Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä. Metsäteollisuus on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Edistämällä metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan samalla puuston kasvua ja terveyttä, suojellaan vesistöjä sekä parannetaan virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Luonnon monimuotoisuutta turvataan sekä arvokkaimpia kohteita suojelemalla että talousmetsien luonnonhoidon avulla osana arjen metsätaloutta. Metsäsertifioinnilla on Suomen metsissä tärkeä rooli edistettäessä ekologisesti kestävää metsätaloutta. Suomen talousmetsistä on sertifioitu 93 prosenttia. Työ luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi jatkuu.

Lue lisää monimuotoisuudesta.

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen on usean toimenpiteen summa – metsäteollisuus laajasti mukana

Tuotanto Suomessa on globaalisti vertaillen ympäristöystävällistä


Suomi ja suomalainen vientiteollisuus ovat maailman kärkeä ympäristöindikaattorien maavertailussa. Suomessa ympäristöstä pidetään hyvin huolta sekä sääntelyn että teollisuuden omaehtoisen vastuullisuuden avulla.

Tutkimuksen* mukaan valtaosassa tarkasteltuja kilpailijamaita teollisesta toiminnasta ympäristölle aiheutuvat rasitteet ovat suurempia kuin Suomessa. Selvityksen mukaan teollista tuotantoa Suomessa ja investointeja Suomeen voidaan pitää globaalisti ympäristötekona. Kun verrataan Suomea EU- ja OECD-maiden keskiarvoihin, on Suomen tulos keskiarvoa parempi lähes kaikkien vertailuindikaattoreiden osalta. Vertailuindikaattoreissa olivat mukana energia ja ilmastonmuutos, ilma, luonnonvarat sekä toimintaympäristö.


*Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu