Teollisuusliitto ry on ilmoittanut päättävänsä neuvottelut Metsäteollisuus ry:n kanssa mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksesta. Neuvottelut päättyvät yli viikko ennen sopimuskauden päättymistä ja kesken osapuolten yhdessä aikatauluttamaa neuvotteluprosessia.Menettely on poikkeuksellinen ja kertoo siitä, että työntekijäpuoli ei aidosti ja yhteistyössä tavoitellut sopimusta.Teollisuusliitto ilmoittaa pääasialliseksi syyksi neuvottelujen lopettamiselle sen, ettei sen vaatimuksessa työajan lyhentämisestä ole edetty. Metsäteollisuus ry pitää sopimusjärjestelmän kannalta valitettavana sitä, että ammattiliitto on pitänyt neuvottelujen kynnyskysymyksenä yhdessä sovittujen työehtojen purkamista.– Kilpailukykysopimuksen työtunnit ovat työehtosopimuksessa säännöllistä työaikaa, ja ne on vasta muutama vuosi sitten yhdessä sovittu kilpailukyvyn turvaamiseksi. Niiden merkitys on alalla erityisen huomattava, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen sanoo.Metsäteollisuus ry pitää sopimisen jarruttamista valitettavana, sillä neuvottelupöydässä on kuitenkin ratkaistavana yhteinen ongelma.–On myös työntekijöiden edun mukaista, että saamme yhdessä aikaan työehtosopimukset, jotka parantavat suomalaisen tuotannon kustannuskilpailukykyä, Lehtonen jatkaa.Kustannuskilpailukyky nousee ratkaisevaksi, koska talous- ja suhdannetilanne on heikentynyt. Globaalin kysynnän vaimeneminen kiristää kansainvälistä kilpailua. Työajan lyhentäminen heikentäisi suomalaisten sahojen ja vaneritehtaiden kustannuskilpailukykyä entisestään.Suomalaiset sahat ja vaneritehtaat kilpailevat markkinoista huomattavasti alhaisemman kustannustason ja pidemmän työajan alueiden, kuten Baltian, Puolan ja Venäjän, tuotannon kanssa. Esimerkiksi Viroon verrattuna työvoimakustannukset ovat Suomen vaneritehtailla noin kolminkertaiset.Koska työvoimakustannukset korkeat, tulisi mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusten mahdollistaa mahdollisimman tehokas tuotannon ja työajan järjestäminen. Tehtaiden kilpailukykyä voitaisiin parantaa esimerkiksi lisäämällä mahdollisuuksia tehtaiden käyntiasteiden nostamiseen sekä sujuvoittamalla lomien sijoittelua.Metsäteollisuus ry:n ja Teollisuusliiton nykyiset työehtosopimukset päättyvät 30. marraskuuta 2019.

Lisätietoja:Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen, p. 040 334 6585