Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät viime viikolla väliaikaiseen yhteisymmärrykseen teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin (IED) tarkistamisen yksityiskohdista. Tarkastusta käsittelevissä trilogeissa hyväksyttiin useita kohtia, joilla on vaikutusta myös metsäteollisuuteen.

Teollisuuspäästödirektiivi on EU:n tärkein väline suurten teollisuuslaitosten aiheuttaman saastumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Meneillään olevan direktiivin tarkistuksen päätavoite on varmistaa, että teollisuuspäästödirektiivi ohjaa eurooppalaista teollisuutta kohti EU:n nollapäästötavoitetta.

Metsäteollisuus ry on pääosin tyytyväinen neuvoston ja parlamentin tarkistusta käsittelevissä trilogeissa muodostamaan lopputulemaan, lukuun ottamatta tiettyjen raja-arvojen määrittelemättömyyttä.

Konkretiaa kaivataan

Neuvosto ja parlamentti esittivät teollisuuslaitosten päästötasojen kiristämistä tiukimmalle saavutettavissa olevalle tasolle. Tämä on kaivattu muutos direktiivin alkuperäiseen suunnitelmaan, jossa päästötasot olisi asetettu tiukimmalle mahdolliselle tasolle.

- Sanamuutos tuo mukanaan kaivattua realismia ja joustoa, mikä mahdollistaa alkuperäistä esitystä paremmin eri lähtökohdista tulevien teollisten toimijoiden pysymisen mukana päästötoimenpiteissä, sanoo Metsäteollisuus ry:n ympäristöasiantuntija Helena Sivula.

Trilogien päätöksellä direktiivi on tuomassa luvitukseen myös ympäristötehokkuuden raja-arvot (Environmental Performance Limit Values, EPLV). Vasta trilogien edetessä selviää, millaisia toimenpiteitä tai vaikutuksia raja-arvot tuovat mukanaan.

- Meille kysymys on olennainen etenkin vedenkulutuksen osalta ja seuraamme aktiivisesti asian etenemistä. Trilogien lopputuloksessa positiivista on kuitenkin se, että kaikkia ympäristötehokkuuden osa-alueita ei rajoitettu niin kuin alun perin suunniteltiin. Esimerkiksi jätteiden, resurssitehokkuuden, energiatehokkuuden ja raaka-aineiden käytön osalta ympäristötehokkuustavoitteet tulevat olemaan joustavat.

Teollisuuspäästötiedoista entistä julkisempia

Tarkistuksella teollisuuspäästödirektiivin alaisista tiedoista halutaan myös entistä läpinäkyvämpiä. Mikäli trilogien kanta etenisi lainsäädäntöön, jäsenmaiden tulisi perustaa sähköiset lupajärjestelmät vuoteen 2035 mennessä. Teollisuuden toimijoiden tulisi myös koota ympäristötietojaan julkiseen portaaliin (IEP).

Neuvosto ja parlamentti linjasivat trilogeissa, että valtioiden tulisi määritellä ja ottaa käyttöön seuraamukset direktiivin rikkomisesta. Myös kansalaisilla tulisi niiden mukaan olla oikeus vaatia korvausta terveydellisistä haitoista, joita direktiivin toimeenpanorikkomukset ovat aiheuttaneet.

Metsäteollisuus ry seuraa teollisuuspäästödirektiivin edistymistä.