Lähes kaksi kolmasosaa Suomen uusiutuvasta energiasta on metsäteollisuussidonnaista, ja ala on ylivoimaisesti maamme suurin bioenergian tuottaja. Metsäteollisuudessa uusiutuvan energian osuus kasvaa jatkuvasti toimialan pitkäjänteisen työn tuloksena. Jo 88 prosenttia tuotannossa käytetystä energiasta on uusiutuvaa. Toimialan vastuullisuussitoumusten väliraportissa avataan konkreettisia keinoja, joilla yritykset lisäävät uusiutuvaa energiaa.

Toimialan yhteisissä vastuullisuussitoumuksissa tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotannon osuutta osana kehittyvää metsäteollisuutta. Tavoite on, että uusiutuvan energian osuus metsäteollisuuden energiantuotannossa on 90 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Kehitys on hyvällä mallilla, sillä tehdaspolttoaineista peräti 88 prosenttia oli uusiutuvaa vuonna 2021.

Metsäteollisuuden energiantuotannossa uusiutuvan energian osuutta on jo pitkään kasvatettu merkittävästi. Osuutta lisätään edelleen korvaamalla fossiilisia polttoaineita polttolaitoksissa investointien avulla sekä parantamalla energiatehokkuutta.

Case Sappi: Fossiiliset polttoaineet korvataan uusiutuvalla bioenergialla

Kirkniemen tehtaan voimalaitokselle valmistui alkuvuonna 2023 uudet vastaanotto-, varastointi- ja käsittelylaitteistot biopolttoaineille, muun muassa kuorelle ja metsähakkeelle. Biopolttoaineet soveltuvat polttoaineeksi tehtaan vuonna 2015 valmistuneeseen monipolttoainekattilaan. Investoinnin myötä tehdas korvaa fossiilisia polttoaineita uusiutuvalla, pääosin kotimaisella energialla, ja sen suorat hiilidioksidipäästöt laskevat noin 90 % eli noin 230 000 hiilidioksiditonnia vuosittain. Uusiutuvana energialähteenä biopolttoaine vapauttaa poltettaessa vain saman verran hiilidioksidia kuin se on sitonut itseensä kasvuvaiheessa.

Suomen uusiutuvan energian perusta on metsäteollisuuden prosesseissa jalostukseen kelpaamattomasta puusta tuotettu bioenergia. Muun muassa puun kuori sekä bioliemet ovat tärkeitä uusiutuvan energian lähteitä. Metsäenergia on puhdasta lähienergiaa, sillä sen alkuperä tunnetaan ja se on peräisin Suomesta.

Case Versowood: Pelleteillä uusiutuvaa omavaraisuutta

Heinolan liimapuutehtaalla siirryttiin vuonna 2021 käyttämään omaa puupellettiä energianlähteenä. Puupelletti valmistetaan tuotannosta syntyvistä sivujakeista. Se on puhdasta ja uusiutuvaa bioenergiaa. Tehtaalla valmistetaan vuosittain noin 70 000 tonnia lämmityspellettiä.

Alan sähköntuotanto tukee muuta sähköjärjestelmää etenkin sähkön hinnan huipputunteina, sillä metsäteollisuuden sähköntuotanto on säästä riippumatonta ja erittäin vakaata. Tehtailla tapahtuvan sähköntuotannon lisäksi metsäteollisuuden yritykset ovat investoineet merkittävästi muuhun fossiilivapaaseen sähköntuotantoon kuten vesivoimaan.

Case UPM: Ultrakondensaattorilla lisää uusiutuvaa energiaa sähköverkkoon

UPM Energy otti käyttöön ultrakondensaattorin kahdessa Kainuussa sijaitsevassa vesivoimalaitoksessaan kesällä 2022. Kyseessä on maailman ensimmäinen laatuaan oleva vesivoimajärjestelmän ja ultrakondensaattorin yhdistelmä. Investointi lisää UPM Energyn kykyä tuottaa entistä enemmän ja nopeammin säätövoimaa vesivoimaloistaan. Uusiutuvan energian määrän kasvaessa tarvitaan entistä enemmän säätövoimaa, jolla tarvittaessa voidaan nopeasti tasapainottaa verkkoa. UPM Energyn täyden teollisen mittakaavan hanke pilotoi innovatiivista teknologiaa, jolla voidaan vastata sähkömarkkinoiden muutostarpeisiin ja mahdollistaa uusiutuvan energian osuuden lisääminen sähköverkossa.

Hiljattain julkaistu väliraportti osoittaa, että sitoumusten toteutus etenee haluttuun suuntaan. Tutustu tarkemmin väliraporttiin ja sen kymmeniin case-esimerkkeihin tästä.