Legionella on bakteeri, joka on yleinen kaikkialla elinympäristössämme. Niitä esiintyy erityisesti vesistöissä, mutta myös maaperässä ja kiinteistöjen ja tehtaiden vesijärjestelmissä, myös metsäteollisuudessa.

Legionella on yleinen bakteeri luonnossa. Legionella-bakteerin voi saada hengitysteiden kautta, mutta kaikki altistuneet eivät siitä sairastu. Legionellan aiheuttamat terveysvaikutukset vaihtelevat flunssan tapaisesta olotilasta keuhkokuumeeseen. Suurimmalla osalla tartunnan saaneista legionella-infektio menee ohi huomaamatta.

Legionellaa on löytynyt noin puolelta tutkituista metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamoista. Biologisten jätevedenpuhdistamoiden toiminta perustuu siihen, että mikrobit käyttävät jäteveden epäpuhtauksia ravinnokseen ja näin puhdistavat vettä. Tämän takia myös legionella-bakteeri viihtyy jätevedenpuhdistamoilla.

Legionella on tullut jätevedenpuhdistamoille luonnosta. Luonnonvesissä olosuhteet eivät ole yhtä suotuisia legionellan lisääntymiselle kuin prosessien lämpimissä vesissä.

Metsäteollisuusyritysten työterveysasiantuntijat ovat ohjeistaneet jätevedenpuhdistamojen työntekijät käyttämään hengityssuojaimia.

Tutkimuksia jatkettu

Suomalainen metsäteollisuus on tutkinut legionellan esiintymistä tuotantolaitoksilla muun muassa yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen kanssa. Myös muiden viranomaisten kanssa on käyty keskusteluja legionellasta. Sen esiintymistä ja torjuntakeinoja on seurattu ja tutkittu jatkuvasti. Tehtailla on otettu käyttöön riskinhallintamenetelmiä.