Elämässä pitää olla vähän säpinää, silloin saan itsestäni aina parhaan irti. Adrenaliini virtaa suonissa, aivot toimivat ja jalat liikkuvat.

Viime aikoina säpinää ja nopeita kielteisiä käänteitä on varmasti monen mielestä ollut kuitenkin liikaa niin maailmalla kuin meidän sektorillammekin. Siihen on helppo yhtyä.
 

Hetkissä, joissa malja tuntuu läikkyvän liikaa, yritän palautella mieleen perusasioita: missä mennään kaikkein tärkeimpien asioiden osalta? Jos perusta on kunnossa, kaikki muukin järjestyy.

Samalla tavalla toimin, kun tarkastelen toimialamme tilannetta. Onko perusasiat järjestyksessä, kannammeko kortemme kekoon yhteiskunnassamme? Toimialan tarkastelussa auttaa, että minulla on paljon dataa mitä tarkastella. Tuoreimpana EY Advisory Oy:n selvitys, missä arvioitiin metsäsektorin eli metsätalouden ja metsäteollisuuden kansantaloudellisia vaikutuksia Suomessa.

Ja kyllä, suomalaisilla metsäteollisuusyrityksillä on yhä suuri vaikutus maamme talouteen ja ihmisten hyvinvointiin. Vientivetoinen ja kilpailukykyinen metsäteollisuus on luonut ja luo edelleen hyvinvointia koko Suomeen ja sen aluetaloudelliset vaikutukset ovat suuret. Menestyvä metsäteollisuus vaikuttaa laajasti ympäröivään yritystoimintaan ja tukee omalta osaltaan myös julkisen talouden kestävyyttä. Se mahdollistaa myös kilpailukyvyn sekä kestävän kehityksen ja uudistumisen kannalta tärkeät tulevaisuuden investoinnit.

EY:n selvityksestä käy ilmi myös alan kerrannaisvaikutukset: lähes puolet metsäteollisuuden tuottamasta arvonlisästä kumpuaa välillisesti muilla toimialoilla tehdystä työstä. Metsäsektorin laaja kotimainen tuotanto- ja jalostusketju sekä menestys kansainvälisillä markkinoilla heijastuu suoraan alan kykyyn työllistää.

Uusi selvitys ei ole ainoa, joka alleviivaa metsäteollisuuden roolia kansantaloudessamme. Esimerkiksi kelpaa vaikkapa Etlan Suurimpien yritysten rooli kansantaloudessa -listaus, jossa suurimmat metsäteollisuuden yritykset ovat löytyneet kymmenen merkittävimmän yrityksen joukosta kerrasta toiseen.

Ajan saatossa Suomen talouden rakenne on toki monipuolistunut ja metsäteollisuus on saanut rinnalleen muita kansantaloutta kannattelevia ja monipuolistavia aloja. Silti suomalaisilla metsäteollisuusyrityksillä on ollut ja on edelleen uskomattoman suuri, kestävä ja pitkäkestoinen vaikutus maamme talouskasvuun ja ihmisten hyvinvointiin.

Liikevaihtoa, arvonlisää, investointeja ja tietysti työpaikkoja

Metsäteollisuuden suoraan kerryttämä liikevaihto oli Suomessa vuonna 2021 yhteensä liki 33 miljardia euroa ja yhdessä välillisten vaikutusten kanssa 45 miljardia euroa. Arvonlisää metsäteollisuus kerrytti suoraan ja välillisesti yhteensä lähes 11 miljardia.

EY-selvityksestä käy ilmi, että lähes puolet metsäteollisuuden tuottamasta arvonlisästä kumpuaa välillisesti muilla toimialoilla tehdystä työstä. Arvoa syntyy hankintatoimialoista metsätaloudesta, puunkorjuusta, tukkukaupasta, kuljetuksesta, varastoinnista sekä energia-alalta.

Vuosina 2017–2021 metsäteollisuuden investoinnit Suomeen, välilliset vaikutukset huomioiden, olivat keskimäärin noin 1,9 miljardia euroa vuodessa. Suomeen tehtävissä investoinneissa on vuosittaista vaihtelua, mutta taso on pysynyt korkeana. Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon tilastoista selviää, että vuosina 2000–2021 metsäteollisuuden suorat investoinnit Suomeen olivat yhteensä 20,5 miljardia euroa eli lähes miljardi euroa vuodessa.

Metsäsektorin laaja kotimainen arvoketju, halu investoida tulevaan ja menestys kansainvälisillä markkinoilla heijastuu suoraan alan kykyyn työllistää. EY-selvityksen mukaan metsäteollisuus työllisti Suomessa vuonna 2021 suoraan lähes 40 000 ihmistä ja välilliset vaikutukset mukaan lukien noin 83 000 henkilöä. Koko metsäsektorin työllistävä vaikutus välillisine vaikutuksineen oli lähes 100 000 henkilöä.

Verokertymä lähes neljä miljardia euroa

Viime viikkojen verolistaukset kertovat myös alan yritysten merkittävästä roolista veronmaksajina. Näilläkin listoilla metsäteollisuusyritykset keikkuvat kärkisijoilla. Metsäsektorin koko arvoketjun tuottama verokertymä oli vuonna 2021 lähes neljä miljardia euroa.

Metsäteollisuuden suorat ja välilliset vaikutukset muodostivat yhteensä yli kolmen miljardin euron verokertymän. Kokonaiskertymästä noin puolet kertyy työntekijöiden maksamista veroista ja sivukuluista sekä työnantajan maksamista sivukuluista. Verokertymää kasvattavat merkittävästi myös yhteisöjen tuloverot, arvonlisäverot, energia- ja polttoaineverot sekä metsätalouden pääomatuloverot.

Metsäsektorin euroilla pystytään maksamaan aika monen opettajan ja sairaanhoitajan palkat ja ylläpitämään palveluja pitkin Suomea.


Koettelemukset kuuluvat elämään

Totta on, että tänä vuonna metsäteollisuustuotteiden kysyntä keskeisillä markkina-alueilla on laskenut edellisvuosista. Inflaation, korkojen nousun sekä korkeiden varastotasojen vaikutus yhdessä yleisen epävarmuuden kanssa ovat heijastuneet väistämättä sekä puutuoteteollisuuden että kemiallisen metsäteollisuuden yritysten tuotteiden kysyntään.

Metsäteollisuuden kansantaloudelliset vaikutukset eivät vähästä hätkähdä ja pidemmän aikavälin maailmanmarkkinanäkymät ovat kasvuennusteiden valossa monille metsäteollisuustuotteille hyvin myönteiset.

Tällä alalla on totuttu kestämään elämän kolhuja ja tekemään pitkää päivää siitä huolimatta. Voitte luottaa, että näin on jatkossakin.