Vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten tulokset vuodelta 2022 on julkaistu. Aiempien vuosien tapaan metsäteollisuusyritykset ovat onnistuneet energiansäästötoimenpiteissään erinomaisesti.

Energiatehokkuussopimusten tuoreista tuloksista on havaittavissa, että energiakriisin nostama energian hinta kiritti teollisuudenaloja energiantehokkuuden kehittämistoimenpiteissä. Vuonna 2022 metsäteollisuuden uusia energiansäästötoimenpiteitä raportoitiin yhteensä 112 kappaletta.

- Energiantehokkuuden kehittämistoimenpiteet toivat energiansäästöä yhteensä 720 gigawattituntia, mikä vastaa noin 38 000 omakotitalon vuotuista energian kulutusta, Metsäteollisuus ry:n energiaan liittyvistä kysymyksistä vastaava johtaja Jyrki Peisa toteaa.

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa. Ne ovat myös ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Sopimusten avulla toteutetaan EU:n energiatehokkuusdirektiivin asettamia energiatehokkuusvelvoitteita ja seurataan tavoitteiden saavuttamista.

Metsäteollisuudessa toteutetuilla energiatehokkuustoimenpiteillä on merkittävä vaikutus niin suomalaisille yrityksille kuin Suomen energiatehokkuusvelvoitteiden saavuttamiselle. Nykyisellä energiatehokkuussopimuskaudella 2017–2025 metsäteollisuusyritysten raportoimat energiansäästöt ovat olleet noin puolet koko elinkeinoelämän tuloksista.

Vientiteollisuuden energiatehokkuusinvestoinnit tarvitsevat varman toimintaympäristön

Viime vuodet ovat olleet hyvin erilaisia toisiinsa nähden. Metsäteollisuudessa energiatehokkuus nähdään kilpailutekijänä, mutta muiden investointien tapaan päätösten taustalla on kannattava liiketoiminta. Suomalaisten tehtaiden kilpailukykyyn heijastuvat maailmanmarkkinat, kansalliset päätökset ja muiden maiden ennätykselliset tuet.

- Epävarmat tulevaisuudennäkymät voivat vaikuttaa yritysten investointipäästöksiin tulevaisuudessa. Vientiteollisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen on nyt todella tarpeen, kun talouden näkymät ovat haastavat. Kannattava liiketoiminta ja toimintaympäristön varmuus luovat pohjan myös energiatehokkuusinvestointeihin, Jyrki Peisa muistuttaa.

Metsäteollisuus ry on mukana ensi viikolla alkavalla Motivan Energiansäästöviikolla. Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietetään 9.–15.10.2023.