Metsäteollisuuden päätuoteryhmien tuotantomäärät laskivat vuoden 2023 toisella neljänneksellä viime vuoteen verrattuna. Suurinta pudotus oli kartongin tuotannossa. Sahatavaran ja kartongin tuotantomäärät vähenivät sekä kvartaalilla että puolivuositasolla. Sen sijaan puolen vuoden tuotantomäärissä paperin ja sellun tuotanto kasvoi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Paperin tuotantomäärä laski kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 18 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Vuonna 2022 toisella neljänneksellä paperia tuotettiin 0,81 miljoonaa tonnia, nyt 0,67 miljoonaa tonnia.

Sellun tuotantomäärissä on vain lievää laskua vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Sellua tuotettiin 1,6 miljoonaa tonnia, edellisvuoteen verrattuna tuotantomäärä laski 3 prosenttia.

Kartonkituotanto jatkoi laskuaan toisella neljänneksellä. Vuonna 2022 kartonkia tuotettiin 1,09 miljoonaa tonnia, vuonna 2023 tuotantomäärä laski 0,85 miljoonaan tonniin. Tämä vastaa 22,2 prosentin laskua tuotannossa kvartaalitasolla.

Myös sahatavaran tuotantomäärät vähenivät toisella neljänneksellä. Vuonna 2023 sahatavaraa tuotettiin 2,95 miljoonaa kuutiometriä. Tässä laskua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna on 6,4 prosenttia.

Tarkasteltaessa puolivuositasolla sekä paperin että selluntuotantomäärät kasvoivat vuonna 2023 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Paperin tuotantomäärät kasvoivat 7,4 prosentilla ja selluntuotantomäärät 13,2 prosentilla. Sen sijaan sahatavaran ja kartongin tuotantomäärät laskivat myös puolivuotistasoja verrattaessa. Sahatavarantuotanto laski maltilliset 2,8 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna, kun taas kartongin tuotanto väheni merkittävästi 20,6 prosenttia.

Tätä uutista tehtäessä on hyödynnetty tekoälyä.