Suomen Metsäsäätiön uusi strategia astui voimaan syyskuun alusta lähtien. Strategian myötä Metsäsäätiö uudistuu isoimmin sitten 1990-luvun, jolloin säätiö perustettiin. Vaikka Metsäsäätiön työkalupakkia uudistetaan, säätiön tarkoitus säilyy entisellään. Metsäsäätiö haluaa olla vahvasti mukana metsäelinkeinon menestyksekkään tulevaisuuden rakentamisessa.


Metsäsäätiö on metsäalan yhteinen yleishyödyllinen apurahasäätiö, jonka taustatahoihin kuuluvat metsänomistajat, puuta jalostava teollisuus, kone- ja kuljetusyrittäjät ja metsäalan työntekijät. Koko metsäalan tärkeäksi katsomia hankkeita on rahoitettu vuosien saatossa yli 40 miljoonalla eurolla ja työ jatkuu. Metsäsäätiössä ajattelemme, että tutkimus, tieto ja ihmiset mahdollistavat metsäelinkeinolle halun, kyvyn ja oikeuden kukoistaa. Tarve jatkuvalle kehittymiselle ja oppimiselle on realiteetti, jota ei voi juosta karkuun. Vaikka jokin on tänään kunnossa, huomenna se voi olla vielä paremmin. Metsäsäätiön toiminta on ollut vaikuttavaa jo lähes 28 vuoden ajan, mutta uuden strategian myötä vaikuttavuutta lisätään entisestään.


Apurahatoiminnan painopisteet uudistuvat uuden strategian myötä vahvasti metsäelinkeinon tulevaisuuteen katsoen. Samalla Metsäsäätiö lanseeraa uuden konseptin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja ilmastotyöhön. Metsäsäätiön apurahatoiminnalla edistetään tulevina vuosina erityisesti tutkimusta, lasten ja nuorten hankkeita, vaikuttajaviestintää sekä vastuullisuushankkeita. Lisäksi Metsäsäätiön rahoituspohjaa vahvistetaan aikaisemmasta.

Metsäala on panostanut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen jo 90-luvulta lähtien – viimeisten vuosien aikana vauhti on kiihtynyt.

Vastuullisuushankkeet ovat uusi avaus, jolla Suomen Metsäsäätiö edistää metsäalan proaktiivista monimuotoisuus- ja ilmastotyötä. Metsäala on panostanut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen jo 90-luvulta lähtien, mutta viimeisten vuosien aikana vauhti on kiihtynyt. Metsäsäätiö haluaa olla talkoissa mukana ja tehdä yhteistyötä myös muiden toimialojen kanssa. Vastuullisuushankkeiden toimintamallia hiotaan kokemusten perusteella. Pilottihankkeita pyritään käynnistämään mahdollisimman nopealla aikataululla.  


Strategiatyössä Metsäsäätiö määritteli itselleen arvot, jotka ohjaavat toimintaa. Uudistuminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja avoimuus kuvaavat erinomaisesti Metsäsäätiötä. Me haluamme yhdessä uudistaa metsäalaa vaikuttavalla tavalla avoimesti kaikkia taustatahoja kuunnellen.Kirjoittaja:
Matti Mäkelä, toimitusjohtajan sijainen, Suomen Metsäsäätiö