EU:n jäsenmaat pääsivät sopimukseen Pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen kannastaan. Neuvottelutulos on pettymys. Suosimalla uudelleenkäytettäviä pakkauksia kierrätettävien, uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen pakkausten kustannuksella neuvoston esitys sitoisi EU:n fossiilisiin raaka-aineisiin ja lisääntyvään veden kulutukseen. Asetuksen keskeisimmät kiistakysymykset siirtyvät nyt kolmikantaneuvotteluihin.

EU-jäsenmaiden ympäristöneuvosto pääsi yleisnäkemykseen koskien Pakkaus- ja pakkausjäteasetusta 18. joulukuuta pidetyssä kokouksessa. Yhteisen näkemyksen saavuttaminen oli kaikkea muuta kuin selvää, sillä jäsenmaat olivat hyvin jakautuneita keskeisissä kysymyksissä neuvottelun viime metreille saakka. Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäen mukaan tämänhetkinen tulos on heikko.

- Neuvoston saavuttama lopputulos on metsäteollisuuden näkökulmasta pettymys. Se on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta samansuuntainen komission ehdotuksen kanssa. On tärkeää edetä fossiilisten raaka-aineiden korvaamisessa uusiutuvilla ja kierrätettävillä materiaaleilla. Tämä esitys vaarantaa etenemisen tällä polulla, Lehtomäki sanoo.  

Metsäteollisuus kannattaa yli kymmenen jäsenmaan ryhmittymän vaatimia poikkeuksia pakkaustyyppien kieltoihin ja uudelleenkäyttötavoitteisiin tilanteissa, joissa pakkausmateriaali saavuttaa korkeat keräys- ja kierrätysasteet. Pakkausten tapauksessa tämä tarkoittaisi uusiutuvia materiaaleja sekä tehokasta keräystä ja kierrätystä. Sen sijaan neuvosto haluaa poistaa kertakäyttöiset pakkaukset ravintoloiden sisältä sekä asettaa uudelleenkäyttötavoitteita muun muassa useimmille kaupoissa myytäville juomapakkauksille, verkkokaupalle, erilaisille kuljetuspakkauksille sekä yritysten sisäisille ja ulkoisille kuljetuksille. Kuitupakkausten arvoketjun kovan työn tuloksena vaatimukset eivät kuljetusten tapauksessa koskisi pahvipakkauksia. Tästä huolimatta neuvoston esitys vie EU:ta kohti tuntematonta.

- Suosimalla uudelleenkäytettäviä pakkauksia kierrätettävien, uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen pakkausten kustannuksella neuvoston esitys sitoisi EU:n fossiilisiin raaka-aineisiin ja myös lisääntyvään veden kulutukseen. Koko lainsäädäntöprosessin ajan Metsäteollisuus ry on painottanut, että uudelleenkäytettävien ja kierrätettävien pakkausten tulisi täydentää toisiaan, eikä pakottaa hyvin erityyppisiä pakkauksia samaan muottiin. Tämä on erityisen tärkeää, koska uudistuksen ympäristö-, saati taloudellisista vaikutuksista ei ole olemassa tietoa, tiivistää Metsäteollisuus ry:n kiertotalous- ja ympäristöpäällikkö Aaron Vuola.

Metsäteollisuus ja muu kuitupakkausten arvoketju peräänkuuluttaa mahdollisuutta poiketa Pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen vaatimuksista ympäristö- ja materiaalitehokkuuden korkeiden tavoitteiden täyttyessä. Odotukset ovat korkealla asetuksen jatkokäsittelylle.

- On tärkeää, että alkuvuonna käynnistyvissä komikantaneuvotteluissa sekä parlamentti että erityisesti teollisuusmyönteiset jäsenmaat pysyvät kannassaan ja lopulliseen asetukseen saadaan realismia. Myös Suomelta vaaditaan nyt samankaltaista tarmokasta otetta kuin asetuksen valmistelun loppumetreillä. Toivottavaa olisi, että Suomen asian eteen tekemä työ tuottaisi lopulta myös tuloksia, Vuola painottaa.