Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61

Metsäteollisuus on avain parempaan tulevaisuuteen

Ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää hillitä ilmastonmuutosta omilla toimillamme. Suomen ja EU:n on saavutettava tulevien vuosien ja vuosikymmenten ilmastotavoitteensa. Fossiilisista raaka-aineista ja niihin perustuvista materiaaleista on siirryttävä mahdollisimman pian pois. 

Ihmisten perustarpeet on kuitenkin pystyttävä täyttämään kestävästi tulevaisuudessakin. Tähän kysyntään metsäteollisuus vastaa. Sekä nykyiset että uudet innovatiiviset puunjalostustuotteet, joilla pystytään täyttämään nämä tarpeet, tarjoavat laajoja ilmasto- ja taloushyötyjä. Metsäteollisuuden avulla Suomi voi olla johtava maa, kun luodaan edellytykset Euroopan kehittymiselle uusiutuviin ja kierrätettäviin materiaaleihin tukeutuvaksi teollisten investointien suunnannäyttäjäksi. Tämä on tehtävissä edistäen myös metsäluonnon monimuotoisuutta.

Tähän ei kuitenkaan pystytä yksin, näkemystä tarvitaan sekä valtio- että EU-tasolla. Tämä helppolukuinen sivusto tiivistää metsäteollisuuden tavoitteita tulevalle hallituskaudelle.  

Artikkeli
Metsäteollisuuden luoma ilmastohyöty kasvaa

Kokonaisuudessaan metsäteollisuus ja metsäsektori tuottavat kymmenien miljoonien tonnien ilmastohyödyn.

Ajankohtaista
Blogi
Ympäristövastuullisuus jakaa suomalaiset erilaisiin ryhmiin

Kuluttajien toiminta ja valinnat vaikuttavat siihen, miten ja missä laajuudessa tarjolla olevat tuotteet otetaan käyttöön.

Blogit
Talous ja kansainvälinen kauppa
Blogi
Kesätyö liiketoiminnan kehityksen parissa

Noora Siivonen tutustui kesätyössään puupohjaisiin biolääketieteen tuotteisiin ja kiinnostui metsäalasta.

Blogit
Metsäalalle
Lausunto
Energiaverotusta koskeva lainsäädäntö

Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksesi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Blogi
Liikenne12 - perusväylänpidon saavuttamaton unelma

Valtiovarainministeriö julkaisi 5.8. ehdotuksensa vuoden 2023 budjetiksi. Liikenteen kannalta budjetin tärkein kohta on perusväylänpito.

Blogit
Logistiikka
Lausunto
Valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä

Metsäteollisuuden lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Blogi
Metsäpolitiikan on kannustettava hyvään metsänhoitoon

Metsänhoidosta keskustellaan aktiivisesti mediassa, ja keskustelu jatkuu myös eduskunnassa lomien päätyttyä.

Blogit
Metsät ja puuraaka-aine
Blogi
Ilmastopolitiikka tarvitsee suunnanmuutoksen - ei metsäpolitiikka
Ilmastopolitiikka tarvitsee suunnanmuutoksen

Ilmastopolitiikkaa tulee arvioida uudelleen metsien nieluja laajemmin.

Blogit
Ilmasto ja energia
Metsät ja puuraaka-aine