Metsäteollisuus on sitoutunut pitämään huolta henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä ja monipuolisten työllistymisväylien tarjoamisesta. Yksi metsäteollisuudessa laajasti käytössä olevista koulutus- ja työllistymisväylistä on oppisopimuskoulutus, joka on oiva keino päästä kiinni alan töihin.

Oppisopimus on opetusmuoto, jossa ammatillinen tutkinto tai osia siitä suoritetaan työsuhteessa käytännön työtehtävissä, eli työnantaja kouluttaa työntekijää. Oppisopimusta hyödynnetään sekä uusien ihmisten rekrytointeihin että jo palkkalistoilla olevien työntekijöiden jatkokoulutuksiin.

Metsäteollisuus on toimialana oppisopimuskoulutusten malliesimerkki Suomessa. Jopa 80 % metsäteollisuuden toimipaikoista hyödyntää oppisopimuskoulutusta. Myös loput 20 prosenttia arvioi, että jatkossa sille voisi olla käyttöä.

Valmistuneilla oppisopimusopiskelijoilla on hyvät edellytykset luoda pitkä työura metsäteollisuuden eri työtehtävissä. Talon tapoja sisäistäneet entiset oppisopimusopiskelijat voivat tulevissa rekrytoinneissa olla yrityksille varsinaisia kultakimpaleita. Oppisopimuksella voidaankin helpottaa yritysten työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia.

Metsäyhtiö UPM kertoo oppisopimusohjelmastaan näin:

"UPM Communication Papers aloitti keväällä 2022 neljänkymmenen opiskelijan oppisopimusohjelman Kymin ja Kaukaan paperitehtailla. Opiskelijat valittiin yli 600 hakijan joukosta. Noin kaksi vuotta kestävä ohjelma toteutetaan yhteistyössä Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa. Opiskelijat suuntautuvat joko tuotantoon, mekaaniseen kunnossapitoon, automaatioon tai laboratorioon. Ohjelman aikana opiskelijat kehittävät ammattitaitoaan pääasiassa töitä tehden, mutta myös teoriaopinnoin. Oppisopimusohjelma johtaa pääsääntöisesti prosessiteollisuuden ammattitutkintoon, ja tavoitteena on työllistyä yritykseen tutkinnon jälkeen."
(Ote metsäteollisuuden vastuullisuussitoumusten väliraportista)

Esimerkki osoittaa, että oppisopimus on äärimmäisen suosittu koulutusmuoto. Siinä opiskelijoiden kaipaama käytännönläheisyys, työnantajan tarpeet sekä työelämän ja koulutuksen välinen yhteistyö toteutuvat ihanteellisella tavalla.

Järjestelmää kehitetään yhdessä

Vaikka oppisopimuksen hyötyjä suitsutetaan, löytyy systeemistä vielä kehityskohteita. Oppisopimus on työnantajalle verrattain kallista, sillä työpaikalla vähintään yhden henkilön eli työpaikkaohjaajan resursseja on sidottu opiskelijan tai opiskelijoiden kouluttamiseen. Työn tuottavuus kasvaa vasta hiljalleen opintojen edetessä. Jotta oppisopimusopiskelijoiden palkkaaminen on kannattavaa ja houkuttelevaa, tarvitsevat työnantajat mahdollisuuden reiluun koulutuskorvaukseen.

Yksi konkreettinen keino oppisopimusten lisäämiseen on tarjota yrityksille korotettua koulutuskorvausta alle 20-vuotiaista, vailla aiempaa toisen asteen tutkintoa olevista opiskelijoista. Lupaavia kokeiluja nuorten korotetuista koulutuskorvauksista on jo tehty, ja niitä on syytä jatkaa. Näin varmistettaisiin, että yhä nuoremmat pääsevät oppisopimuksen piiriin ja että oppisopimuksella voisi jatkossa suorittaa enemmän perustutkintoja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lisäksi.

Englanninkieliset oppisopimusohjelmat eivät ole Suomessa yleistyneet. Kun ikäluokat pienenevät ja sen myötä kilpailu hyvistä työntekijöistä kovenee, tulevat kansainväliset rekrytointikeinot kysymykseen yhä useammalle yritykselle. Yritykset siis tarvitsevat helposti löydettävää tietoa myös muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen oppisopimuksen mahdollisuuksista ja käytänteistä.

Suurin osa metsäalan oppisopimuskoulutuksesta kohdistuu tehtaiden ja sahojen työtehtäviin. Metsäalalla on kuitenkin yhteinen tahto kehittää metsäalan ja logistiikan oppisopimuskoulutusta, joka koskisi muun muassa tulevia metsureita, metsäkoneenkuljettajia sekä puutavara-autonkuljettajia. Näistä kaikista on suuri pula.

Oppisopimuskoulutus on ammatillisen osaamisen kehittämistä parhaimmillaan.

Ammatillisen koulutuksen ykköstehtävä on tuottaa oikeanlaista työelämässä tarvittavaa osaamista. Oppisopimuskoulutus on ammatillisen osaamisen kehittämistä parhaimmillaan. Sen myötä opiskelija pääsee luomaan vahvan ammattiosaamisen lisäksi tärkeitä työelämäyhteyksiä, jotka edesauttavat töihin kiinnittymistä sekä työelämätaitojen omaksumista.

Täällä voit tutustua metsäteollisuuden vastuullisuussitoumusten väliraporttiin ja lukuisiin aiheeseen liittyviin yritysesimerkkeihin.