Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumusten väliraportti vuoteen 2025 on julkaistu. Omaehtoiset vastuullisuussitoumukset ohjaavat koko alaa jatkuvasti entistä vastuullisempaan suuntaan. Tulokset kuvaavat myönteistä kehitystä kohti asetettuja kunnianhimoisia tavoitteita.