Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on jatkunut kohta vuoden ja yhdeksän kuukautta. Tuhojen korjaaminen ja Ukrainan jälleenrakennus ovat kuitenkin jo käynnistyneet. Olisiko teollisuudenalamme aika osallistua ponnisteluihin ja samalla luoda jalansijaa tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksille?

Tuoreen hallitusohjelman mukaan Ukrainan tukeminen tulee tällä hallituskaudella olemaan Suomen suurin kehitysyhteistyön kohde. Kaikessa tuessa otetaan huomioon oikeusvaltiorakenteiden vahvistaminen ja korruption torjunta. Ulkoministeriö valmistelee parhaillaan kansallista Ukrainan jälleenrakentamissuunnitelmaa yhdessä elinkeinoelämän, Team Finland -verkoston ja erityisrahoituslaitosten kanssa. Suunnitelman ensimmäinen osa keskittyy yritysten tarpeisiin.

Me Metsäteollisuus ry:llä pidämme tiiviisti silmällä jälleenrakentamissuunnitelman valmistumista. Toivomme sen selkiyttävän ja tiivistävän julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, tarjoavan mallin neuvontapalveluiden toteutukselle, ja tuovan konkreettisia ratkaisuehdotuksia rahoitus- ja vakuuselementteihin. Työn on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Keskiössä luotettavat liikekumppanit

Markkinana Ukrainaa voidaan tuskin sähköpostein ja Teams-neuvotteluin ottaa haltuun. Liiketoimien edellytyksenä on luotettavien liikekumppanien löytäminen ja jonkin tason etabloituminen markkinaan. Tanska, Ruotsi, Baltian maat ja Puola mainitaan usein markkinoiden avaajina, mutta takamatka voi olla vielä kurottavissa umpeen. Yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla voisimme hyödyntää parhaita käytäntöjä sekä oppia toistemme virheistä.

Keskeisiksi Ukrainan jälleenrakennuksen pullonkauloiksi on tunnistettu rahoitus ja sotavakuutusten puute. Julkiset ratkaisut muun muassa viennin ja kaupan rahoituksessa sekä kehitysrahoituksessa mahdollistavat jatkossa panostusten moninkertaistamisen yksityisen pääoman avulla. Sotavakuutuksiin ratkaisuja on haettu kansainvälisten rahoituslaitosten kautta, mutta kansallisten ratkaisujen tarve on tiedossa. Maata piinaavaan korruptioon Ukraina on luvannut puuttua ja asia nousee varmasti ratkaistavien kysymysten joukkoon EU:n jäsenyysneuvottelujen käynnistämisessä.

Jälleenrakennukseen liittyvien kilpailutusten ja hankkeiden esiintuomiseksi on luotu muun muassa Prozorro- ja Dream-nimiset alustat, jotka kokoavat eri alueilla aukeavat jälleenrakennushankkeet. Alustoilla kiinnostuneet yritykset voivat hakea hankkeita, saada niistä lisätietoa ja osallistua hankkeiden kilpailutukseen. Ukrainan panostukset digitaalisiin palveluihin ovat osa yhteiskunnan avoimuutta.

Metsäteollisuudella on annettavaa Ukrainan jälleenrakennuksessa

Ukrainan jälleenrakennus on usein jaettu kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäinen keskittyy kriittisen infrastruktuurin ja sodan tuhoamien alueiden korjaukseen. Toisessa vaiheessa keskitytään maan kehittämiseen ja tulevaisuuden uudelleenrakennukseen. Kolmas ja viimeinen vaihe on kuvattu askeleena kohti EU-jäsenyyttä. Teollisuudenalallamme löytyy varmasti annettavaa ainakin edellä kuvattuun toiseen vaiheeseen.

Asiantuntijoiden mukaan nyt olisi otollinen aika tehdä taustatyöt, luoda tarvittavat kontaktit ja jopa harkituin toimin hyödyntää olemassa olevat mahdollisuudet liiketoimintaan. Metsäteollisuus ry seuraa aktiivisesti Ukrainan kehitystä ja välittää tietoa jäsenyrityksilleen tavoitteena edistää yritysten valmiutta menestyä muuttuvassa maailmassa.