Olin alkuvuoden mukana Uusi Puu - ja Wood U Innovate -innovaatiokilpailun tuomaristossa. Mieluisaa hommaa tärkeän asian parissa. Ylipäätään tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan edistämisestä on Suomessa aika harvalla vastaansanomista. Sille on laaja yhteiskunnallinen hyväksyntä ja käytännössä kaikki kannattavat innovaatioita - kukapa ei haluaisi tehdä asioita paremmin.

Metsäteollisuudessa innovaatiotoiminnalla on erityinen merkitys. Emme ainoastaan hae kilpailuetua muihin nähden, vaan ratkaisemme globaaleja haasteita.

Esimerkiksi Suomen viennin hiilikädenjälki eli päästövähennykset, jotka syntyvät puhtaiden ratkaisujen viennin seurauksena eri puolilla maailmaa, ovat nyt jo Suomen osalta huimat. Viennin aikaansaamat päästövähennykset ylittävät reilusti Suomessa syntyvät kansalliset päästöt. Kädenjälkeä syntyy laajasti eri toimialojen viennistä, mutta erityisen paljon metsä- ja kemianteollisuudesta, joiden osuus on yli puolet.

Uusilla materiaali- ja tuoteratkaisuilla voidaan korvata fossiilisia tai muuten ympäristön kannalta kuormittavia tuotteita. Puun käsittelyyn ja suojaamiseen liittyvät keksinnöt puolestaan edistävät puun pitkäikäistä käyttöä - ja siten pitkäaikaista hiilensidontaa - esimerkiksi rakentamisessa.

Kansainväliset patenttitilastot osoittavat, että Suomi on maailman kolmen parhaan joukossa taivekartonkiin, kuituvaloksiin (esim. munakenno- tai pikaruokakulho -tyyppiset pakkaukset) ja kuppikartonkiin (kahvikupit ym.) sekä tarroihin ja etiketteihin liittyvissä teknologioissa. Patenttiportfolion vahvuudella tarkasteltuna Suomi sijoittui ensimmäiseksi mikro- ja nanofibrilloituun selluloosaan, jäteveden ja lietteen käsittelyyn sekä ligniinin talteenottoon mustalipeästä liittyvissä patenteissa.

Puunjalostukseen liittyvillä keksinnöillä ja patenteilla onkin suuri vaikutus suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyyn ja mahdollisuuksiin kansainvälisillä markkinoilla. Patentit kertovat myös toimialan työstä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämiseksi.

Monia asioita on jo viety tai ollaan viemässä oikeaan suuntaan Suomessa, mutta TKI-asioissa ei koskaan olla maalissa. Meillä on paljon voitettavaa esimerkiksi uusien liiketoimintakonseptien saralla. Asiakkaat ja kuluttajat haluavat tehdä onnistuneita päätöksiä. Miten saamme älyä valintoihin ja miten voimme parhaiten tukea asiakkaiden tavoitteita?

Metsäteollisuudelle on erityisen tärkeää, että innovaatiojärjestelmää kehitetään Suomessa paremmin palvelemaan yritysvetoista TKI-toimintaa. TKI-rahoituslaki ja erityisesti Pk-yritysten kehittämistoimintaa tukeva TKI-verovähennys tulivat voimaan tämän vuoden alussa. Molemmat merkittäviä edistysaskeleita.

Lakiuudistusten ja lisäinvestointien ohella nostaisin esille yleisen ilmapiirin ja voimaantumisen meissä kaikissa suomalaisissa, jotka työskentelemme yrityksissä: miten voisimme tehdä nykyisiä asioita entistä fiksummin? Kaikkien ei tarvitse olla tohtoreita tai tutkijakoulutettuja tehdäkseen TKI-työtä. Tämä on ennen kaikkea asennekysymys.

Samalla kun metsäteollisuus ratkoo globaaleja haasteita, on sillä jo nyt merkittävä rooli Suomen biotaloudessa. Osuutemme sen arvonlisäyksestä on toimialoittain tarkastellen suurin, vajaa 40 prosenttia. Osuus viennistä puolestaan on yli 70 prosenttia.

Suomi on ymmärtänyt biotalouden merkityksen hyvin. Maamme biotalousstrategia ja tekeillä oleva biotalouden TKI-tiekartta ovat hyviä dokumentteja viitoittamaan oikeita toimia kunnianhimoisempaan suuntaan. Huolta aiheuttaa sen sijaan EU-säätely. Biotaloutta ei täysin ymmärretä EU:ssa, eikä varsinkaan osana menestyvää teollisuuspolitiikkaa. Tässä meillä riittää edunvalvontatyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Metsäteollisuuden tuotteiden kansainvälinen markkina kasvaa analyytikoiden mukaan seuraavan 10 vuoden aikana liki kaksi prosenttia vuodessa. Suomessa tämä mahdollisuus on hyvin tiedostettu. Toivotaan, että unionissakin tähän pian herätään.

Maailma muuttuu kovaa vauhtia suuntaan, joka suosii kierrätettävää, uusiutuvaa ja biohajoavaa materiaalia fossiilisten sijaan. Uskokaan pois, puulla pääsee jatkossa entistäkin pidemmälle.