Viimeisen vuosikymmenen aikana eri tuotelajien tuotantomäärät ovat olleet trendinomaisessa kasvussa paperia lukuun ottamatta. Tosin viime vuosi oli poikkeuksellinen kaikkien metsäteollisuuden tuotelajien osalta. Kartongin tuotannon nousu on ollut tasaisempaa, kun taas havusahatavaran ja sellun tuotannon määrissä on ollut hieman enemmän vuosittaista vaihtelua.

Paperin tuotantomäärät ovat puolestaan olleet laskussa, tuotannon ollessa nyt 80-luvun alkupuolen tasolla. Paperintuotantomäärän laskuun vaikutti erityisesti paino- ja kirjoituspapereidentuotantomäärän lasku heikentyneen kysynnän seurauksena.