Metsäteollisuuden tuotteet auttavat hidastamaan ilmastonmuutosta jo nyt – ja jatkossa merkittävästi nykyistäkin enemmän. Kokonaisuudessaan metsäteollisuus ja metsäsektori tuottavat kymmenien miljoonien tonnien ilmastohyödyn, kun omat päästöt pienenevät, tuotteet vähentävät fossiilisia päästöjä ja metsien kasvu vahvistuu. Kansallisilla päätöksillä on merkittävä vaikutus kykyymme saada aikaan ilmastotuloksia nopeasti.


Metsäteollisuuden ilmastotiekartta vuoteen 2035 - metsäteollisuuden tuomaa ilmastohyötyä voidaan kasvattaa.