Metsäteollisuusyritykset käyttävät Suomessa suoraan tutkimukseen ja kehitykseen vuositasolla noin sata miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehitystyö keskittyy tuotteisiin, asiakaspalveluun ja vaikka tuotantoprosessien kehittämiseen yhdessä metsäteollisuuden kone- ja laiteinvestointien yhteydessä sekä esimerkiksi raaka-aine ja tuotelogistiikan toimivuuteen digitalisaation avulla. Yrityksille on erittäin tärkeää myös täysin uuden liiketoiminnan synnyttämiseen erikoistunut T&K-toiminta.Osaajat, yritykset ja investoinnit hakeutuvat sinne, missä niiden toiminnalle on parhaat edellytykset. Suomessa on erinomainen tietämys puusta ja puun jalostamisesta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Suomi voi säilyttää asemansa alan johtavana tutkimus- ja kehitysympäristönä myös kansainvälisesti verrattuna. Se vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä innovaatioympäristön jatkuvaksi kehittämiseksi ja riittävää resurssien kohdentamista.Innovaatiotoiminnan rahoittamiseen ja kasvuyrittäjyyden tukemiseen tarvitaan tutkimusmaailman kuten yliopistojen ja tutkimuslaitosten ja teollisuuden tiiviin yhteistyön lisäksi yhteiskunnan toimivat ohjauskeinot ja -välineet. Julkisen vallan ja elinkeinoelämän on yhdessä luotava edellytykset laaja-alaiselle ja pitkäjänteiselle innovaatiopolitiikalle, varmistettava innovaatioympäristömme kansainvälinen kilpailukyky sekä edistettävä innovaatioiden syntyä ja käyttöönottoa.Yliopistot ja korkeakoulut profiloituvat ja vahvistavat kansainvälistä asemaansa sekä koulutuksessa että tutkimuksessa. Uudistuvat ja uutta luovat yritykset hakevat yhteistyökumppaneikseen kansainvälisesti vahvoja korkeakouluja. Siksi korkeakoulujen on rohkeasti valittava osaamisen painopisteet ja suunnattava resurssit niiden mukaan. Korkeakoulujen yhteistyön tulee olla tiivistä.Metsäsektorin tutkimuspanosta vahvistavat myös yhteistutkimusyhtiöitten CLIC Innovation Oy:n ja Metsäteho Oy:n puitteissa. Yhteiset tutkimus- ja kehitysaktiviteetit keskittyvät esikilpailulliselle alueelle, samoista tutkimusaiheista kiinnostuneiden osapuolten keskinäisiin hankkeisiin.