Tänään julkistetun päästövähennysskenaarion mukaan Suomessa toimiva metsäteollisuus voi irtautua fossiilisista polttoaineista lähes kokonaan vuoteen 2035 mennessä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö voidaan pieniä varapolttoainemääriä lukuun ottamatta ajaa pitkälti alas tehtaiden investointien ja sähköistymisen myötä. Lisäksi tarvitaan lisätoimia energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi sekä kiertotalouden uusia ratkaisuja. Myös CCU – hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö – on mahdollinen lisäkeino 2040-luvulla. Selvityksen on toteuttanut Pöyry Management Consulting.

Uudet investoinnit ovat paras ilmastoteko - niiden edellytyksenä on kilpailukykyinen toimintaympäristö

Yllä kuvattu skenaario mahdollistaa siirtymisen päästöttömiin tehtaisiin. Tämä edellyttää ennen kaikkea investointikykyä ja -halua. Yritykset investoivat, mikäli toimintaympäristö Suomessa on kilpailukykyinen ja ennakoitava.

- Metsäteollisuuden investointien myötä syntyy puhtaamman ja resurssitehokkaamman tuotannon lisäksi työtä ja uutta osaamista sekä vientituloja.  Tärkeitä tekijöitä suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukyvylle ovat muun muassa sähköistymistä tukevan päästökauppakompensaation jatkaminen, sähköveron alentaminen monen kilpailijamaan tavoin EU-minimiin sekä riittävän pitkä siirtymäaika fossiilisten polttoaineiden veromuutoksille, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Alan ilmastotyö on jo pitkällä ja jatkuu tulevaisuudessa

Suomalainen metsäteollisuus on jo nyt pitkällä fossiilisista irtautumisessa, ja nykyistä fossiilisten polttoaineiden osuutta vähennetään edelleen. Fossiilisten polttoaineiden osuus metsäteollisuuden energiantuotannossa oli Suomessa vain 14 % vuonna 2018, kun koko Euroopassa osuus oli 40 %. Vertailun vuoksi Saksan vastaava luku oli 73 %, Hollannin 91 % ja Italian 100 %.

Metsäteollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet peräti 64 % tuotantoon suhteutettuna vuodesta 1990. Absoluuttiset CO2-päästöt ovat vähentyneet 49 %, kun Suomen CO2-päästöt samalta ajanjaksolta ovat vähentyneet vain 20 %. Massa- ja paperiteollisuus on tänä aikana kasvattanut ympäristö- ja ilmastoystävällisten tuotteiden tuotantoa noin neljälläkymmenellä prosentilla.

Metsäteollisuuden ilmastotiekartta täydentyy kevään mittaan

Metsäteollisuus vastaa hallituksen Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen laatimalla toimialan ilmastokartan, joka valmistuu kokonaisuudessaan kesään mennessä. Ilmastotiekartta toimii energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevan päätöksenteon tukena.

- Oleellista on kokonaisuuden hahmottaminen. Päästöjä on vähennettävä ja metsien hiilivarastoja kasvatettava. Samalla globaalien ilmastohyötyjen aikaansaaminen edellyttää ilmastoystävällisten tuotteiden valmistamista maailman­markkinoille ja hiilivuodon estämistä siten, ettei tuotanto valu heikomman ympäristönormiston maihin, sanoo Timo Jaatinen.

Metsäteollisuuden ilmastotiekartan valmistumista voi seurata verkkosivuillamme.

Metsäteollisuuden toimet tukevat myös EU:n ilmastoneutraalisuustavoitetta

Euroopan komissio ehdottaa, että EU:n kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien tulisi olla tasapainossa vuonna 2050. Metsäteollisuuden irtautuminen fossiilisista päästöistä ja metsävarojen kasvu tukevat tätä EU:n ilmastolain keskeisintä tavoitetta.

Aktiivinen metsätalous ja hyvinvoiva metsäteollisuus pitävät metsät terveinä ja hyvässä kasvukunnossa. Tämä mahdollistaa sekä biotaloustuotteiden valmistuksen että metsävarojen kasvun edelleen vuonna 2050.