Metsät ja puuraaka-aine
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue uutinen

15.2.2024

Uutinen
Monimuotoisuuskiertue käynnistyi Oulussa
Monimuotoisuus-kiertue käynnistyi Oulussa

Puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekarttaa esitellään tilaisuuksissa ympäri Suomen.

Uutiset
Metsät ja puuraaka-aine
Metsäteollisuus ry
Lue uutinen

17.1.2024

Blogi
5+1 syytä parantaa suomalaisen laserkeilausaineiston tarkkuutta
5+1 syytä parantaa laserkeilausaineiston tarkkuutta

Suomelle on jo maailman tarkimman metsävaratieto, mutta vieläkin tarkempi laserkeilausaineisto toisi lukuisia uusia mahdollisuuksia.

Blogit
Metsät ja puuraaka-aine
TKI ja tuotteet
Lue blogi

20.12.2023

Blogi
Vesistömme ansaitsevat parempaa

Käytänteiden uudistamisella vesistöt voisivat saada paremmalla todennäköisyydellä oikeanlaista huolenpitoa.

Blogit
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue blogi

19.12.2023

Artikkeli
Kestävät puupohjaiset innovaatiot olivat esillä SLUSH:n Y Science -tilaisuudessa
Kestävät puupohjaiset innovaatiot olivat esillä SLUSHissa

SLUSH:n virallinen sivutapahtuma Y Science kokoaa yhteen tiedeyhteisön, yritysmaailman ja sijoittajien edustajia.

Artikkelit
TKI ja tuotteet
Talous ja kansainvälinen kauppa
Lue artikkeli

19.12.2023

Blogi
Lainsäädäntö, jolla totisesti on ”työllistävä” vaikutus
Lainsäädäntö, jolla totisesti on ”työllistävä” vaikutus

Metsäkatoasetuksen toimeenpano on osoittautunut juuri niin mutkikkaaksi, kuin valmisteluvaiheessa metsäteollisuus toi esiin.

Blogit
Metsäteollisuus ry
Metsät ja puuraaka-aine
Lue blogi

23.11.2023

Uutinen
Metsätiedon keruuta koskeva asetusehdotus menee liian pitkälle
Komission ehdotus metsätiedon keruusta menee liian pitkälle

Tiedonkeruujärjestelmän kehittäminen on tärkeää, mutta asetusehdotus menee liian yksityiskohtaiselle tasolle.

Uutiset
Metsäteollisuus ry
Metsät ja puuraaka-aine
Lue uutinen

22.11.2023

Uutinen
Ennallistamisasetus voi pahimmillaan heikentää kotimaisen puun saatavuutta ja teollisuuden kilpailukykyä
Ennallistamisasetus voi heikentää kotimaisen puun saantia

EU:n ennallistamisasetusta koskevien neuvottelujen lopputulos herättää huolen kotimaisen puun saatavuudesta ja teollisuuden kilpailykyvystä.

Uutiset
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsät ja puuraaka-aine
Lue uutinen

10.11.2023