Työministeri Tuula Haataisen koolle kutsuma työryhmä julkisti tänään Suomen suunta -raporttinsa. Työmarkkinanajärjestöjen ja elinkeinoelämän edustajista koostuneen ryhmän näkemys maamme tulevaisuuden menestystekijöistä oli ilahduttavan yksituumainen, joskaan ei sisällöltään yllättävä: tuottavuus on pistettävä kasvuun ja työvoiman saatavuus on turvattava.

Kuten tiedämme, talouskasvu ja tuottavuuden kasvu on meillä jo pitkään ollut, esimerkiksi Ruotsiin verrattuna, kehnoa. Ikääntyvässä kansassamme on vähemmän työikäisiä ja vastaavasti enemmän ikäsidonnaisia kustannuksia. Samalla investoinnit ovat olleet kituliaita, eivätkä digipalvelutkaan ole lähteneet sellaiseen lentoon kuin olisi toivottavaa. Monessa muussakin asiassa olemme alisuorittaneet huolella.

Joku voisi kysyä, onko työryhmän esille nostamilla itsestään selvillä menestystekijöillä mitään tekoa. Keskusteluihin metsäteollisuuden edustajana osallistuneena sanoisin, että on. Yhteinen tietopohja varmistaa, että kaikilla on sama tilannekuva. Sama tilannekuva puolestaan luo pohjan yhteen hiileen puhaltamiselle. Ilman yhteistä sitoutumista emme pysty Suomi-laivan kurssia muuttamaan.

Konkreettisina elvytystyön panostusalueina työryhmä nimesi mm. TKI-toiminnan, digitalisaation, osaajahoukuttelun, elinkeinorakenteen monipuolistamisen, julkisen sektorin tuottavuuden parantamisen, nuorten työllistymisen jne. Näistä mikään ei ole lyhyen ajan sopeutustoimi eikä pikavoittoja ole luvassa muualtakaan. Onneksi puolueissa ja asiantuntijoissa laajasti ymmärretään, että Suomi tarvitsee yhtä hallituskautta pitempikestoisen tervehdyttämisohjelman. Työ on kuitenkin aloitettava pikimmiten.

Suomen talouden ja hyvinvoinnin pelastusoperaatiossa julkisen vallan pitää elinkeinopolitiikallaan luoda raamit ennakoitavalle ja kansainvälisesti kilpailukykyiselle investointiympäristölle. Tämä synnyttää mahdollisuuksia työvoiman määrän kasvulle ja osaamisen parantamiselle. Näistä asioista olemme metsäteollisuudessa puhuneet vuosikausia. Toivottavasti ne löytyvät myös tulevan hallituksen ohjelmasta, kun siitä keväällä sovitaan.

Metsäteollisuus ry on haluttu jäsen erilaisissa työ- ja kehittäjäryhmissä. Niin nytkin. Sitoudumme tehtävään ja olemme aktiivisia. Metsäsektori on tottunut ottamaan vastuuta Suomen kehityksestä ja hyvinvoinnista, ja meillä on sormi globaalin teollisuuden pulssilla. Erityistä käyttöä on toimialamme sopeutumis- ja uusiutumiskyvyllä. Muutosten keskellä metsäteollisuus on aina uudistunut - niin Suomenkin pitää nyt tehdä.