Lehdoissa elää lähes puolet metsien uhanalaisista lajeista, vaikka lehtoja on vain pari prosenttia Suomen metsien kokonaispinta-alasta. Lehdoissa tehtävät hoitotoimet ovat keskeinen osa panostusta monimuotoisuuden turvaamiseksi. Metsäteollisuuden Lehtojen hoidon toimintaohjelmassa tarjotaan koulutusta lehtojen hoidosta alan ammattilaisille.

Lehtojen osuus metsäpinta-alasta on 1–2 prosenttia, mutta niissä elää 45 prosenttia Suomen uhanalaisista metsälajeista. Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa. Monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta lehdot ovat kustannustehokas kohde: pienelläkin pinta-alalla voidaan auttaa isoa määrää uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä.

Lehdot ovat hyvin vaihtelevia ja siten myös hoitotoimenpiteistä täytyy valita kohteelle sopivimmat. Sopivilla metsänhoidollisilla toimenpiteillä voidaan auttaa lehtolajeja selviytymään.

Sekä suojelluissa että talouskäytössä olevissa lehdoissa tehdään hoitotoimenpiteitä, joilla autetaan lehtomaisten piirteiden säilymistä ja lisäämistä. Uhanalaisen lehtolajiston yleisin uhkatekijä on muutos puulajisuhteissa. Esimerkiksi kuuset valtaavat usein tilaa lehtipuilta ja muilta lehtokasveilta.

Lehtojen hoidon toimintaohjelma kohdistuu erityisesti talousmetsälehtojen luonnonhoitoon

Metsäteollisuus käynnisti viime syksynä Lehtojen hoidon toimintaohjelman. Ohjelmassa tuodaan esille talousmetsälehtojen ja niiden hoidon merkitystä luonnon monimuotoisuudelle sekä lisätään toimijoiden osaamista lehtojen tunnistamisessa ja hoidossa.

Osana lehtojen hoidon toimintaohjelmaa järjestettiin koulutustilaisuus Pälkäneellä 9.6. Tilaisuuden järjestivät lehtojen hoitoon erikoistuneet asiantuntijat Tapio Oy:stä ja Suomen metsäkeskuksesta.

Koulutukseen osallistui laaja joukko Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten edustajia.

– Koulutuksen tavoitteena on, että yritykset pystyvät nykyistä helpommin ja yhtenäisemmin tarjoamaan metsänomistajille lehtoluonnon monimuotoisuutta edistäviä käsittelymenetelmiä, sanoo Metsäteollisuus ry:n kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo.

Metsäteollisuusyritykset ovat tilanneet koulutuksia myös muualle Suomeen. Lisäksi kesän aikana avataan kaikille avoin lehtojen hoidon verkkokoulutus ja julkaistaan opas talousmetsälehtojen tunnistamiseen ja hoitoon.

Lehtojen hoidon toimintaohjelma on osa Metsäteollisuus ry:n metsäympäristöohjelmaa. Tapio Oy toimii hankkeessa yhteistyökumppanina.