Viimeisen vuosikymmenen aikana eri tuotelajien tuotantomäärät ovat olleet trendinomaisessa kasvussa paperia lukuun ottamatta. Kartongin tuotannon nousu on ollut tasaisempaa, kun taas havusahatavaran ja sellun tuotannon määrissä on ollut hieman enemmän vuosittaista vaihtelua.

Paperin tuotantomäärät ovat puolestaan olleet jo pitkään laskussa. Paperintuotantomäärän laskuun on vaikuttanut erityisesti paino- ja kirjoituspapereidentuotantomäärän lasku heikentyneen kysynnän seurauksena. Vuonna 2022 kartongin tuotannon määrä ylitti paperin tuotantomäärän.