Metsäalan asiantuntijoiden työehtosopimus

Metsäalan asiantuntijoiden työehtosopimuksen sopijaosapuolia ovat Metsäteollisuus ry ja METO - Metsäalan Asiantuntijat ry. Työehtosopimus on solmittu ajalle 11.3.2020–31.12.2022.