Työtapaturmien määrä pysyi metsäteollisuuden tuotantolaitoksilla viime vuonna edellisvuosien tapaan alhaisella tasolla. Sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuudessa miljoonaan työtuntiin suhteutettu tapaturmien määrä jäi seitsemättä vuotta alle 10:een. Saha- ja levyteollisuudessa vastaava tunnusluku näyttää vakiintuneen alle 15:n.

Työtapaturmien määrä on saatu pysyvästi matalalle tasolle systemaattisen kehittämisen avulla. Työprosessien ja tuotantomenetelmien kehittäminen turvallisemmiksi vaatii jatkuvaa toimintatapoihin ja asenteisiin vaikuttamista sekä koko henkilöstön sitouttamista.

Tapaturmataajuus on metsäteollisuudessa laskenut tuntuvasti verrattain lyhyessä ajassa. Vielä vuonna 2010 tapaturmia tapahtui sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuudessa sekä sahoilla ja vaneritehtailla noin 70 prosenttia enemmän kuin viime vuosina.

Tiedot käyvät ilmi Metsäteollisuus ry:n tilastoista, jotka kattavat noin 75 prosenttia sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuuden sekä 64 prosenttia saha- ja vaneriteollisuuden henkilöstöstä. Tilasto kootaan säännöllisesti vuosittain.

Sairauspoissaoloja viime vuonna kertyi kemiallisessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa yhteensä noin 4,7 prosenttia säännöllisestä työajasta. Sairauspoissaolojen määrä on ollut hienoisessa nousussa, sillä vuonna 2016 niiden osuus oli vain 4,1 prosenttia säännöllisestä työajasta, kun sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuudessa sairauspoissalot tippuivat alle 4,0 prosentin tasolle.

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat metsäteollisuudessa osa alan vastuullisuustyötä ja yritysten sosiaalista vastuuta. Toimialan vastuullisuussitoumuksiin on kirjattu, että vastuulinen työnantaja

- tekee jatkuvaa työtä työturvallisuuden kehittämiseksi ja tavoittelee työpaikkoja, joissa ei tapahdu tapaturmia sekä
- pitää huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä.