Ammattiliittojen ilmoittamat laajat poliittiset lakot synkentävät entisestään Suomen heikentyneitä vientinäkymiä. Uusien tilausten ja tarjouspyyntöjen määrät ovat laskeneet selvästi, ja yritykset ovat joutuneet jo nyt lomauttamaan työntekijöitään. Jos yritysten vaikeaa tilannetta vahvistetaan lakkoilemalla, siitä kärsii eniten suomalainen työntekijä.

Ammattiliittojen satoihin vientiyrityksiin ilmoittama poliittinen lakkoaalto vaarantaa liittojen omien jäsenten työpaikkoja. Kysyntä on heikentynyt yrityksissä selvästi ja tilanne vaikeutunut olennaisesti aiempaan nähden, muistuttavat vientiliitot Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus.  

– Liikevaihdon heikentymisestä huolimatta yritykset ovat halunneet pitää kiinni työntekijöistään. Tästä kertovat viime aikoina lisääntyneet lomautukset, joita on pyritty hyvin pitkälti tekemään irtisanomisten sijaan, joskaan niiltäkään ei ole täysin vältytty. Ammattiliitot vaikeuttavat nyt omien jäsentensä tilannetta keikuttamalla venettä, vaikka vesillä myrskyää jo, sanoo Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä.

Vientiteollisuus työllistää suoraan ja epäsuorasti yhteensä yli 1,2 miljoonaa työntekijää. Toimialat tuottavat vuosittain noin 100 miljardin arvonlisäyksen ja 35 miljardin verokertymän.

– Lyhyetkin työtaistelutoimet aiheuttavat yrityksille erittäin mittavia vahinkoja, ja teollisuuteen on jo kohdistettu erilaisia työnseisauksia usean viikon ajan. Jokainen uusi toimi syö vientiyritysten tuottamaa arvonlisää entisestään. Tämä murentaa kansainvälisten sijoittajien ja asiakkaiden luottamusta Suomeen, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Reima Lehtonen sanoo.

Vientiliitot katsovat, että nyt nähtävät poliittiset työtaistelutoimet alleviivaavat työelämää koskevan lainsäädännön muutostarpeen välttämättömyyttä.

Työntekijöiden hyvinvointi ja lakko-oikeus eivät ole edelleenkään uhattuna, vaikka oikeutta poliittisiin työtaisteluihin ja tukityötaisteluihin pyritään rajaamaan samalle tasolle Suomen kilpailijamaiden kanssa. Suomessa työtaisteluoikeus on Euroopan mittakaavassa huomattavan laaja, ja tämä heijastuu kansainvälisillä markkinoilla kilpailevien yritystemme toimintaan. Nyt ilmoitetut poliittiset työtaistelutoimet vain osoittavat, että työrauhalainsäädännön muutoksille on tarvetta.

– Poliittisilla lakoilla pyritään painostamaan maan hallitusta, mutta siitä kärsivät yritykset ja niiden työntekijät. Teollisuudessa työtaistelut näkyvät jo nyt työntekijöiden lompakoissa Teollisuusliiton julistettua yli kolmen viikon ylityökiellon. Ei tämä ole kenenkään etu. Työnantajat tarvitsevat osaavia työntekijöitä ja työntekijät tarvitsevat menestyviä yrityksiä. Laajasti suomalaiseen yhteiskuntaan julistetut lakot ovat koko Suomelle erittäin huono vetovoimatekijä, Teknologiateollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Minna Helle toteaa.  

Lisätietoja:

Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä, puh: 040 778 0182

Teknologiateollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Minna Helle, puh: 050 341 4884

Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Reima Lehtonen, puh: 040 7663 515