Kauppapolitiikka on EU:n yhteistä politiikkaa, jolla määritellään unionin kauppa- ja investointisuhteet EU:n ulkopuolisiin maihin. EU:n kauppapolitiikan arvopohjaisuus on vain vahvistunut EU:n uusimman kauppapolitiikan strategian (2021) myötä.

EU:n kauppapolitiikan johtoajatuksena on avoin, reilu ja kestävä sääntöpohjainen kansainvälinen kauppa. Keskeisiin tavoitteisiin kuuluvat talouden vihreän siirtymän mahdollistaminen sekä yhteiset säännöt kestävän ja reilumman globalisaation tukena. EU:n strategiassa huolehditaan myös omien intressien ja oikeuksien turvaamisesta. Toimivat kansainväliset markkinat ovat tärkeät myös pienen avoimen talouden Suomelle ja suomalaiselle metsäteollisuudelle.

Globaalit haasteet vaativat globaaleja ratkaisuja. EU pyrkii säilyttämään ja kehittämään sopimuksiin perustuvaa kansainvälistä kauppajärjestelmää, esimerkiksi uudistamaan Maailman kauppajärjestö WTO:ta. Kestävä kehitys halutaan osaksi kaikkea WTO:n työskentelyä ja valtioiden rooliin WTO-jäsenten talouksissa halutaan vahvempia sääntöjä. Kestävä kansainvälinen kauppa on Suomen metsäteollisuudelle mahdollisuus. Hyödyt tarjoamistamme ratkaisuista realisoituvat, jos tuotteemme pääsevät käyttöön maailmalla.

Vienti syntyy kilpailukyvystä. EU:n kauppapolitiikan tavoittelemalla sääntöpohjaisella kauppajärjestelmällä avataan markkinoita ja tarjotaan viennille mahdollisuuksia. Nämä molemmat tulokulmat ovat metsäteollisuuden yrityksille tärkeät. Käytännössä vientiä edistetään turvaamalla kilpailukyky, löytämällä mahdollisuudet, avaamalla markkinat ja sopimalla säännöt kansainväliselle kaupankäynnille ja investoinneille. Vienti edellyttää myös tuontia, esimerkiksi EU:n ulkopuolelta tuotavia raaka-aineita.

Kaupanesteiden poistaminen turvaa avoimuutta ja torjuu protektionismia. EU:n tulee säilyä avoimena markkina ja edellyttää samaa muilta. EU:n tulee tavoitella tasapuolisia toimintaedellytyksiä, jotka mahdollistavat reilun menestyksen globaalissa kilpailussa. EU:n tulee suosia sopimuksia yli yksipuolisen toiminnan ja kaupanesteiden luomisen.