Lehdoissa tehtävät toimet ovat keskeisessä osassa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Metsäteollisuuden uusi opas ja verkkokurssi alan ammattilaisille lisäävät tietoa lehdoista ja auttavat siten huomioimaan lehdot entistä paremmin metsätaloudessa.

Lehtojen osuus metsäpinta-alasta on 1–2 prosenttia, mutta niissä elää 45 prosenttia Suomen uhanalaisista metsälajeista. Siksi lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa. Lehtojen luonnonhoidolla voidaan tehokkaasti parantaa monen metsälajin elinolosuhteita.

Metsäteollisuus tarjoaa alan ammattilaisille tietoa ja koulutusta lehtojen hoidosta. Nyt julkaistun oppaan ja verkkokurssin tavoitteena on tarjota kattava perustietopaketti erilaisiin lehtoihin soveltuvista luonnonhoitoa painottavista käsittelyvaihtoehdoista ja niitä koskevista rajoitteista. Vaikka opas ja kurssi keskittyvät talousmetsälehtoihin, on esimerkiksi vapaaehtoiseen METSO-suojeluun soveltuvien kohteiden tunnistaminen osa kokonaisuutta. Tavoitteena on, että yritykset pystyvät nykyistä helpommin ja yhtenäisemmin palvelemaan metsänomistajia heidän toiveidensa mukaisesti.

Metsäteollisuus käynnisti viime vuonna Lehtojen hoidon toimintaohjelman osana metsäteollisuuden metsäympäristöohjelmaa. Ohjelmassa tuodaan esille talousmetsälehtojen ja niiden hoidon merkitystä luonnon monimuotoisuudelle sekä lisätään toimijoiden osaamista lehtojen tunnistamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa. Nyt julkaistujen oppaan ja verkkokurssin lisäksi metsäteollisuus järjesti kesällä 2021 koulutuksia lehtojen hoitoon liittyen.

Lataa opas käyttöösi ja osallistu verkkokurssille