Suomi on ison haasteen edessä ennen vaaleja. Maamme elää yli varojensa ja kestävyysvaje eli epätasapaino julkisen talouden menojen ja tulojen välillä on kohonnut valtiovarainministeriön tuoreimman arvion mukaan jo yhdeksään miljardiin euroon. Syynä tähän on mm. väestömme ikääntyminen ja työn tuottavuuden riittämätön kasvu. Vaaliohjelmissaan puolueet ovat joutuneet tunnustamaan tämän tosiasian, julkinen talous on tasapainotettava. Keinot tähän vaihtelevat puolueittain ja poliitikot ovat hyviä neuvoja vailla.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA julkaisi analyysin "Talouspolitiikan johtajan kompassi", jossa esitellään neljä vaihtoehtoa julkisen talouden sopeutukseen talouspolitiikan päätöksenteon kanssa pähkäilevälle poliitikolle.

Neljästä vaihtoehdosta ensimmäinen "kamreerin linja" leikkaisi etuuksista ja palveluista juustohöylällä, toinen "maksimivaltio linja" korottaisi veroja laajalti, "reformisti linja" uudistaisi etuuksien ja palveluiden kannusteet ja "minimivaltiolinja" keskittyisi vain valtion ydintoimintoihin yksityistäen toimintoja.

Poliitikot ovat todellakin valintojen edessä, kuinka kurssia ryhdytään korjaamaan. Talouspolitiikan linjaa valittaessa on tärkeää muistaa, ettei teollisuuden kustannuksia tule kotimaisin päätöksin nostaa.

Maksimivaltion linja verokorotuksin olisi selkeästi haitallinen tie heikentäen teollisuuden toimintaedellytyksiä. Kamreerilinja ja minimivaltio puolestaan olisivat vaikeita valintoja yhteiskunnan kannalta.

Reformisti linja vaikuttaakin houkuttelevimmalta. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kotimainen teollisuus auttaa kestävyysvajeenkin umpeen kuromisessa. Metsäteollisuuden merkitys Suomen taloudelle on suuri. Metsäteollisuus työllistää 41 700 ihmistä suoraan ja 32 200 välillisesti sekä investoi noin 1,1 miljardia euroa vuodessa. Metsäteollisuuden koko arvoketjun verokertymä on 3,6 miljardia euroa.  Toimiala on näin pitämässä huolta suomalaisesta yhteiskunnasta ja rahoittamassa hyvinvointia. Teollisuuden toimintaedellytyksiä onkin pidettävä esillä vaalikentillä ja seuraavaa hallitusohjelmaa kirjoitettaessa.

Suomalaisella yhteiskunnalla voi olla edessään liki 13 miljardin euron sopeutustoimet kahden seuraavan vaalikauden aikana. Metsäteollisuudenkin tavoitteena on Suomen julkisen talouden tasapainottaminen pitkällä aikavälillä ja velkaantumisen hillitseminen. Puolueilla on edessään kova työ ratkaisujen etsimisessä. Onneksi yhteinen tahtotila tasapainotukseen tuntuu vihdoin löytyneen. Ainakin tällainen kuva jää puolueiden vaaliohjelmia lukiessa.