Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset uudistettiin alkuvuodesta 2018. Omaehtoiset vastuullisuussitoumukset ohjaavat koko alaa entistä vastuullisempaan suuntaan.

Metsä antaa meille ihmisille hyvinvointia monin eri tavoin ja mahdollisuuden tehdä viisaita, vastuullisia valintoja. Metsäteollisuus on tehnyt pitkäjänteistä vastuullisuustyötä ja alan ensimmäiset yhteiset vastuullisuussitoumukset laadittiin vuonna 2012.

Metsäteollisuuden yhteisiä vastuullisuussitoumuksia on sen jälkeen laajennettu kattamaan ympäristövastuun lisäksi aiempaa tarkemmin myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueet. Lisäksi tavoitteita on kiristetty.

Tavoitteena on, että vastuullisuussitoumuksillaan ala pystyy osoittamaan edelläkävijyyttä ja jatkuvaa parantamista vastuullisuuskysymyksissä sekä vastaamaan entistä paremmin ajankohtaisiin vastuullisuushaasteisiin. Haluamme myös osoittaa metsäteollisuuden tärkeää roolia YK:n kestävänkehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) toteutuksessa.

Keskeisenä osana kehittämistyötämme on aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa. Vuoropuhelun ja yhteistyön hengessä pyysimme ulkopuolisia asiantuntijoita kertomaan oheisessa ”Vastuullisia valintoja”-esitteessä ajatuksiaan metsäteollisuuden vastuullisuudesta.

Vastuullisuussitoumusten väliraportti julkaistiin marraskuussa 2020. Raportti kertoo omaehtoisten vastuullisuussitoumusten ohjaavan koko alaa entistä vastuullisempaan suuntaan. Raportin tulokset kuvaavat myönteistä kehitystä kohti asetettuja kunnianhimoisia tavoitteita.

Tutustu raporttiin tästä ja lue tiedote tästä.