Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Luonnon monimuotoisuus
Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta

Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä. Siksi metsäteollisuus on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Tärkeimpiä keinoja ovat talousmetsien luonnonhoito ja biodiversiteetin kannalta arvokkaimpien kohteiden suojelu. Tutustu faktoihin tällä sivulla.
Artikkeli
Tutkimustieto antaa pohjan monimuotoisuustiekartalle

Puuta jalostavan teollisuuden yhteishanke selvittää metsäsektorin monimuotoisuustyön vaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

Metsäsertifiointi velvoittaa jättämään puunkorjuussa säästöpuita ja kuolleita puita, joista muodostuu lahopuuta.
Artikkeli
Metsäsertifiointi edistää metsien käytön kestävyyttä

Metsäsertifioinnilla todennetaan, että luonnon monimuotoisuus otetaan metsätaloudessa huomioon yli lainsäädännön vaatimusten.

Metsäteollisuus pitää huolta luonnon monimuotoisuudesta

Metsätaloudessa tehdään paljon vapaaehtoisia toimia, joiden tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta ja kääntää metsälajien uhanalaistumiskehitys laskuun. ‍

Luonnonhoito on Suomessa metsänhoidon arkea‍

Käytännössä monimuotoisuutta edistetään talousmetsien luonnonhoidolla sekä suojelemalla  monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaat kohteet, kuten rehevät lehtolaikut, joissa lajien kirjo on suuri. 

Metsäsertifiointi edistää metsien kestävän käytön, jossa luonnonhoito on osa metsänhoidon arkea. Säästöpuiden jättäminen, lahopuun säästäminen ja vesistöjen suojakaistat ovat esimerkkejä sertifiointien myötä vakiintuneista luonnonhoitotoimista. Suomen talousmetsistä 93 % on sertifioitu.

Monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan monenlaisia keinoja‍

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tarvitaan useita keinoja, kuten erilaisille kohteille sopivia metsänkäsittelymenetelmiä ja hoitotoimia sekä eri-ikäisistä sekä erilaisista metsistä koostuvaa metsien mosaiikkia.

Koko sektorin yhteiset tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat tärkeä osa elonkirjon turvaamista. Metsäteollisuus on käynnistänyt esimerkiksi lehtojen hoidon toimintaohjelman, paahderinteiden hoidon toimintaohjelman ja Lisää lahopuuta talousmetsiin -ohjelman. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnonhoidon toimet ovat oikeansuuntaisia. Kehitys kuitenkin näkyy metsäluonnossa viiveellä, etenkin uhanalaisimmassa lajistossa. Aktiivinen yhteistyö biodiversiteetin hyväksi jatkuu.


Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta. Tähän yhteenvetoon on koottu avainasioita monimuotoisuuden eteen tehtävästä työstä.
Tarkemman metsävaratiedon monimuotoiset mahdollisuudet
Blogi
Tarkemman metsävaratiedon monimuotoiset mahdollisuudet

Kaukokartoituksessa käytettävä sensoritekniikka kehittyy vauhdilla, paljon mahdollisuuksia myös monimuotoisuuden mittaamiseen.

Päivitetyn standardin myötä metsänhoidon suunnitelmallisuus ja luonnonhoidon taso paranevat FSC-sertifioiduissa metsissä.
Uutinen
Uusi FSC:n metsänhoidon standardi on julkaistu

Päivitetyn standardin myötä metsänhoidon suunnitelmallisuus ja luonnonhoidon taso paranevat FSC-sertifioiduissa metsissä.

Blogi
Metsiin lisätään monimuotoisuutta monipuolisin keinoin

Vastuullisuussitoumusten väliraportissa avataan konkreettisia keinoja, joilla monimuotoisuutta turvataan talousmetsissä.

Tuoretta tutkimustietoa metsien monimuotoisuudesta: mustikan, lahopuun ja isojen haapojen määrä kasvussa, kuusettuminen huolenaiheena
Uutinen
Tuoretta tutkimustietoa metsien monimuotoisuudesta

Mustikan, lahopuun ja isojen haapojen määrä kasvussa, kuusettuminen huolenaiheena

Luonto ja ympäristö
Blogi
Teknologian mahdollisuudet monimuotoisuuden mittauksessa puunkorjuussa
Teknologia apuna monimuotoisuuden mittauksessa puunkorjuussa

Suomessa halutaan raportoida maailman parhaimmasta metsäluonnon monimuotoisuuden huomioimisesta puunkorjuussa.

Blogit
Metsät ja puuraaka-aine
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsäteollisuus ry
Lue blogi

31.5.2023

Lausunto
Hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpano

Lausunto hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Metsäteollisuus ry
Lue

26.5.2023

Blogi
Tarkemman metsävaratiedon monimuotoiset mahdollisuudet
Tarkemman metsävaratiedon monimuotoiset mahdollisuudet

Kaukokartoituksessa käytettävä sensoritekniikka kehittyy vauhdilla, paljon mahdollisuuksia myös monimuotoisuuden mittaamiseen.

Blogit
Metsät ja puuraaka-aine
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue blogi

24.5.2023

Lausunto
Ekologisen kompensaation asetus

Lausunto luonnoksesta asetukseksi vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsäteollisuus ry
Lue

10.5.2023

Uutinen
Päivitetyn standardin myötä metsänhoidon suunnitelmallisuus ja luonnonhoidon taso paranevat FSC-sertifioiduissa metsissä.
Uusi FSC:n metsänhoidon standardi on julkaistu

Päivitetyn standardin myötä metsänhoidon suunnitelmallisuus ja luonnonhoidon taso paranevat FSC-sertifioiduissa metsissä.

Uutiset
Metsäteollisuus ry
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue uutinen

10.5.2023

Lausunto
Lausunto vieraslajiasetuksesta

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue

3.5.2023

Lausunto
Luonnonsuojelulait

Lausunto luonnoksesta luonnonsuojeluasetukseksi

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsäteollisuus ry
Lue

28.4.2023

Uutinen
Suomen metsäkeskuksen mittaukset antoivat Keski-Suomessa epätarkan kuvan ensiharvennusten laadusta
Ensiharvennukset tehty Keski-Suomessa väitettyä paremmin

Tarkistusmittaukset antavat selvästi paremmat tulokset metsään jäävän puuston määrästä kuin Suomen metsäkeskuksen esittämät tulokset.

Uutiset
Metsät ja puuraaka-aine
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue uutinen

30.3.2023