Puusepänteollisuus ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n neuvottelutulos puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksesta on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Vientialoilla muodostuneen yleisen linjan mukainen sopimusratkaisu on kaksivuotinen.

Sopimuskausi alkaa 1.4.2023 ja päättyy 31.3.2025. Työehtosopimus mahdollistaa paikallisen sopimisen sekä vuoden 2023 että 2024 palkankorotuksista. Jos paikallista sopimusta palkankorotuksista ei synny, korotetaan palkkoja vientialoilla muodostuneen korotustason ja palkkarakenteen mukaisesti vuosina molempina vuosina.

Jos paikallista sopimusta ei synny, 1.8.2023 toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan 3,5 % yleiskorotuksella. Lisäksi samana vuonna puusepänteollisuuden toimihenkilöille maksetaan 462 euron kertaerä heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.

Ellei paikallisesti toisin sovita, 1.6.2024 toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 2,0 % yleiskorotuksella. Palkkoja korotetaan lisäksi 0,5 % paikallisella erällä, jonka jaosta päättää työnantaja.

Puusepänteollisuus ry:n toimitusjohtaja Reima Lehtonen toteaa olevansa tyytyväinen hyvissä ajoin saavutettuun työehtosopimusratkaisuun.

- Sopimuksessa merkillepantavaa on etenkin molempina vuosina ensisijaisesti neuvoteltava paikallinen palkkasopimus, joka mahdollistaa paikallisen sopimisen palkantarkistusten toteutustavasta, ajankohdasta ja suuruudesta. Merkityksellinen on myös vuonna 2024 jaettava 0,5 prosentin paikallinen palkankorotuserä, jonka jaosta päättää työnantaja ja jolla voidaan tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla, Lehtonen sanoo.