Ammattiliittojen vientiteollisuuteen ilmoittamat uudet, massiiviset poliittiset lakot pahentavat olennaisesti vientiyritysten taloudellista tilannetta. Suomen talouden on jo ennakoitu supistuvan, ja muutosneuvotteluiden, lomautusten ja irtisanomistenkin määrä on kasvanut alkuvuoden aikana. Mittavat lakot vahvistavat tarvetta poliittisen lakko-oikeuden rajaamiselle.

SAK:laiset ammattiliitot ilmoittivat keskiviikkona 6.3. jälleen uusista, aiempaa huomattavasti laajemmista poliittisista lakoista vientiteollisuuteen. Poliittiset lakot koskevat 11.–24. maaliskuuta teollisuudessa neljää merkittävää yritystä, tuhansia työpaikkoja sekä kaikkia vientisatamia ja aiheuttavat erittäin vakavaa ja peruuttamatonta haittaa vientiteollisuudelle. Vientiliitot Teknologiateollisuus, Metsäteollisuus ja Kemianteollisuus pitävät näin suureksi mitoitettuja lakkoja nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa vastuuttomina.

Satamien sulkeminen kahdeksi viikoksi on niin järeä toimi, että yritykset eivät pysty enää kuromaan menetyksiä kiinni lakkojen jälkeen.

– Vientiyritysten tilanne eri toimialoilla on vaikeutunut jo pelkästään liiketoimintaympäristön asettamien haasteiden vuoksi. Yritykset ovat heikentyneessä taloustilanteessa joutuneet aloittamaan muutosneuvotteluita, lomauttamaan ja jopa irtisanomaan työntekijöitä. Tässä tilanteessa ammattiliittojen työpaikkoihin ja satamiin kohdistuva poliittinen aktivismi on täysin piittaamatonta. Satamien pitäminen panttivankina vahvistaa tarvetta poliittisten lakkojen rajoittamiselle, sanoo Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola.

Suomeen oli alkuvuonna suunnitteilla yli 100 miljoonan euron investointihankkeita yli 50 miljardin euron edestä. Hankkeiden eteneminen on kuitenkin vaikeutunut muun muassa korkotason nousun ja globaalin valtiontukikilpailun vuoksi.

– Aiotut investoinnit suuntautuvat vientiteollisuuteen eikä niitä pitäisi keikuttaa enää millään tavoin, jo olemassa olevien vaikeuksien lisäksi. Nyt ilmoitetut poliittiset lakot suuntautuvat taas kerran vientiteollisuuden työpaikkoihin ja antavat sijoittajille sekä asiakkaille aiempaa vahvemman, täysin vääränsuuntaisen signaalin Suomen toimintaympäristöstä. Ammattiliittojen toiminta on edesvastuutonta, ja sen panoksena on kaikkien suomalaisten tulevaisuudennäkymät ja hyvinvointi, sanoo Metsäteollisuuden toimitusjohtaja Paula Lehtomäki.

Vientiteollisuus työllistää suoraan ja epäsuorasti yhteensä yli 1,2 miljoonaa työntekijää. Toimialat tuottavat vuosittain noin 100 miljardin arvonlisäyksen ja 35 miljardin verokertymän. Nyt tilauskirjat ovat kuitenkin ohentuneet ja tuotantomäärät laskeneet, ja yritysten arvio teollisuuden suhdannetilanteesta alkaa olla finanssikriisin tasolla.

– SAK:lainen ay-liike näyttää haluavan käydä viimeisen taistonsa piittaamatta tippaakaan siitä, että sen jälkiä siivotaan Suomessa vuosikausia. Olemme velkaantuneempi maa kuin koskaan aiemmin. Pitäisi ymmärtää, että velka ja maan taloustilanne koskee ihan jokaista suomalaista. Teollisuuden yritykset ovat heikenneestä tilanteesta huolimatta pyrkineet pitämään kiinni työntekijöistään, mutta ay-liikkeen yhä pahenevat poliittiset toimet uhkaavat työllisyyttä jo vakavasti, sanoo Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Mika Aalto.

Suomen talouden näkymä on huomattavasti heikompi kuin muissa pohjoismaissa. Tuoreimpien ennusteiden mukaan talouden ennakoidaan supistuvan samaan aikaan kun se kasvaa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Paula Lehtomäki
toimitusjohtaja
Metsäteollisuus ry

Mika Aalto
toimitusjohtaja
Kemianteollisuus ry

Jaakko Hirvola
toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus ry