EY Advisory Oy:n tekemän selvityksen mukaan metsäteollisuuden suoraan kerryttämä liikevaihto oli Suomessa vuonna 2021 yhteensä liki 33 miljardia euroa ja yhdessä välillisten vaikutusten kanssa 45 miljardia euroa. Arvonlisää metsäteollisuus kerrytti suoraan ja välillisesti yhteensä lähes 11 miljardia.

Selvityksen mukaan metsäteollisuus työllisti Suomessa vuonna 2021 suoraan lähes 40 000 ihmistä ja välilliset vaikutukset mukaan lukien noin 83 000 henkilöä. Koko metsäsektorin työllistävä vaikutus välillisine vaikutuksineen oli lähes 100 000 henkilöä. Metsäteollisuuden kokonaisverokertymä välillisine vaikutuksineen oli noin 3,1 miljardia euroa ja koko metsäsektorin verokertymä yli 3,8 miljardia euroa.

Vuosina 2017–2021 metsäteollisuuden investoinnit Suomeen, välilliset vaikutukset huomioiden, olivat keskimäärin noin 1,9 miljardia euroa vuodessa.