Metsäteollisuudessa kehitetään mielettömiä tuoteinnovaatioita, hyödynnetään huippumoderneja teknologioita ja parannetaan jatkuvasti energiaomavaraisuutta. Myös biodiversiteetin ja ilmaston eteen tehdään kovasti työtä. Äkkiseltään ajateltuna ala kuulostaa kovinkin houkuttelevalta. Miksi sitten kuuluu uutisia, että alalle ei saada rekrytoitua tarpeeksi osaajia? Voisiko olla, että maine ei ole kiirinyt sen ryhmän korviin, jotka vielä uravalintojaan pohtivat, nuorten korviin siis.

Nuorille tätä sanomaa on kerrottu metsäalan yhteisessä koulukampanjassa Mahdollisuuksien metsä - Suomen suurin työpaikka jo yhdeksän vuoden ajan. Tänäkin vuonna kampanjaan ilmoittautui lähes 300 koulua, joihin suuri joukko metsäalan työntekijöitä jalkautui kertomaan metsäalan töistä, vastuullisuudesta, kansainvälisyydestä, koulutusmahdollisuuksista sekä alalla valmistettavista tuotteista.

Lisäksi koulut saivat vierailulla tuotesalkun, johon on pakattu metsäteollisuuden tuttuja ja vähemmän tuttuja tuotteita - esimerkiksi pehmopaperia, vaneria, nestekartonkipakkauksia, mutta myös puusta valmistettua kipsiainetta, biokomposiitista valmistettu kenkälusikka, lyocell-kangasta ja jopa makkarankuori.

Nuorten tietämys metsäalasta on tutkimusten mukaan rajallista

UPM:n vuonna 2020 teettämän kansalaiskyselyn mukaan nuoret ovat kiinnostuneita töistä, joissa on hyvä palkka. He eivät kuitenkaan tiedä näitä töitä löytyvän metsäalalta. Myös metsäalan vetovoimaselvityksen (2022) mukaan nuorimman ikäluokan (16–24 vuotiaat) spontaaneissa metsäalan mielikuvissa korostuvat selvästi vahvemmin metsät yleisesti, puut ja niiden kaato sekä metsänhoito. Sen sijaan vanhemman ikäluokan vastaavat mielikuvat liittyvät vahvemmin itse toimialaan, sen tuotteisiin ja yrityksiin. Lisäksi Metsäteollisuus ry:n tuoreen jäsenkyselyn (2022) mukaan jopa 86 % metsäteollisuuden toimipaikoista on kokenut vaikeuksia rekrytoinneissa viimeisen kahden vuoden aikana.

Tällaisten selvitysten perusteella onkin paikallaan, että nuorten tietämystä metsäalasta lisätään myös jatkossa ja esimerkiksi Mahdollisuuksien metsä -kampanjan kaltaista jalkautuvaa, tietoa lisäävää, imagotyötä jatketaan.

Metsäalasta riittää kerrottavaa - ja siitä kannattaa kertoa

Kampanjaa ensi kertaa koordinoidessani silmäni ovat avautuneet siitä, miten upeita ja monipuolisia ammatteja ja uratarinoita alalle mahtuu. Töitä tehdään kestävän huomisen eteen ja alalla kehitetään jatkuvasti uusia ja innovatiivisia tuotteita kestävästä luonnonmateriaalista, puusta. Samalla turvataan ja taataan se, että maapallon keuhkot, metsät, voivat hyvin ja että metsistä voi nauttia nyt ja tulevaisuudessa virkistyskäyttömielessä. Jos kampanja avaa edes puoliksi tällä tavalla niiden nuorten silmiä, joille kampanjalähettiläät saavat metsäalasta kertoa, tieto metsäalasta lisääntyy hurjaa vauhtia.

Tämän vuoden kampanjasta kerätyn palautteen perusteella metsäalan ammattilaisten vierailut ovat olleet oppilaiden mielestä mukavaa vaihtelua ja laajentaneet käsitystä metsäalasta. Myös puusta valmistettujen tuotteiden määrä ja monipuolisuus on yllättänyt oppilaat ja osan opetushenkilökunnastakin. Lisäksi opinto-ohjaajien arvioiden perusteella oppilaiden mielikuvat metsäalasta ovat muuttunut aiempaa myönteisempään suuntaan.

Useamman lähettilään uratarinassa toistuu, että metsäalalle on hakeuduttu siksi, että alalla on valtava potentiaali tarjota tulevaisuuden ratkaisuja. Tästä potentiaalista ja näistä ratkaisuista alalla olevien on nuorille ylpeänä kerrottava jatkossakin. Jokaiselle löytyy varmasti jotakin: Oli oma kiinnostuksen kohde miltei mikä tahansa, metsäteollisuudesta löytyy varmasti siihen sopiva tehtävä.

Ensi vuonna tulee kymmenen vuotta täyteen kampanjaa ja tässä kohtaa voineekin todeta, että kampanjan jatkolle löytyy edelleen perusteita. Toivottavasti myös alan työntekijöillä riittää innostusta jatkaa tätä arvokasta kampanjointia.

Lähteet:

https://www.upm.com/fi/tietoa-meista/medialle/tiedotteet/2021/02/tuore-kyselytutkimus-paljastaa-tarpeen-metsatiedolle/

https://www.metsateollisuus.fi/uutishuone/metsateollisuuden-tyopaikkoja-jaa-tayttamatta-osaajapulan-vuoksi-alalla-riittaa-monipuolisia-tyotehtavia