Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Luonnon monimuotoisuus
Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta

Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä. Siksi metsäteollisuus on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Tärkeimpiä keinoja ovat talousmetsien luonnonhoito ja biodiversiteetin kannalta arvokkaimpien kohteiden suojelu. Tutustu faktoihin tällä sivulla.
Artikkeli
Tutkimustieto antaa pohjan monimuotoisuustiekartalle

Puuta jalostavan teollisuuden yhteishanke selvittää metsäsektorin monimuotoisuustyön vaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

Metsäsertifiointi velvoittaa jättämään puunkorjuussa säästöpuita ja kuolleita puita, joista muodostuu lahopuuta.
Artikkeli
Metsäsertifiointi edistää metsien käytön kestävyyttä

Metsäsertifioinnilla todennetaan, että luonnon monimuotoisuus otetaan metsätaloudessa huomioon yli lainsäädännön vaatimusten.

Metsäteollisuus pitää huolta luonnon monimuotoisuudesta

Metsätaloudessa tehdään paljon vapaaehtoisia toimia, joiden tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta ja kääntää metsälajien uhanalaistumiskehitys laskuun. ‍

Luonnonhoito on Suomessa metsänhoidon arkea‍

Käytännössä monimuotoisuutta edistetään talousmetsien luonnonhoidolla sekä suojelemalla  monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaat kohteet, kuten rehevät lehtolaikut, joissa lajien kirjo on suuri. 

Metsäsertifiointi edistää metsien kestävän käytön, jossa luonnonhoito on osa metsänhoidon arkea. Säästöpuiden jättäminen, lahopuun säästäminen ja vesistöjen suojakaistat ovat esimerkkejä sertifiointien myötä vakiintuneista luonnonhoitotoimista. Suomen talousmetsistä 93 % on sertifioitu.

Monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan monenlaisia keinoja‍

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tarvitaan useita keinoja, kuten erilaisille kohteille sopivia metsänkäsittelymenetelmiä ja hoitotoimia sekä eri-ikäisistä sekä erilaisista metsistä koostuvaa metsien mosaiikkia.

Koko sektorin yhteiset tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat tärkeä osa elonkirjon turvaamista. Metsäteollisuus on käynnistänyt esimerkiksi lehtojen hoidon toimintaohjelman, paahderinteiden hoidon toimintaohjelman ja Lisää lahopuuta talousmetsiin -ohjelman. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnonhoidon toimet ovat oikeansuuntaisia. Kehitys kuitenkin näkyy metsäluonnossa viiveellä, etenkin uhanalaisimmassa lajistossa. Aktiivinen yhteistyö biodiversiteetin hyväksi jatkuu.


Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta. Tähän yhteenvetoon on koottu avainasioita monimuotoisuuden eteen tehtävästä työstä.
Luontoratkaisuja etsiessä katseet kohdistuvat yrityksiin
Blogi
Luontoratkaisuja etsiessä katseet kohdistuvat yrityksiin

Vuoropuhelu yksityisen sektorin, julkisen vallan, päättäjien ja tiedeyhteisön välillä on välttämätöntä ratkaisujen löytämiseksi.

Uusi luonnonsuojelulaki tuo mukanaan paljon uutta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen
Uutinen
Eduskunta hyväksyi luonnonsuojelulain

Uusi laki tuo mukanaan paljon uutta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Blogi
Luonnonsuojelulaki-esitykseen tehdyt muutokset perusteltuja

Luonnonsuojelulain uudistus on ollut viime viikkoina paljon esillä. Kyseessä on merkittävä lakikokonaisuus.

Suomi tarkensi kantaansa luonnon ennallistamisasetukseen
Uutinen
Suomi tarkensi kantaansa luonnon ennallistamisasetukseen

Metsäteollisuus ry pitää hyvänä, että suuri valiokunta päätyi tarkentamaan ja tiukentamaan hallituksen kantaa.

Luonto ja ympäristö
Lausunto
Ympäristönsuojelulait

Lausunto vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen suunnitelmaluonnoksesta

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue

15.12.2022

Uutinen
Uusi luonnonsuojelulaki tuo mukanaan paljon uutta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen
Eduskunta hyväksyi luonnonsuojelulain

Uusi laki tuo mukanaan paljon uutta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Uutiset
Metsäteollisuus ry
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue uutinen

13.12.2022

Uutinen
Suomi tarkensi kantaansa luonnon ennallistamisasetukseen
Suomi tarkensi kantaansa luonnon ennallistamisasetukseen

Metsäteollisuus ry pitää hyvänä, että suuri valiokunta päätyi tarkentamaan ja tiukentamaan hallituksen kantaa.

Uutiset
Metsäteollisuus ry
Metsät ja puuraaka-aine
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue uutinen

30.11.2022

Uutinen
EU:n kestävän rahoituksen alainen esitys monimuotoisuuskriteeristöksi ei huomioi metsien erilaisuutta eikä kansallisia erityispiirteitä
Esitys monimuotoisuus-kriteeristöksi jää vajaaksi

EU:n kestävän rahoituksen alainen esitys monimuotoisuuskriteeristöksi ei huomioi metsien erilaisuutta eikä kansallisia erityispiirteitä.

Uutiset
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsät ja puuraaka-aine
Metsäteollisuus ry
Lue uutinen

28.11.2022

Uutinen
Maankäyttösektoria koskevassa LULUCF-asetuksessa alustava sopu
Maankäyttösektorin LULUCF-asetuksessa alustava sopu

Neuvottelujen lopputulos tarkoittaa, että EU-alueen maankäyttösektorin nieluja tulee lisätä 15 % alle kymmenessä vuodessa.

Uutiset
Ilmasto ja energia
Metsäteollisuus ry
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue uutinen

11.11.2022

Uutinen
Metsäteollisuus kehittää paahderinteiden hoitoa
Metsäteollisuus kehittää paahderinteiden hoitoa

Uusi toimintaohjelma auttaa parantamaan talousmetsien paahde-elinympäristöjen sekä niistä riippuvaisten uhanalaisten lajien tilaa.

Uutiset
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsäteollisuus ry
Lue uutinen

9.11.2022

Uutinen
Puuta jalostava teollisuus arvioi luonnon monimuotoisuustyön vaikutuksia laajalla tutkimuksella
Laaja monimuotoisuustyön tutkimus liikkeelle

Metsäsektorin monimuotoisuustyön vaikutuksia ja kehitystä tutkitaan pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Uutiset
Metsät ja puuraaka-aine
Metsäteollisuus ry
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue uutinen

1.11.2022

Lausunto
Ympäristövahinkorahaston perustaminen

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue

21.10.2022