Metsäalan koulukampanja Mahdollisuuksien metsä esittelee vuosittain alan uramahdollisuuksia 8.-luokkalaisille ja lukiolaisille. Kymmenen vuoden aikana kampanja on vakiinnuttanut asemansa suomalaisen koulukentän vakiovieraana. Alati uudistuva metsäala kiinnostaa kouluja vuodesta toiseen.

Mahdollisuuksien metsä käynnistyy maaliskuun alussa kymmenettä kertaa. Metsäalan koulukampanja on esitellyt alan opiskelu- ja työmahdollisuuksia sekä puusta valmistettavia tuotteita yläkoululaisille jo vuodesta 2013 lähtien ja lukiolaisille vuodesta 2022 lähtien. Joka vuosi kampanja tavoittaa uusia koululaisia eri puolelta Suomea. Tänä keväänä mukana on kaiken kaikkiaan yli 250 koulua.

Kymmenen vuoden aikana kampanja on laajentunut, monipuolistunut ja hioutunut vastaamaan urasuunnitelmiaan hahmottelevien koululaisten kysymyksiin entistä kattavammin. Koronapandemian aikana kampanja mukautettiin etäyhteyksiin sopivaksi. Vaikka paikan päällä toteutettaviin vierailuihin on palattu, etäyhteys mahdollistaa entistä enemmän vierailuita. Kehityksen ja alan muutosten keskellä kampanjan ydintehtävä on kuitenkin säilynyt ennallaan:

– Metsistä ja metsien käytöstä puhutaan paljon, mutta alan työmahdollisuudet ja uudet tuoteinnovaatiot jäävät usein keskusteluissa varjoon. Haluamme lisätä nuorten tietoisuutta metsäalasta ja sen mahdollisuuksista ja siten saada heidät pohtimaan, voisiko alan parista löytyä itseä kiinnostavia työmahdollisuuksia, kertoo Metsäteollisuus ry:n osaamisen ja vetovoiman asiantuntija ja Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjan projektikoordinaattori Venla Kaplas.

Metsäalan työntekijät ja opiskelijat antavat alalle äänen

Kampanja jalkautuu ympäri Suomea yli 200:n metsäalan ammattilaisen ja opiskelijan voimin. Koululähettiläistä löytyy työntekijöitä aina tehdastuotannosta toimistoon ja ylimpään johtoon. Osana kouluvierailua lähettiläät esittelevät nuorille omia koulutus- ja urapolkujaan. Erilaiset tarinat korostavat urapolkujen ainutlaatuisuutta ja alalla työskentelevien ihmisten moninaisuutta.  

– Parhaiten alalla työskentelystä ja sen opinnoista osaavat kertoa alan opiskelijat ja ammattilaiset itse. Innostus omia opintoja tai työtehtäviä kohtaan välittyy nuorille, ja tämän vuoksi koululähettiläällä onkin oivallinen tilaisuus rohkaista ja kannustaa kuulijoita pohtimaan alan tarjoamia mahdollisuuksia, Kaplas sanoo.  

Suomessa metsäala työllistää suoraan 42 000 ihmistä ja koko toimitusketjun kautta lähes 100 000 ihmistä. Henkilöstön ikääntyminen, muuttuva toimintaympäristö ja uusien innovaatioiden kehittäminen takaavat, että alalla riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa.

– Alalla tullaan erityisesti tarvitsemaan osaamista LUMA- eli matemaattis- ja luonnontieteellisiin tehtäviin. Myös kielitaito ja projektinhallintataidot tulevat korostumaan tulevaisuudessa. Tällä hetkellä alalla on pulaa erityisesti tuotannon ja kunnossapidon työntekijöistä, joten myös näiden aihepiirien osaamiselle on kysyntää, Kaplas lisää.

Vuoden 2023 kampanja käynnistyi maaliskuun alussa. Kampanjaa toteuttavat Metsäteollisuus ry, Suomen Metsäyhdistys, Puunjalostusinsinöörit ja metsäteollisuusyritykset Metsä Group, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, DS Smith Packaging, Finland Oy, Koskisen Oy, MM Kotkamills, HASA Oy, Sappi Kirkniemi, Versowood Oy, Tornator Oyj ja Tervakoski Oy.