Metsäteollisuus panostaa vahvasti työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin. Työ tuottaa tulosta ja vuosi 2023 jatkoi edellisvuosien tavoin positiivisen kehityksen suuntaa.


Metsäteollisuuden vuotuinen työhyvinvointikysely kerää tietoa toimialan työturvallisuus ja -hyvinvointitilanteesta. Yritysten panostukset ja henkilöstön sitoutuminen näkyvät vuoden 2023 tuloksissa positiivisena kehityssuuntana kyselyn eri osa-alueilla.


Poissaoloihin johtaneiden työtapaturmien määrä jatkoi laskuaan. Vuonna 2023 poissaoloihin johtaneiden työtapaturmien taajuus (LTAF) paperi-, saha- ja levyteollisuudessa oli 6,2. Tapaturmataajuus tarkastelee poissaoloon johtaneita työtapaturmia miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Työtapaturmat kirjataan tapauksiksi, mikäli niistä on seurannut vähintään yhden työpäivän tai -vuoron poissaolo.


- Lukujen selkeä laskusuunta kertoo toimialan jatkuvista parannustoimista ja tehokkaista turvallisuuskäytännöistä. Vuodesta 2010 lähtien tapaturmien määrä on laskenut noin 75 prosenttia, mikä heijastaa alan pitkäjänteistä sitoutumista turvallisuuteen, kertoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Reima Lehtonen


Kuva 1: Työtapaturmat 2023


Ennakoivat vaaratilanne- ja turvallisuushavaintoilmoitukset


Ennakoivat vaaratilanne- ja turvallisuushavaintoilmoitukset auttavat yrityksiä tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään vaaratilanteita ennen tapaturmia. Vuonna 2023 näiden ilmoitusten määrä paperi-, saha- ja levyteollisuudessa kasvoi merkittävästi aikaisemmasta vuosista. Ilmoituksia annettiin lähes 144 000 kappaletta ja ennakoivien havaintojen määrä kasvoi edellisvuodesta jopa 32,6 % prosenttia sataa henkilöä kohden.


- Metsäteollisuuden työntekijät ovat aktiivisesti mukana turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Ennakoivien turvallisuustilastojen kehitys kuvaa hyvin myös sitä pitkäjänteistä työtä, jota yrityksissä tehdään työturvallisuuden eteen. Tuloksia saavutetaan, kun jokainen työyhteisön jäsen on sitoutunut turvallisuuden kehittämiseen, Lehtonen sanoo.


Kuva 2: Ennakoivat turvallisuusilmoitukset 2015–2023

Ennakoivilla turvallisuusilmoituksilla tavoitellaan myös nolla tapaturmaa -tavoitetta, johon metsäteollisuusyritykset ovat sitoutuneet. Uusimpien tilastojen mukaan vuonna 2023 noin 45 prosentissa saha- ja levyteollisuuden toimipaikoista saavutettiin nolla tapaturmaa -tavoite. Paperiteollisuudessa tavoitteeseen pääsi joka kolmas yritys.


Työhyvinvointi keskiössä


Koronavuosien jälkeen sairaspoissaolot ovat jatkaneet laskuaan. Paperiteollisuudessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa sairauspoissaoloja kertyi vuonna 2023 noin 5,1 prosenttia säännöllisestä työajasta. Luku on pysynyt neljän ja kuuden prosentin välillä vuodesta 2013 lähtien. Paperiteollisuudessa sairauspoissaolot laskivat 5,3 prosenttiin (vuonna 2022 5,7 %), saha- ja levyteollisuudessa 4,9 prosenttiin (vuonna 2022 5,3 %).


Kuva 3: Sairauspoissaolot 2023

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on keskeistä yritysten ja työntekijöiden menestykselle. Panostukset työhyvinvointiin näkyvät paitsi vähentyneinä sairauspoissaoloina myös parantuneessa työilmapiirissä, työtehossa ja tuottavuudessa.


- Työhyvinvoinnin kehittäminen ei vaadi massiivisia investointeja, vaan kyse on pitkälti työn ja osaamisen kehittämisestä siten, että työntekijöillä on hyvät edellytykset onnistua työssään. Metsäteollisuudessa johto, esimiehet ja työntekijät ovat yhdessä sitoutuneet edistämään työhyvinvointia, Lehtonen sanoo.


Metsäteollisuus ry:n tapaturma- ja poissaolotilasto kattaa noin 83 prosenttia sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuuden sekä 80 prosenttia saha- ja vaneriteollisuuden henkilöstöstä. Tilasto kootaan vuosittain.