Metsäteollisuudessa kehitetään jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja, joilla vastataan globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja ympäristön kuormittumiseen.

Näillä tuotteilla ja palveluilla korvataan enemmän päästöjä aiheuttavia tuotteita jo nyt – ja tulevaisuudessa entistä enemmän.

Metsäteollisuuden innovaatiot ovatkin kestävämmän tulevaisuuden suunnannäyttäjiä.

Tutustu Menestystarinoita metsästä - innovaatioita kestävämpään tulevaisuuteen -esitteeseen täältä.