Stora Enson talousjohtaja ja Suomen maajohtaja Seppo Parvi on valittu jatkamaan Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajana. Puheessaan yhdistyksen syyskokoukselle Parvi korosti metsäteollisuuden roolia maailman pyrkiessä eroon fossiilitaloudesta. Kokouksen vieraana puhunut perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra painotti, että teollisuuden kilpailukykyä ei tule poliittisin päätöksin heikentää.

Metsäteollisuus ry:n syyskokous valitsi Seppo Parvin jatkamaan toiselle kaudelle yhdistyksen puheenjohtajana. Parvi on Stora Enson talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja Suomen maajohtaja.

Puheessaan syyskokoukselle Parvi otti kantaa metsäteollisuuden rooliin ilmastonmuutosta hidastettaessa.

- Toimialamme yli suhdanteen kantava näkymä on hyvä ja vahvistuva. Glasgow’n ilmastokokouksen jälkimainingeissa on hyvä alleviivata etenkin sitä, että maailman pyrkiessä eroon fossiilitaloudesta, juuri metsäteollisuus tuottaa maailman kaipaamia ratkaisuja, samalla kun kannamme vastuumme metsien hyvinvoinnista, Parvi sanoi.

Puheenjohtaja painotti myös suomalaisen EU-vaikuttamisen merkityksellisyyttä.

- Kun nyt parhaillaan viedään kansallisessa valmistelussa eteenpäin Fit for 55 -lainsäädäntökokonaisuuden eri esityksiä, on tärkeää, että yksityiskohtia täsmennetään Suomen kilpailukykyä turvaavalla tavalla ja huomioimalla metsäteollisuuden tuottamat, kiistattomat ilmastohyödyt, Parvi sanoi.

Yhdistyksen syyskokouksen vieraana puhui tällä kertaa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Purra korosti puheessaan suomalaisen metsäteollisuuden merkitystä maamme hyvinvoinnin rakentumiselle ja painotti, että teollisuuden kilpailukykyä ei tule omin poliittisin päätöksin heikentää.

Syyskokous päätti myös, että vuonna 2022 Metsäteollisuus ry:n hallituksessa on 27 jäsentä. Uusina jäseninä hallitukseen nousivat toimitusjohtaja Christopher Diesen,Tervakoski Oy, tuotantojohtaja Juha-Pekka Kaivola, Jujo Thermal Oy, toimitusjohtaja Tuomo Pappila, BillerudKorsnäs Finland Oy sekä toimitusjohtaja Päivi Suutari, MM Kotkamills Oy.

----

Hallituksen kokoonpano vuonna 2022

 

Toimitusjohtaja Petri Aaltonen Encore, Ympäristöpalvelut Oy

Toimitusjohtaja Sampo Antti, Pankaboard Oyj

Toimitusjohtaja Christopher Diesen, TervakoskiOy

Toimitusjohtaja Juha Halminen, CorexFinland Oy

Sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela, UPM-Kymmene Oyj

Divisioonan johtaja Kati ter Horst, Stora Enso Paper Oy

Toimitusjohtaja Tuomo Pappila, BillerudKorsnäs Finland Oy

Pääjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Group

Toimitusjohtaja Esa Kaikkonen, Metsä Tissue Oyj

Toimitusjohtaja Ville Kopra, VersowoodOy

Toimitusjohtaja Juha Koukka, Mondi Powerflute Oy

Toimitusjohtaja Juha Kuusisto, Veljet Kuusisto Oy

Tuotantojohtaja Juha-Pekka Kaivola, Jujo Thermal Oy

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, Tornator Oyj

Talousjohtaja Seppo Parvi, Stora Enso Oyj

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oyj

Toimitusjohtaja Kasperi Pitkäkangas, Haapajärven Ha-Sa Oy

Toimitusjohtaja Tommi Ruha, Kuhmo Oy

Toimitusjohtaja Teemu Salo, Adara Pakkaus Oy

Toimitusjohtaja Jarmo Sara, Oy Essity FinlandAb

Director Kirkniemi Mill Martti Savelainen, Sappi Finland Operations Oy

Toimitusjohtaja Päivi Suutari, MM Kotkamills Oy

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka, Neova Oy

Toimitusjohtaja Arto Tiitinen, Puusepänteollisuus ry

Toimitusjohtaja Petteri Virranniemi, Pölkky Oy

Toimitusjohtaja Ari Viinikkala, DS Smith Packaging Finland Oy

Toimitusjohtaja Sakari Wallin, Suomen Kuitulevy Oy

 

Työvaliokunnan kokoonpano 2022

Puheenjohtaja: Talousjohtaja Seppo Parvi, Stora Enso Oyj

Varapuheenjohtaja: Pääjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Group

Varapuheenjohtaja: Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oy

 

Muut työvaliokunnan jäsenet

 

Toimitusjohtaja Sampo Antti, PankaboardOy

Toimitusjohtaja Ville Kopra, Versowood Oy

Toimitusjohtaja Kasperi Pitkäkangas, Haapajärjen Ha-SaOy

Director Kirkniemi Mill Martti Savelainen, Sappi FinlandOperations Oy