Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Luonnon monimuotoisuus
Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta

Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä. Siksi metsäteollisuus on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Tärkeimpiä keinoja ovat talousmetsien luonnonhoito ja biodiversiteetin kannalta arvokkaimpien kohteiden suojelu. Tutustu faktoihin tällä sivulla.
Talousmetsiin luodaan luonnonmetsille tyypillisiä rakennepiirteitä, jotka hyödyttävät monia metsälajeja. Esimerkiksi tekopökkelöitä tekemällä turvataan lahopuista riippuvaisten lajien tarpeita.
Artikkeli
Metsätaloudessa huomioidaan monipuolisesti metsälajistoa

Talousmetsissä parannetaan uhanalaisten lajien elinmahdollisuuksia luonnonhoidon keinoin.

Metsäsertifiointi velvoittaa jättämään puunkorjuussa säästöpuita ja kuolleita puita, joista muodostuu lahopuuta.
Artikkeli
Metsäsertifiointi edistää metsien käytön kestävyyttä

Metsäsertifioinnilla todennetaan, että luonnon monimuotoisuus otetaan metsätaloudessa huomioon yli lainsäädännön vaatimusten.

Metsäteollisuus pitää huolta luonnon monimuotoisuudesta

Metsätaloudessa tehdään paljon vapaaehtoisia toimia, joiden tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta ja kääntää metsälajien uhanalaistumiskehitys laskuun. ‍

Luonnonhoito on Suomessa metsänhoidon arkea‍

Käytännössä monimuotoisuutta edistetään talousmetsien luonnonhoidolla sekä suojelemalla  monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaat kohteet, kuten rehevät lehtolaikut, joissa lajien kirjo on suuri. 

Metsäsertifiointi edistää metsien kestävän käytön, jossa luonnonhoito on osa metsänhoidon arkea. Säästöpuiden jättäminen, lahopuun säästäminen ja vesistöjen suojakaistat ovat esimerkkejä sertifiointien myötä vakiintuneista luonnonhoitotoimista. Suomen talousmetsistä 93 % on sertifioitu.

Monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan monenlaisia keinoja‍

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tarvitaan useita keinoja, kuten erilaisille kohteille sopivia metsänkäsittelymenetelmiä ja hoitotoimia sekä eri-ikäisistä sekä erilaisista metsistä koostuvaa metsien mosaiikkia.

Koko sektorin yhteiset tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat tärkeä osa elonkirjon turvaamista. Metsäteollisuus on käynnistänyt esimerkiksi lehtojen hoidon toimintaohjelman ja Lisää lahopuuta talousmetsiin -ohjelman. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnonhoidon toimet ovat oikeansuuntaisia. Kehitys kuitenkin näkyy metsäluonnossa viiveellä, etenkin uhanalaisimmassa lajistossa. Aktiivinen yhteistyö biodiversiteetin hyväksi jatkuu.


Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta. Tähän yhteenvetoon on koottu avainasioita monimuotoisuuden eteen tehtävästä työstä.
Ilmastopolitiikka tarvitsee suunnanmuutoksen - ei metsäpolitiikka
Blogi
Ilmastopolitiikka tarvitsee suunnanmuutoksen

Ilmastopolitiikkaa tulee arvioida uudelleen metsien nieluja laajemmin.

Kestävämpää suometsien hoitoa yhteistyön avulla
Blogi
Kestävämpää suometsien hoitoa yhteistyön avulla

Yhdessä tekemällä, teollisuuden käytännön kokemuksista oppimalla ja tutkimustietoa hyödyntämällä, suometsien tilaa pystytään parantamaan

Luonnonsuojelulaki uudistuu - käytännön vaikutukset osin epäselviä
Uutinen
Luonnonsuojelulaki uudistuu - vaikutukset osin epäselviä

Hallituksen esityksessä uudeksi luonnonsuojelulaiksi useita kannatettavia uudistuksia, mutta moni muutos on vaikutuksiltaan epäselvä

Lausunto
Elinympäristöjen hoidon tuet

Asetus elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta

Luonto ja ympäristö
Blogi
Kvintiljardien väittämien maa
Kvintiljardien väittämien maa

Metsäkeskustelu menee joskus tunteisiin, mutta hyvä olisi väitellä faktapohjaisesti.

Blogit
Metsät ja puuraaka-aine
Metsäteollisuus ry
Ympäristö ja vastuullisuus
Blogi
Puuntuotanto ja monimuotoinen luonto mahtuvat samaan metsään
Puuntuotanto ja monimuotoinen luonto mahtuvat samaan metsään

Metsäluonnon monimuotoisuus luo perustan metsien kasvulle ja on siten metsien talouskäytön edellytys.

Blogit
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsäteollisuus ry
Metsät ja puuraaka-aine
Lausunto
Ympäristönsuojelulain muuttaminen

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsäteollisuus ry
Uutinen
Parlamentti heikentämässä EU:n raaka-aine- ja energiaomavaraisuutta
EU:n raaka-aine- ja energiaomavaraisuus koetuksella

Parlamentti kyseenalaistaa primääribiomassan, kuten pienpuun, latvusmassan ja oksien uusiutuvuuden.

Uutiset
Ilmasto ja energia
Metsäteollisuus ry
Ympäristö ja vastuullisuus
Uutinen
Parlamentin metsäkatokannasta hämmentävä himmeli
Parlamentin metsäkatokannasta hämmentävä himmeli

Parlamentin kanta uhkaa kääntää hyvän tavoitteen merkittäväksi lisäbyrokratiaksi.

Uutiset
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsäteollisuus ry
Blogi
Puun uusiutuvuuden ei tulisi olla mielipideasia
Puun uusiutuvuuden ei tulisi olla mielipideasia

Fossiilitalouden tilalle tarvitaan puusta valmistettuja tuotteita, mutta puun uusiutuvuuden kyseenlaistaminen sotii tätä vastaan.

Blogit
Metsäteollisuus ry
Ilmasto ja energia
Ympäristö ja vastuullisuus
Lausunto
Päästöportaaliasetus

U 51/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollisuuslaitosten ympäristötietojen ilmoi

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Teollisuuspäästödirektiivi

U 50/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parla-mentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (te

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Ympäristö ja vastuullisuus