Ihmisten kasvaviin välttämättömiin tarpeisiin vastaaminen

Tuottaa kestäviä ja haluttuja ratkaisuja


• Lisää kierrättäviä, turvallisia ja kestäviä tuotteita sekä rakentamista

• Uusiutuvat ja kierrätettävät materiaalit ovat uusi normaali

• Biopohjainen kiertotalous tarjoaa ratkaisuja

Ilmastonmuutoksen torjunta

Auttaa irti fossiilitaloudesta

• Tuotteet korvaavat fossiilisia

• Tuotteet varastoivat hiiltä

• Metsäteollisuus auttaa muita toimialoja vihertymään

• Mahdollistaa Suomen kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisen

Monimuotoisuuden vahvistaminen

Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta


• Lisää kierrättäviä, turvallisia ja kestäviä tuotteita sekä rakentamista

• Uusiutuvat ja kierrätettävät materiaalit ovat uusi normaali

• Biopohjainen kiertotalous tarjoaa ratkaisuja

• Turvataan luonnon monimuotoisuutta arvokkaimpia kohteita suojelemalla ja talousmetsien luonnonhoidon avulla

• Käytetään luontokadon pysäyttämisessä kustannustehokkaimpia keinoja

Talouden kasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin luominen

Luo vihreää kasvua


• Työtä ja uutta osaamista kaikkialla Suomessa

• Rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan toimintaa