Muutama vaalikausi sitten uusi hallitus lupasi olla kasvattamatta teollisuuden kustannuksia omissa käsissä olevilla poliittisilla päätöksillä. Tämä lupaus oli niin tärkeä Metsäteollisuudelle, että painoimme siitä oikein huoneentaulut ja postitimme hallituspuolueille muistutukseksi, mitä olivat hallitusohjelmaan kirjanneet.

Suomen edun mukaista olisi, että kevään eduskuntavaalien jälkeen pääsisimme taas askartelemaan samanlaiset huoneentaulut muistuttamaan vaalivoittajia lupauksistaan. Panoksena ei ole enempää eikä vähempää kuin suomalaisen hyvinvoinnin rahoitus.

Metsäteollisuus itsessään vastaa viidenneksestä Suomen tavaraviennistä. Koko vientiteollisuuden vaikutus Suomen kansantalouteen on noin 47 prosenttia arvonlisäyksestä ja noin 42 prosenttia työllisistä. Verojen osalta vaikutus on noin kolmannes suhteutettuna kokonaisverokertymään.

Tuore KPMG:n selvitys kertoo myös, että vientiteollisuus muodosti kokonaisuudessaan 257,6 miljardin euron vuosikohtaisen liikevaihdon Suomessa vuonna 2021 jatkuvan toiminnan ja investointien kautta. Tästä muodostui 101,5 miljardin euron arvonlisäys Suomen bruttokansantuotteeseen. Samana vuonna vientiteollisuus työllisti noin 1 151 800 työntekijää (42 prosenttia) ja johti noin 35,4 miljardin euron verokertymään.

Nämä ovat pysäyttäviä lukuja ja tärkeää pitää mielessä mietittäessä, mistä suomalaisen hyvinvoinnin rahoitus syntyy. Hyvä uutinen on se, että vientiteollisuus lupaa jatkoa menestykselle. Jotta näin tapahtuisi ja vihreä markkinatalous jatkaisi lentoaan, on tiettyjen toimintaedellytysten kuitenkin toteuduttava.

Vientiteollisuuden menestyminen tulevaisuudessa edellyttää ennen kaikkea kolmea asiaa:

1. Johdonmukaista, tavoitteellista ja markkinalähtöistä teollisuuspolitiikkaa

2. Lisää korkealaatuisia, uusia osaajia

3. TKI-rahoituksen kasvattamista pitkäjänteisesti

Kun uudistuvan vientiteollisuuden toimintaympäristö on maassamme suotuisa, luo se Suomeen kestävää kasvua, arvonlisää, vienti- ja verotuloja sekä työpaikkoja myös tulevaisuudessa. Tämä tehdään valmistamalla ilmastomyönteisiä ja haluttuja tuotteita maailmalle, yhä pienemmin päästöin.

Tavoitteena tulee olla investointeja houkuttelevan, kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön rakentaminen. Meidän ei tule kasvattaa teollisuuden kustannuksia omissa käsissä olevilla poliittisilla päätöksillä eikä EU-sääntelyn kautta.

Itse en keksi yhtään puoluetta, minkä arvomaailmaan tai poliittisiin tavoitteisiin kaikki edellä mainittu ei istuisi. Ei tämän niin vaikeaa pitäisi olla. Eihän?