Toimivat puumarkkinat ovat elinvoimaisen metsäteollisuuden perusedellytys. Kilpailukykyiset raakapuukustannukset ja vakaa toimintaympäristö luovat teollisuudelle mahdollisuudet toimia globaaleilla markkinoilla sekä vahvistavat investointiedellytyksiä Suomeen.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-heinäkuussa puuta yksityismetsistä 21,4 miljoonaa kuutiota. Määrä on 12 prosenttia enemmän kuin viiden vuoden vastaavan ajan keskiarvo.

Tammi-heinäkuussa kuitupuun ostomäärä oli 10,7 ja tukkien ostomäärä 9,8 miljoonaa kuutiota. Viiden vuoden keskiarvoon verrattuna kuitupuun ostomäärä oli 10 prosenttia ja tukkien 15 prosenttia suurempi.

Raakapuukustannukset korkealla tasolla

Kantohinnat olivat heinäkuussa korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna tukkien kantohinnat olivat 1–12 prosenttia korkeammalla ja kuitupuiden kantohinnat olivat 23–41 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten.

Heinäkuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 71 euroa kuutiolta hinnan vaihdellessa alueittain ja hakkuutavoittain 47 ja 77 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 74 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 46 ja 77 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli puolestaan 55 euroa kuutiolta 36 ja 61 euron hintavaihteluvälillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 26–28 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 17 ja 31 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Häiriötön raaka-aineen saatavuus metsäteollisuuden toiminnan perusedellytys

Metsäteollisuuden toiminta edellyttää tasaista ja ennustettavaa raaka-ainevirtaa tehtaille. Puun saatavuus on keskeinen toimintaedellytys, jota ilman teollisuuden tehtaat eivät pysy käynnissä. Suomessa toimiva metsäteollisuus tuo suomalaiselle metsänomistajalle vuosittain 2–3 miljardia euroa puukauppatuloja.

- Metsä tuottaa omistajalleen parhaan tuoton, kun sitä hoidetaan ja uudistetaan suunnitelmallisesti. Metsiin on kertynyt viime vuosina runsaasti harvennus- ja hoitorästejä, jotka tulisi saada pikimmiten kuntoon. Näin turvaamme tulevaisuuden puun kasvun ja häiriöttömän puun saatavuuden, toteaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.


Lue lisää: puukauppatilastot.