Puupohjaiset tuotteet
Puupohjaiset tuotteet ovat
osa ilmastomyönteistä arkipäivää

Biopohjainen kiertotalous auttaa maailmaa irti fossiilitaloudesta. Puusta valmistetuilla tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomista luonnonvaroista valmistettuja tuotteita. Käyttämällä uusiutuvaa ja kierrätettävää raaka-ainetta voidaan vähentää päästöjä ja pidentää tuotteiden elinkaarta.

Tutustu puupohjaisiin tuotteisiin tällä sivulla.
Julkaisu
Menestystarinoita metsästä

Ladattavassa esitteessä kerrotaan metsäteollisuuden innovaatioista kestävämpään tulevaisuuteen.

Uutinen
EU:n jäsenmaiden neuvottelutulos on pettymys

Ympäristöneuvoston esitys Pakkaus- ja pakkausjäteasetuksesta sitoisi EU:n fossiilisiin raaka-aineisiin ja lisääntyvään veden kulutukseen.

Puusta poweria ja liikettä

Puulla pääsee pitkälle. Uusiutuvat luonnonvarat auttavat meitä liikkumaan ja tuottamaan energiaa.

Puupohjainen tekstiili ilahduttaa käyttäjää ja ympäristöä

Puu mahdollistaa ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon fossiilisista raaka-aineista valmistetuille tekstiileille.

Terveyttä ja hyvinvointia puusta

Puusta valmistetaan biolääketieteellisiä tuotteita terveyden ja hyvinvoinnin tueksi.

Juuri oikeanlaista puukemiaa!

Puusta saadaan jalostettua eri kemiallisia aineita yhteiskunnan tarpeisiin.

Puuta suuhun ja iholle

Suurin osa suomalaisista käyttää päivittäin puupohjaisia elintarvikkeita ja kosmetiikkatuotteita.

Pakkaukset pyörittävät arkea

Puupohjaiset pakkaukset korvaavat uusiutumattomista luonnonvaroista valmistettuja ratkaisuja.

Paperilla on paikkansa

Kaikkea ei voi digitalisoida. Erilaiset paperit pitävät paikkansa arjessamme monista syistä.

Hiiltä sitovaa, kestävää rakentamista

Puu voi toimia tuotteissa ja rakennuksissa hiilivarastona jopa vuosisatoja.

sisustajan luottomateriaali

Puu on kautta aikojen ollut varma valinta huonekalujen ja sisustusesineiden valmistusmateriaaliksi.

Ajankohtaista
Julkaisu
Menestystarinoita metsästä

Ladattavassa esitteessä kerrotaan metsäteollisuuden innovaatioista kestävämpään tulevaisuuteen.

Julkaisut
Metsäalalle
Puupohjaiset tuotteet
Lataa esite

23.1.2024

Uutinen
EU:n jäsenmaiden neuvottelutulos on pettymys

Ympäristöneuvoston esitys Pakkaus- ja pakkausjäteasetuksesta sitoisi EU:n fossiilisiin raaka-aineisiin ja lisääntyvään veden kulutukseen.

Uutiset
Kiertotalous
Puupohjaiset tuotteet
Euroopan unioni
Lue tiedote

18.12.2023

Uutinen
Pakkaus- ja pakkausjäteasetukseen saatiin realismia

Euroopan parlamentin lopullisessa kannassa otettiin huomioon metsäteollisuuden huolia.

Uutiset
Kiertotalous
Euroopan unioni
Puupohjaiset tuotteet
Lue uutinen

22.11.2023

Blogi
Viherväitedirektiiviä on vielä täsmennettävä
Viherväitedirektiiviä on vielä täsmennettävä

Ehdotuksessa tulee selkeyttää mm. metsäsertifikaattien asema ja yrityksiltä vaadittavat relevantit tiedot.

Blogit
Euroopan unioni
Kiertotalous
Vastuullisuussitoumukset
Puupohjaiset tuotteet
Luonto ja ympäristö
Lue blogi

20.10.2023

Lausunto
Viherväitteet

U 25/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi viherväitteistä

Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Puupohjaiset tuotteet
Lue

3.10.2023

Blogi
Myydäänkö EU:ssa tulevaisuudessa vain kestäviä tuotteita?

Euroopan komission tavoitteena on tehdä kestävistä tuotteista normi EU:n markkinoilla.

Blogit
Luonto ja ympäristö
Puupohjaiset tuotteet
Lue blogi

27.6.2023

Uutinen
Korkeakouluopiskelijat mittelöivät Wood U Innovate -mestaruudesta puupohjaisilla ratkaisuilla
Wood U Innovate -kisa etsii uusia puupohjaisia ratkaisuja

Innovaatiokilpailu tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua tutkimus- kehitys ja innovaatiotoimintaan alan ammattilaisten johdolla.

Uutiset
Koulutus
Opettajat ja opinto-ohjaajat
Osaaminen
Tutkimus ja innovaatiot
Puupohjaiset tuotteet
Lue uutinen

6.4.2023

Blogi
Kuluttajien vihreästä harhautuksesta vihreään johdatukseen

EU haluaa tuoda tuotteiden ympäristöväittämien villiin kenttään selkeyttä sekä suitsia viherpesua ja kuluttajien harhaanjohtamista.

Blogit
Luonto ja ympäristö
Puupohjaiset tuotteet
Lue blogi

22.3.2023