Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on kunnille toimiva keino vastata osaavan työvoiman saatavuutta koskeviin haasteisiin. Samalla kunta saa eväitä kehittää ja päivittää alueellaan tarjottavaa koulutusta.

Jokaisen kuntavaikuttajan on hyvä olla kartalla siitä, tehdäänkö kunnassa vaikuttavaa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Seurattavia asioita ovat työnantajien tarpeisiin pohjautuva koulutuksen ja osaamisen kehittäminen sekä yhteistyön kasvattaminen ja vakiinnuttaminen. Kuntapäättäjän tekemä työ osaamistason ylläpitämiseksi voi vaikuttaa osaavan työvoiman saatavuuteen ja sitä kautta teollisuuden kilpailukykyyn.

Yritysyhteistyö parantaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista

Yritysyhteistyöllä voidaan parantaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista ja siten lisätä kunnan elinvoimaa. Elinkeinoelämältä saadaan ajantasaisimmat signaalit tulevaisuuden osaajatarpeista, jolloin myös koulutusjärjestelmä kykenee vastaamaan tarpeisiin ajoissa.

Metsäteollisuudessa hyviksi havaittuja yhteistyömuotoja ovat olleet erilaiset kumppanuusmallit ja -sopimukset sekä yhteistyössä räätälöidyt osaamisen kehittämisen ohjelmat. Kunnan ja paikallisten yritysten yhteistyöstä on hyötyä kaikissa oppiasteissa ja se voi tukea myös maahanmuuttajien työllistymistä.

Metsäteollisuudelle on tärkeää etenkin matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutuksen saavutettavuus. Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen laajentaa yhteistyömuotoja ja mahdollistaa aiempaa laajemman yhteistyön.