Tammi-elokuussa 2020 Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puun ostomäärä yksityismetsistä oli 17 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna samalla ajanjaksolla. Siitä huolimatta kaikille puutavaralajeille on nyt kysyntää. Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat edellytys kotimaisen puun käytölle. Metsätalouden kannustejärjestelmän rahoituksen taso tulee säilyttää ennallaan syyskuun puolivälin budjettiriihessä, jotta metsät säilyvät hyvässä kasvukunnossa.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-elokuussa puuta yksityismetsistä 16,6 miljoonaa kuutiota, mikä on 21 prosenttia vähemmän kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo vastaavana aikana. Kuitupuun ostomäärä oli 8,9 miljoonaa kuutiota, eli 20 prosenttia vähemmän ja tukkien ostomäärä 6,9 miljoonaa kuutiota, eli 23 prosenttia vähemmän kuin viitenä edellisenä vuonna keskimäärin.

Kantohinnat pysyneet vakaina

Kantohinnat olivat elokuussa noin 3 prosenttia alemmat kuin vuosi sitten samaan aikaan. Mäntytukista maksettiin keskimäärin 54 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 35 ja 58 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 58 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 37 ja 60 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 43 euroa kuutiolta, ja vaihteli 32 ja 46 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 16–19 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 11 ja 23 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Toimivat puumarkkinat ja aktiivinen metsien hoito avainasemassa

Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle. Valtaosa, 87 prosenttia, metsäteollisuuden tarvitsemasta puusta ostetaan kotimaasta. Kaikille puutavaralajeille on tällä hetkellä kysyntää. Nyt kaivataan tarjonnan piristymistä.

−Toimivat puumarkkinat ja oikea-aikainen metsänhoito mahdollistavat sen, että tuotanto pyörii ja luo hyvinvointia Suomeen, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Sadat tuhannet hehtaarit taimikoita ja nuoria metsiä kaipaavat kipeästi hoitotoimia. Metsäteollisuus pitää tärkeänä, että metsätalouden kannustejärjestelmän rahoituksen taso säilytetään syyskuun puolivälin budjettiriihessä hyvän metsänhoidon ja puun kasvun lisäämiseksi.