Lehdoissa elää lähes puolet metsien uhanalaisista lajeista, vaikka lehtoja on vain muutama prosentti Suomen metsien kokonaispinta-alasta. Lehdoissa tehtävät toimet ovat keskeisessä osassa metsien monimuotoisuuden turvaamisessa.

Lehtojen huomioiminen on osa metsäteollisuuden panosta monimuotoisuuteen. Alan ammattilaisille tarjotaan tietoa ja koulutusta lehtojen hoidosta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Tutustu aiheeseen lisää lataamalla opas käyttöösi ja suorittamalla verkkokurssi.

Opi uutta lehtojen hoito ja hakkuut -verkkokurssilla

Tällä kurssilla perehdytään erilaisiin lehtoihin ja käydään läpi toimintatapoja, joilla talousmetsälehtojen monimuotoisuus voidaan ottaa huomioon lehtojen hoidossa ja hakkuissa. Varaa kurssin yhtäjaksoiseen suorittamiseen noin 30 minuuttia. Kurssin on toteuttanut Tapio Oy. Tervetuloa kurssille!

Kattava tietopaketti lehtometsien hoidosta

Oppaaseen on kerätty luonnonhoitoa painottavia ohjeita erilaisiin talousmetsälehtojen hakkuu- ja hoitotöihin. Oppaan on toteuttanut Tapio Oy.