Puunjalostukseen liittyvillä keksinnöillä ja patenteilla on suuri vaikutus suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyyn ja mahdollisuuksiin kansainvälisillä markkinoilla. Uusi patenttiselvitys osoittaa, että Suomi on usealla metsäteollisuuden alueella maailman kärjessä.

Patenttiportfolion vahvuudella tarkasteltuna Suomi sijoittui maailman ensimmäiseksi mikro- ja nanofibrilloituun selluloosaan, jäteveden ja lietteen käsittelyyn sekä ligniinin talteenottoon mustalipeästä liittyvissä patenteissa. Myös taivekartonkiin, kuituvaloksiin sekä tarroihin ja etiketteihin liittyvissä patenteissa Suomi on maailman kolmen parhaan maan joukoissa.

Erityisen aktiivisia patenttirintamalla ovat suomalaiset metsäteollisuusjätit, Metsä Group, Stora Enso ja UPM. Pieniä ja keskisuuruisia yrityksiä patenttianalyyseissa sen sijaan havaittiin vielä verrattain vähän.

Patenttiaktiivisuus kertoo vahvasta tulevaisuudenuskosta ja ratkaisuhakuisuudesta

Viime vuoden huhtikuussa julkaistussa päivitetyssä kansallisessa biotalousstrategiassa nostettiin esille biotalouden arvonlisän kasvattamisen tärkeys. Suomalaisen metsäteollisuuden pitkäjänteinen tekninen kehitys ja uusien korkean lisäarvon sovellusalueiden löytäminen luovat toimialalle uusia mahdollisuuksia.

- Maamme metsäteollisuusyritysten korkea patentointiaktiivisuus ja patenttiportfolion vahvuus kertovat toimialan uudistumisvalmiuksista ja kyvystä kilpailla globaaleilla markkinoilla, sanoo Metsäteollisuus ry:n innovaatiopolitiikan päällikkö Marjaana Suorsa.

Patentit kertovat myös toimialan työstä kestävän kehityksen edistämiseksi. Uusilla materiaali- ja tuoteratkaisuilla voidaan korvata fossiilisia tai muuten ympäristön kannalta kuormittavia tuotteita. Puun käsittelyyn ja suojaamiseen liittyvät keksinnöt puolestaan edistävät puun pitkäikäistä käyttöä - ja siten pitkäaikaista hiilensidontaa - esimerkiksi rakentamisessa.

Metsäteollisuus ry:n tilaamassa selvityksessä tutkittiin patenttijulkaisuja vuosien 2006–2020 väliseltä ajalta 9 eri teknologia-alueella. Selvityksen toteuttivat IP Analytics Karvonen ja Turnip Innovations -analyysiyritykset.